Fundacja Edukacji Europejskiej

zasada konkurencyjności

Zakończenie ZORR/8/AR/XII/2018 - rytmik
07.01.2019

Zakończono procedurę ZORR/8/AR/XII/2018 - rytmik

Fundacja Eudukacji Europejskiej w Wałbrzychu informuje o zakończonym postępowaniu na realizację zadań w ramach projektu "Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice” na prowadzenie zajęć z rytmiki.

Informujemy, że w wyniku postępowania złożone zostały 2 poprawne oferty.
Po dokonaniu oceny merytorycznej, została wybrana oferta złożona przez Pana Krzysztofa Buckiego.

Współpraca