Młodzi Gniewni - wypracowanie nowych i skutecznych metod integracji społecznej młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1

Zobacz stronę internetową projektu

Rekrutacja

Zakończono - rekrutację na warsztaty robocze w Hotelu Corum w Karpaczu w dniach 20-22 czerwca 2012. Poniżej załączamy: zaproszenie, formularz zgłoszeniowy, deklaracje uczestnictwa i oświadczenie uczestnika.

Załączone dokumenty:

  1. Zaproszenie [1,7 MB]
  2. Formularz zgłoszeniowy [380 KB]
  3. Deklaracja uczestnictwa [161 KB]
  4. Oświadczenie uczestnika [324 KB]

Współpraca