Przedszkolaki z Podgórza - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 1 435 149,60 zł

Kwota dofinansowania: 1 218 549,60 zł

Koordynator
Bożena Sawicka
tel. 606 513 642
e-mail: bozena@fee.pl

Opis projektu

Cel projektu
Zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej na obszarze Gminy Wałbrzych i podniesienie kompetencji 75 dzieci w wieku przedszkolnym w nowej placówce - Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Wałbrzychu, ul. Poznańska 8 (75 nowych miejsc) w okresie do 31.08.2023 r

Czas realizacji:
V’22 – VIII'23

Grupa odbiorców:

a/ dzieci w wieku przedszkolnym, w tym:
- 75 dzieci w okresie IX'22 - VIII'23 - korzysta z 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu (10.1.A)
- 75 dzieci skorzysta z dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych w przedszkolu (10.1.B)
b/ nauczyciele przedszkolni, w tym:
- 6 nauczycieli zatrudnionych w placówce przedszkolnej w Wałbrzychu (10.1.C), w której uruchomiono nowe miejsca przedszkolne
Łącznie: 81 osób

Zadania:

Z1 - Organizacja placówek - uruchomienie 75 nowych miejsc w OWP w Wałbrzychu – V-VIII 2022,

Z2 - Podst.działalność edukacyjno – wychowawcza w OWP w Wałbrzychu, dla 75 dzieci – od IX’22 do VIII’23

Z3 - Zajęcia dodatkowe dla 75 dzieci w OWP w Wałbrzychu – od IX’22 do VIII’23

Z4 - Doskonalenie umiejętności i kompetencji zaw. 6 nauczycieli w OWP w Wałbrzychu - od VI’22 do VIII’23

Efekty realizacji projektu to m.in.:
- 75 nowych miejsc w OWP (Zad.1)
- podniesienie kompetencji kluczowych u 75 przedszolaków w okresie IX'22-VIII'23 (Zad.2 i 3)
- podniesienie kompetencji zawodowych u 6 nauczycieli przedszkolnych (Zad.4)

Współpraca