WAŁBRZYSKI INKUBATOR ZAWODOWY - dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 2 699 625,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 289 125,00 zł

Koordynator
Bożena Sawicka
tel. 606513642
e-mail: bozena@fee.pl

Harmonogramy

W ramach realizowanego projektu "WAŁBRZYSKI INKUBATOR ZAWODOWY - dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy" przedstawiamy harmonogram wsparcia dla uczestników z czterech szkół biorących udział w projekcie:

1) Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu.

2) Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu.

3) Zespół Szkół nr 7 w Wałbrzychu.

4) Zespół Szkół Specjalnych w Wałbrzychu.

W ramach projektu przewidziano wsparcie w zakresie:

a. doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów,
b. zajęcia pozalekcyjne dla uczniów,
c. szkolenia/kursy zawodowe dla uczniów,
d. szkolenia/kursy zawodowe dla nauczycieli,
e. staże/praktyki zawodowe dla uczniów.

Współpraca