Fundacja Edukacji Europejskiej

zasada konkurencyjności

Zakończenie ZORR/5/AR/XI/2018 - AGD
29.11.2018

Zakończono procedurę na dostarczenie oraz montaż wyposażenia AGD -  do Żłobka przy ul. Truskawieckiej 21 w Wałbrzychu.

Fundacja Eudukacji Europejskiej w Wałbrzychu informuje o zakończonym postępowaniu na realizację zadań w ramach projektu "Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice” na dostarczenie oraz montaż wyposażenia AGD.

W ramach postępowania Fundacja nie dokonała wyboru oferty, z powodu braku złożonych ofert na ogłoszone postępowanie.

Współpraca