Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka

Fundusze Europejskie Program Regionalny - 2018

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Wartość projektu: 2 213 985,75 zł

Kwota dofinansowania: 1 870 985,75 zł

 

Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Kruszyński
tel. 601262182
e-mail: grzegorz@fee.org.pl

Opis projektu

Nowe grupy przedszkolne

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7, ul. Dunikowskiego 39 – 100 dzieci
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5, ul. Limanowskiego 12 – 50 dzieci

Okres realizacji projektu: czerwiec 2020 – sierpień 2021

- w tym okresie pobyt dziecka w przedszkolu finansowany jest ze środków unijnych - rodzice płacą jedynie za wyżywienie dzieci

 

Kto może skorzystać:

 • dzieci w wieku przedszkolnym, w tym:
  • 100 dzieci – ul. Dunikowskiego 39,
  • 50 dzieci – ul. Limanowskiego 12,
 • Kryteria rekrutacji
  • Kryteria obowiązkowe:

- wiek przedszkolny 3-6 lat

- zamieszkałe na obszarach Gminy Wałbrzych i gmin powiatu wałbrzyskiego (osoby pracujące w Wałbrzychu)

 • Kryteria dodatkowe (można zdobyć maks. 20 punktów)

- dzieci z rodzin korzystających z OPS – 5p (zaświadczenie z OPS),

- dzieci z rodzin wielodzietnych: rodzina z 3 dzieci – 4p (oświadczenie rodzica), z 4 dzieci – 6p., z 5 dzieci i więcej – 8p. (oświadczenie w deklaracji),

- dzieci rodziców niepracujących: 1 nieprac. rodzic – 1p (zaśw. z PUP), 2 rodziców – 2p. (oświadczenie w deklaracji),

- dodatkowa punktacja dla dzieci z niepełnosprawnością – 5p (kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności).

 

Zajęcia dodatkowe dla 275 dzieci (150 nowych miejsc i 125 istniejących) w ww. placówkach:

 • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

- wyjazdy dzieci na zajęcia edukacyjne do Explora Parku w Wałbrzychu

 • świadomość i ekspresja kulturalna

- zajęcia artystyczne: taniec, malarstwo, rzeźbienie w glinie, śpiew itp.

 • Konsultacje indywidualne i grupowe z logopedą

 

Zadania w ramach projektu:

 • Z1 - Organizacja placówek - uruchomienie 150 nowych miejsc w 2 OWP w W-chu – VI-VIII 2020,
 • Z2 - Podst. działalność eduk. – wychowawcza w 2 OWP w W-chu, dla 150 dzieci – od IX’20 do VIII’21
 • Z3 - Zajęcia dodatkowe dla 275 dzieci w 2 OWP w W-chu – od IX’20 do VIII’21
 • Z4 - Doskonalenie umiejętności i kompetencji zaw. 12 nauczycieli w 2 OWP w W-chu - od VI’20 do VIII’21.

Współpraca