Młodzi Gniewni - wypracowanie nowych i skutecznych metod integracji społecznej młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1

Zobacz stronę internetową projektu

aktualności

Młodzi Gniewni w Golance Dolnej (powiat legnicki)
05.12.2014

Młodzi Gniewni w Golance Dolnej (powiat legnicki)

4 grudnia 2014 w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowaczych w Golance Dolnej, odbyło się kolejne seminarium upowszechniające produkt finalny "Hostel Młodych Gniewnych".

W seminarium wzięli udział przedstawiciele legnickich placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz wychowankowie. Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych (pierwsza od prawej) przystąpiła do porozumienia dot. utworzenia Hostelu w w powiecie legnickim w 2015r

Współpraca