Przebudowa obiektów na 3 mieszkania treningowe, 2 mieszkania wsparcia i 2 mieszkania wytchnieniowe w Miastku

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

Wartość projektu:
3 783 924,12 zł

Kwota dofinansowania: 3 594 727,91 zł

Zobacz stronę internetową projektu

Opis projektu

Projekt inwestycyjny składa się z 3 zadań związanych z przygotowaniem 3 typów mieszkań dla osób niesamodzielnych ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność i wymagających opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

 

Tytył projektu:
Przebudowa obiektów na 2 mieszkania treningowe, 2 mieszkania wsparcia i 2 mieszkania wytchnieniowe w Miastku

Lider projektu:
Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna w Broczynie

Rola Fundacji Edukacji Europejskiej
Wsparcie merytoryczne przy realizacji zadania

Miejsce realizacji
Miastko - woj. pomorskie

Okres realizacji
IV 2021 - 15 grudnia 2023

Zakres projektu
W ramach projektu utworzonych zostanie 11 trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.

ZAD. 1 - Mieszkania treningowe
- 3 mieszkania treningowe, w tym 2 mieszkania 2-pokojowe i 1 mieszkanie 1-pokojowe - łącznie 5 miejsc.
ZAD. 2 - Mieszkania wspierane
- 2 mieszkania wspierane, w tym 2 mieszkania 2-pokojowe - 4 miejsc
ZAD. 3 - Mieszkania wytchnieniowe
- 2 mieszkania wytchnieniowe, w tym w mieszkania 2 pokojowe: 1 pokój dla osoby niesamodzielnej i 1 pokój dla opiekuna - łącznie 2 miejsca

Współpraca