Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli

Fundusze Europejskie Program Regionalny - 2018

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 2 833 689,70 zł

Kwota dofinansowania: 2 404 401,70 zł

Koordynator
Grzegorz Kruszyński
tel. 601262182
e-mail: grzegorz@fee.org.pl

Rekrutacja

1. Rekrutacja Nauczycieli

W ramach projektu prowadzone jest wsparcie dla 30 nauczycieli ze Szkół Zawodowych:

-
Zespół Szkół nr 5 im. T. Hubera w Wałbrzychu
- Zespół Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu
- Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu
- Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu

w formie:

=> szkoleń specjalistycznych z zakresu Kaizen/Lean oraz projektowania 3D
=> studiów podyplomowych
z zakresu Lean Management
=> staży/praktyk zawodowych

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 prowadzona jest w okresie: od 21.09.2020 do 02.10.2020

Dokumenty (tj. deklaracja wraz z załącznikami) w ww. terminie można składać:
- w sekretariacie każdej szkoły biorącej udział w projekcie
- w sekretariacie Fundacji Edukacji Europejskiej

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w regulaminie rekrutacji.

Nauczycieli zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!

 

2. Rekrutacja UCZNIÓW

W ramach projektu prowadzone jest wsparcie dla 210 uczniów ze Szkół Zawodowych:

-
Zespół Szkół nr 5 im. T. Hubera w Wałbrzychu
- Zespół Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu
- Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu
- Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu

w formie:

=> zajęć pozaszkolnych z zakresu Kaizen/Lean oraz projektowania 3D
=> kursów kwalifikacyjnych

=> staży/praktyk zawodowych

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 prowadzona jest w okresie: od 05.10.2020 do 30.10.2020

Dokumenty (tj. deklaracja wraz z załącznikami) w ww. terminie można składać:
- w sekretariacie każdej szkoły biorącej udział w projekcie
- w sekretariacie Fundacji Edukacji Europejskiej

Szczegółowe informacje znadują się w regulaminie rekrutacji.

UCZNIÓW zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!

Postaw na swój rozwój i wybierz coś dla siebie!

Załączone dokumenty:

  1. Regulamin Rekrutacji - nauczyciele - 09.2020 [159 KB]
  2. Deklaracja - nauczyciele - 09.2020 [257 KB]
  3. Regulamin Rekrutacji - uczniowie - 10.2020 [1,3 MB]
  4. Deklaracja - uczniowie - 10.2020 [243 KB]

Współpraca