Fundacja Edukacji Europejskiej

zasada konkurencyjności

Zakończenie - ZK/8/AR/V/2020 - plac zabaw
09.06.2020

Zawiadomienie o wyniku procedury.

W wyniku oceny ofert zgodnie z punktacją przyznaną za poszczególne kryteria oraz podziałem na zestawy prac będących częściami oferty wyłoniono dwóch oferentów: na Zestaw I, II, III, IV firmę ZKTZ DOL-EK Kazimierz Doleciński, ul. Sióstr Służebniczek 17, 33-100 Tarnów za oferowaną cenę 40 590,00 zł brutto oraz na Zestaw V firmę MBA SPORT Sp. z o.o., ul. Kwitnąca 10, 05-830 Nadarzyn za oferowaną cenę 1 230,00 zł brutto.

Zawiadomienie w załączeniu

Załączone dokumenty:

  1. Zawiadomienie o wyborze oferty [42 KB]

Współpraca