Fundusz Toyoty 2023

Fundusz Toyoty

Projekt finansowany ze środków Toyota Motor Manufacturing Poland.

Realizowany w ramach Partnerstwa:
> Toyota Motor Manufacturning Poland,
> Zespoł Szkół Zawodowych nr 5 w Wałbrzychu
> Zespół Szkół w Jelczu - Laskowicach
> Fundacj Edukacji Europejskiej

Koordynator
Grzegorz Kruszyński
tel. 601262182
e-mail: grzegorz@fee.org.pl

Zobacz stronę internetową projektu

Opis projektu

Nabór wniosków o dofinansowanie rusza 5 września 2022r. Składanie wniosków odbywa się w dwóch etapach i trwać będzie do 20 marca 2023r.

Celem konkursu "Fundusz Toyoty 2023"
organizowanego przez Toyota Motor Manufacturing Poland, jest wybór i dofinansowanie oryginalnych i ciekawych pomysłów dotyczących 5 priorytetów/obszarów wsparcia:

Przykładowe projekty, które mogą być realizowane w ramach ww. dziedzin to np.:

- Ekologia: ścieżki i ogrody dydaktyczne, ogródki warzywne, zielarskie, „hotele” dla owadów itp.
- Edukacja techniczna: doświadczalne mini-parki nauki,
- Sport i promocja zdrowego trybu życia: obiekty sportowe i rekreacyjne, ścieżki zdrowia
- Bezpieczeństwo na drogach: obiekty poprawiające bezpieczeństwo (ogrodzenia, sygnalizatory, znaki
- Mobilność/swoboda poruszania się: obiekty małej architektury związanej z środkami poruszania się (wiaty, stojaki, punkty ładowania)


Konkurs jest organizowany dla Wnioskodawców z:
> obszaru całej Aglomeracji Wałbrzyskiej,
> 3 gmin powiatu oławskiego
(Oława, Jelcz-Laskowice, Domaniów)
> Gminy Czernica (powiat wrocławski)

Budżet konkursu Fundusz Toyoty 2023 wynosi 225.000 zł, a maksymalna wysokości pojedynczej dotacji wynosi 25.000 zł

Liczba dotacji
-
dla obszaru Aglomeracji Wałbrzyskiej – od 5 do 6 dotacji,
- dla obszaru powiatu oławskiego i Gminy Czernica (powiat wrocławski) – od 4 do 5 dotacji,

W konkursie mogą wystartować organizacje non-profit, czyli jednostki nie nastawione na osiąganie zysku takie, jak fundacje, stowarzyszenia, szkoły, wyższe uczelnie, kluby sportowe, wspólnoty samorządowe i ich jednostki organizacyjne.

Podobnie jak w ubiegłym roku Fundusz Toyoty to partnerstwo czterech podmiotów. W przygotowaniu i realizacji projektów organizacjom pomagają uczniowie Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu i Zespołu Szkół w Jelczu - Laskowice. Fabryka Toyoty finansuje najlepsze pomysły. Fundacja Edukacji Europejskiej pełni rolę koordynatora Funduszu.

Regulami konkursu wraz załącznikami znajduje się na stronach:
www.fundusztoyoty.plwww.fee.org.pl

Osoby/instytucje chcące zapoznać się z rodzajami projektów, które otrzymały wsparcie w latach 2011-2020 mogą obejrzeć film o Funduszu Toyoty - O Funduszu Toyoty

Współpraca