Fundacja Edukacji Europejskiej

zasada konkurencyjności

Zakończenie ZORR/3/AR/X/2018 - fizjoterapeuta/rehabilitant
07.01.2019

Zakończono procedurę na: fizjoterapeuta i/lub rehabilitant w ramach projektu "Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice"

Informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia nr ZORR/3/AR/X/2018 złożone zostały 3 poprawne oferty i w wyniku oceny merytorycznej wybrane zostały 2 oferty: Sławomira Radwańskiego oraz Agaty Miśkiewicz.

Współpraca