MŁODZI GNIEWNI - III edycja - program treningowo - doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Wartość projektu: 1 251 948,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 058 448,00 zł

Koordynator
Łukasz Hoppe
tel.
e-mail: lukasz@fee.org.pl

Zobacz stronę internetową projektu

Opis projektu

MŁODZI GNIEWNI - to projekt szkoleniowo - doradczy dla 40 młodych ludzi – przebywających w MOS w Wałbrzychu oraz ich 20 rodziców/opiekunów prawnych.

Czas realizacji: od VI 2021 do VI 2023

Harmonogram realizacji i działania:

Zadanie 1 – Organizacja projektu (VI - IX 2021)

Remont 5 sal dydaktycznych i zakup wyposażenia


Zadanie 2 – Wychowankowie - Diagnoza uczestników, opracowanie i podpisanie kontraktu - (IX-X 2021, IX-X 2022) - 45 osób

Spotkania wychowanków ze specjalistami - diagnoza psychologiczna (EPQ-R), zawodowa (Achtnich i WOPZ) i socjalna (wywiad) wszystkich uczestników

Zadanie 3 – Wychowankowie - Zajęcia edukacyjno - rozwojowe (IX 2021 - VI 2023) - 45 osób m.in.

> Majsterkowanie: drobne naprawy, używanie narzędzi
> Prowadzenie gospodarstwa domowego
> Sztuka wizualna: fim, fotografia itp - nowe technologie
> Sztuka wizażu i autoprezentacji

Zadanie 4 – Wychowankowie - Poradnictwo psychologiczne, zawodowe i coaching (IX 2021 - VI 2023) - 45 osób

> poradnictwo psychologiczne
> poradnictwo edukacyjne i zawodowe
> coaching

Zadanie 5 – Wychowankowie - Wyjazdowe treningi umiejętności i kompetencji (IX 2021 - VI 2023) - 40 osób

6 weekendowych wyjazdów dla młodzieży podczas których realizowane są zajęcia w 3 tematach:

> Zachowania ryzykowne
> Życie w społeczeństwie
> Uczenie się oraz gospodarowanie budżetem

Zadanie 6 – Wychowankowie - Szkolenie (komputerowe) (IX 2021 - VI 2023) - 10 osób

Certyfikowane szkolenia komputerowe z certyfikatem dla 10 wychowanków z egzaminem.

Zadanie 7 – Rodzice/opiekunowie - Wyjazdowe treningi kompetencji (IX 2021 - VI 2023) - 25 osób

2 weekendowe wyjazdy dla rodziców/opiekunów prawnych i członków rodzin wychowanków MOS gdzie realizowane będą zajęcie w dwóch obszarach:

> Treningi kompetencji wychowawczych wiązań w sytuacjach problemowych, rozwiązywanie konfliktów, konstruktywne nagradzanie

> Treningi radzenia sobie z sytuacją bezradności życiowej -

Zadanie 8 - Rodzice/opiekunowie - Poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne i coaching (IX 2021 - VI 2023) - 25 osób

Wsparcie dla rodziców/opiekunów prawnych i członków rodzin wychowanków MOS:

 Zadanie 9 - Nauczyciele/wychowawcy MOS - Wyjazdowe treningi umiejętności i kompetencji (IX 2021 - VI 2023) - 10 osób

Wyjazdowy trening umiejętności z zajęciami w zakresie:

> Trening komunikacji w zespole
> Innowacyjne i efektywne metody pracy z młodzieżą w MOS Wałbrzych

Współpraca