Fundacja Edukacji Europejskiej

zasada konkurencyjności

ZK/1/13SZKOL/II/2020 - ogłoszenie postępowania
04.02.2020

Zapraszamy do skłądania ofert na ogłoszone zapytanie ofertowe nr ZK/1/13SZKOL/II/2020 z dnia 04.02.2020 roku w ramach projektu Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu”

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż mebli do pracowni przyrodniczej i matematycznej, dla:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego, ul. Wańkowicza 13 w Wałbrzychu,
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów, ul. Poznańska 8 w Wałbrzychu,
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Olimpijczyków Polskich W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, ul. Grodzka 71 w Wałbrzychu,
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Wojsk Ochrony Pogranicza, ul. Andrzeja Struga 3 w Wałbrzychu,
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Chałubińskiego 13 w Wałbrzychu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zestawieniem ilościowym i jakościowym jak również dane techniczne sprzętu zostały opisane w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do SIWZ.

UWAGA,

Dokonano podmiany załącznika nr ZK/1/13SZKOL/II/2020 SIWZ ZSP2 ze względu na omyłkę nazwy ulicy placówki.

Pragniemy podkreślić, iż pomyłka ta nie ma żadnego wpływu na przygotowanie oferty.

Załączone dokumenty:

 1. ZK/1/13SZKOL/II/2020 zapytanie ofertowe [294 KB]
 2. ZK/1/13SZKOL/II/2020 formularz oferty [296 KB]
 3. ZK/1/13SZKOL/II/2020 wzór umowy [292 KB]
 4. ZK/1/13SZKOL/II/2020 zapytanie komplet pdf [1,4 MB]
 5. ZK/1/13SZKOL/II/2020 SIWZ PSP5 [16 KB]
 6. ZK/1/13SZKOL/II/2020 SIWZ PSP21 [15 KB]
 7. ZK/1/13SZKOL/II/2020 SIWZ PSP23 [17 KB]
 8. ZK/1/13SZKOL/II/2020 SIWZ ZSP2 [17 KB]
 9. ZK/1/13SZKOL/II/2020 SIWZ ZSP3 [18 KB]

Współpraca