WAŁBRZYSKI INKUBATOR ZAWODOWY - dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 2 699 625,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 289 125,00 zł

Koordynator
Bożena Sawicka
tel. 606513642
e-mail: bozena@fee.pl

Opis projektu

Celem projektu
- zwiększenie szans na zatrudnienie 232 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejetności 34 nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w W-chu, poprzez działania szkoleniowe i doradcze, dostosowujące kwalifikacje ww osób do potrzeb rynku pracy, realizowane IV 2022 do do VI 2023.

Grupa docelowa: 254 osoby, w tym:
- 232 uczniów z 8 szkół zawodowych w W-chu
- 42 nauczycieli i instruktorów zawodu z ww. szkół

Cele szczegółowe to m.in.:
- uzyskanie dodatkowych umiejętności zawodowych przez 122 uczn. - udział w zajęciach pozalekcyjnych (zadanie 3)
- uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez 120 uczn. - udział w kursach kwalifikacyjnych (zadanie 4)
- uzyskanie nowych kompetencji przez 32 naucz. - udział w szkoleniach specjalistycznych (zadanie 5)
- zdobycie nowych umiejetności praktycznych przez 132 uczn.- udział w stażach/praktykach zawodowych (zadanie 6)

Zadania:

Z1 - WIZ - wyposażenia pracowni w szkołach zawodowych (IV - VIII'22)

Z2 - WIZ - doradztwo edukacyjno - zawodowe dla uczniów szkół zawodowych (IX'22 - V'23)

Z3 - WIZ - zajęcia pozalekcyjne w szkołach zawodowych (IX'22 - V'23)

Z4 - WIZ - szkolenia/kursy zawodowe dla uczniów szkół zawodowych (IX'22 - V'23)

Z5 - WIZ - szkolenia/kursy zawodowe dla nauczycieli (IX'22 - V'23)

Z6 - WIZ - staże/praktyki zawodowe dla uczniów szkół zawodowych (IX'22 - V'23)

Z7 - WIZ - działalność Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Wałbrzychu (IX'22 - V'23)

Współpraca