WAŁBRZYSKI INKUBATOR ZAWODOWY - dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 2 699 625,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 289 125,00 zł

Koordynator
Bożena Sawicka
tel. 606513642
e-mail: bozena@fee.pl

Rekrutacja

W załączeniu umieszczamy dokumenty dot. rekrutacji uczestników projektu:
- regulamin rekrutacji - uczniowie
- regulamin rekrutacji - nauczyciele
- deklaracja uczestnictwa - uczeń
- deklaracja uczestnictwa - nauczyciel

Załączone dokumenty:

  1. Regulamin_nauczyciel [169 KB]
  2. Deklaracja_nauczyciel [422 KB]
  3. Deklaracja_uczeń [333 KB]
  4. Regulamin_uczeń [174 KB]

Współpraca