zasada konkurencyjności

ZOZK/6/WIZ/I/2023 - pytanie do ogłoszenia
24.01.2023 Szanowni Państwo, Odp. Zamawiającego Informujemy, że szkolenie objęte niniejszym postępowaniem finansowane jest w 100% ze środków publicznych. Usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Mając na uwadze wyżej opisane przesłanki szkolenie może być objęte zwolnieniem w myśl art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy VAT. Ze wzgledu na brak pytania na platformie bazy konkurenycjności, Zamawiający odpowiedział Oferentowi oraz upublicznił zapytanie na stronie Zamawiającego. Pytanie od Oferenta W dniu 23.01.2023 o 11:09, Tomasz Miętek | Łukasiewicz - PIMOT pisze: Dzień dobry,  W związku z zapytaniem ofertowym pn.:” Pojazdy elektryczne i hybrydowe, technologia, eksploatacja i infrastruktura”, dla 7 nauczycieli z Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu w ramach realizowanego projektu „WAŁBRZYSKI INKUBATOR ZAWODOWY - dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”, proszę o odpowiedź na pytanie: Czy szkolenia finansowane ze środków publicznych? Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy VAT, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2010r. o zmianie ustawy, usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawa towarów z tym związana są zwolnione od podatku od towarów i usług. Z §3 ust. 1. pkt 14 wynika, iż zwolnione z VAT są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.
ZOZK/5/WIZ/I/2023 ogłoszenie
13.01.2023 UWAGA!!! Dotyczy: Zapytania ofertowego nr ZOZK/5/WIZ/I/2023 z dnia 13 stycznia 2023 roku W wyniku omyłki pisarskiej w załączniku nr 2 do SIWZ, Zamawiający aktualizuje załącznik nr 2 do SIWZ w części 1 – Wyposażenie w meble i tekstylia. Zmiana dotyczy pozycji nr 5 (prześcieradło z gumką) – liczba sztuk. Zamawiający przez pomyłkę wpisał, iż chce łącznie zakupić 4 sztuki prześcieradła, a z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że chcemy kupić łącznie 6 sztuk prześcieradła z gumką. Jest to omyłka pisarska, która nie ma wpływu na całe zamówienie, dlatego termin składania ofert nie zostanie wydłużony.  W aktualizacji przesyłamy skorygowany załącznik nr 2 do SIWZ, tylko dla części 1, pozycji 5. Pozostałe opisy jak i ilości pozostają bez zmian.     Zapraszamy do składania ofert na ogłoszenie zapytanie ofertowe na: 1)    Część 1- Wyposażenie w meble i tekstylia 2)    Część 2 - Wyposażenie w sprzęt RTV jak i drobne AGD 3)    Część 3 - Wyposażenie pozostałe takie jak dodatki w hotelu 4)    Część 4 - Wyposażenie w artykuły chemiczne i akcesoria do sprzątania Zapytanie ofertowej jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „WAŁBRZYSKI INKUBATOR ZAWODOWY - dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”, nr RPDS.10.04.01-02-0026/20. Więcej szczegółów w załącznikach ogłoszenia lub na bazie konkurencyjności.

Współpraca