Młodzi Gniewni - wypracowanie nowych i skutecznych metod integracji społecznej młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1

Zobacz stronę internetową projektu

aktualności

Młodzi Gniewni w Lwówku Śląskim
17.12.2014

Młodzi Gniewni w Lwówku Śląskim

17 grudnia 2014 sali konferencyjnej Hotelu MADELAINE odbyło się kolejne seminarium upowszechniające produkt finalny "Hostel Młodych Gniewnych". W seminarium wzięli udział pracownicy i wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Lwówku Śląskim.

 

Współpraca