Fundacja Edukacji Europejskiej

Zostań Przedsiębiorcą! - kampania promocyjno-informacyjna dla studentów dolnośląskich uczelni

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Koordynator ds. wdrażania projektu
Grzegorz Kruszyński
tel. 074 849 21 33
e-mail: grzegorz@fee.pl

Opis projektu

Projekt jest skierowany do młodych osób (studentów 20 uczelni 4 miast), które mają zamiar rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej i zakłada przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej na Dolnym Śląsku.

Jego przesłaniem jest upowszechnienie postaw przedsiębiorczych oraz podniesienie poziomu wiedzy młodych ludzi z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Cel ogólny projektu:
- promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na Dolnym Śląsku.

Cele szczegółowe projektu:
-przeprowadzanie kampanii promocyjno-informacyjnej sprzyjającej budowaniu postaw przedsiębiorczych wśród osób do 25 roku życia, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej-przełamanie barier wśród studentów, związanych ze strachem przed samozatrudnieniem-kompleksowa informacja i upowszechnienie dobrych praktyk z zakresu prowadzenia firmy-wzrost poczucia pewności wśród osób chcących rozpocząć własną działalność

Termin realizacji:
01.09.2008 - 31.07.2009

Odbiorcy projektu:
Grupą docelową kampanii są osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, do 25 roku życia. Są to studenci uczelni 4 miast Dolnego Śląska:
a)Wałbrzych – studenci 4 uczelni
b)Legnica –3 uczelni
c)Jelenia Góra –3 uczelni
d)Wrocław –10 uczelni

Opis zadań:
Zadania w ramach projektu prezentują się następująco:

Zadanie 1. Zarządzanie projektem i organizacja

Zadanie 2. Promocja kampanii informacyjnej

Zadanie 3. I spotkanie informacyjne dla studentów (4 miasta, 20 uczelni)
1.Organizacja I spotkań informacyjnych we współpracy z uczelniami oraz ustalenie harmonogramu kolportażu 3 edycji dwumiesięcznika (I-III-V) oraz spotkań informacyjnych „Zakładam firmę”
2.Przeprowadzenie spotkania informacyjnego na 20 uczelniach-informacja o projekcie-informacja o terminach kolportażu 3 edycji dwumiesięcznika oraz spotkań informacyjnych „Zakładam firmę”-informacja o konkursie na najlepszy projekt billboardu, opracowany przez grupy robocze z 20 uczelni o tematyce przewodniej „Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród młodych ludzi”

Zadanie 4. Billboardowa kampania outdoordowa (3 edycje)
Twórcami 3 projektów billboardów są studenci uczelni biorących udział w konkursie na najlepszy projekt.

Zadanie 5. Kolportaż dwumiesięcznika „Zostań Przedsiębiorcą” oraz spotkania informacyjne na 20 uczelniach pt.: „Zakładam firmę”

Zadanie 6.Promocja wyników kampanii promocyjno-informacyjnej oraz zakończenie i podsumowanie realizacji projektu

Współpraca