Fundacja Edukacji Europejskiej

zasada konkurencyjności

Ogłoszenie - ZK/8/AR/V/2020 - plac zabaw
26.05.2020

Wyposażenie i adaptacja placu zabaw przy Żłobku Samorządowym nr 7 w Wałbrzychu wraz ze wszystkimi koniecznymi pracami

Przedmiotem zamówienia jest zakup i zestaw prac związanych z wyposażeniem i adaptacją placu zabaw przy Żłobku Samorządowym nr 7 w Wałbrzychu w ramach projektu „Wałbrzyskie Maluchy – Aktywni Rodzice”. Zakup wraz z montażem koniecznych do tego elementów zgodnie z zasadami dotyczącymi funkcjonowania żłobków w Polsce (Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235; Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz akty towarzyszące) oraz zasadami bezpieczeństwa określonymi w odrębnych przepisach. Wykonawca realizujący dostawę zobowiązany będzie do dostawy elementów zamówienia oraz ich montażu (jeśli będzie zasadne) na terenie Żłobkaw Wałbrzychu przy ul. Truskawieckiej 21, wykonanie koniecznych prac adaptacyjnych, przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz uprzątnięcie terenu.

Szczegóły w załącznikach.

Załączone dokumenty:

  1. Pełna treść ogłoszenia [4,8 MB]
  2. Załączniki nr 1, 3, 4, 5 - w tym wzór oferty [252 KB]
  3. Załącznik nr 2 - wzór umowy [232 KB]
  4. Poglądowy plan prac na placu zabaw [801 KB]

Współpraca