Fundacja Edukacji Europejskiej

zasada konkurencyjności

Zakończenie ZORR/7/AR/XII/2018 - środki czystości
07.01.2019

Zakończono procedurę ZORR/7/AR/XII/2018 - środki czystości

Fundacja Eudukacji Europejskiej w Wałbrzychu informuje o zakończonym postępowaniu na realizację zadań w ramach projektu "Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice” na dostarczenie środków czystości.

Informujemy, że w wyniku postępowania złożone zostały 2 poprawne oferty.
Po dokonaniu oceny merytorycznej, została wybrana oferta złożona przez firmę PHU Jana Opakowania z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. B. Chrobrego 45a.

Współpraca