Młodzi Gniewni - wypracowanie nowych i skutecznych metod integracji społecznej młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1

Zobacz stronę internetową projektu

aktualności

Młodzi Gniewni w Lubaniu
09.12.2014

Młodzi Gniewni w Lubaniu

8 grudnia 2014 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lubaniu, odbyło się kolejne seminarium upowszechniające produkt finalny "Hostel Młodych Gniewnych".

W seminarium wzięli udział m.in. przedstawiciele lubańskich jednostek samorządowych, PCPR, Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, szkoły ponadgimnazjalnej.

Współpraca