Fundacja Edukacji Europejskiej

zasada konkurencyjności

ZK/1/MG2/XI/2019 - Psycholog
07.11.2019

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania: Praca specjalisty – psychologa – w ramach projektu MŁODZI GNIEWNI - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin

Przedmiotem zamówienia jest praca specjalisty psychologa z wychowankami MOS w Wałbrzychu oraz członkami ich rodzin w zakresie:

 • 27 - Diagnoza indywidualna wychowanków MOS, 60os. x 2g = 120 godzin
 • 46 - Dyżury psychologa średnio 4 g/MOS/tydzień w tym wsparcie wychowanków indywidualne i grupowe = 480 godzin
 • 55 - udział psychologa wspólnie z trenerem umiejętności i coachem (łącznie zespół 3 os.) w wyjazdowych treningach 3 dniowych dla młodzieży zał.: 20 g/wyjazd (9 wyjazdów x 20g = 180g) = 180 godzin
 • 64 - Wsparcie psychologiczne dla rodziców / opiekunów prawnych / członków rodzin wychowanków MOS - średnio 4g/os łącznie 40 osób = 160 godzin

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załącznikach.

 1. Oferty należy składać do 18.11.2019 r. do godziny 14:00 w siedzibie Zamawiającego – Fundacja Edukacji Europejskiej, ul. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych, Sekretariat (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).
 2. Termin otwierania ofert ustalono na 18.11.2019r. na godz. 14:15 w siedzibie Zamawiającego.
 3. Termin weryfikacji ofert i ogłoszenia wyników ustalono na 20.11.2019r do godziny 16:00.
 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem:

Zamówienie nr ZK/1/MG2/XI/2019 w ramach projektu „Młodzi Gniewni 2”

Załączone dokumenty:

 1. Załączniki 1, 2, 3, 5, 6, 7 w tym wzór oferty [405 KB]
 2. Załącznik nr 4 - wzór umowy [366 KB]
 3. Pełna treść ogłoszenia [1,1 MB]

Współpraca