Fundacja Edukacji Europejskiej

zasada konkurencyjności

Ogłoszenie - ZK/3/MG2/VI/2020 - treningi wyjazdowe RODZICE
22.06.2020

Nocleg, wyżywienie, inne usługi w ramach organizacji wyjazdowych treningów kompetencji dla rodziców, opiekunów prawnych i członków rodzin młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu

Przedmiotem zamówienia są noclegi z wyżywieniem oraz udostępnieniem przestrzeni na warsztaty w ramach organizacji wyjazdowych treningów kompetencji dla rodziców, opiekunów prawnych i członków rodzin młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu. Zamawiający zakłada organizację łącznie 3 wyjazdów (3 treningów) w podziale na trzy części zamówienia w okresie od 1 września 2020 do 30 czerwca 2022.

Część I – I wyjazd treningowy

Część II - II wyjazd treningowy

Część III - III wyjazd treningowy

Miejsce treningów może znajdować się nie dalej niż 35 km od Wałbrzycha.

Odległość liczona z dokładnością miejscowość-miejscowość przy pomocy serwisu Mapy Google (https://www.google.com/maps/) z miejscowości Wałbrzych do miejscowości w której znajduje się miejsce treningu przy uwzględnieniu formy transportu „samochodem” i przy przyjęciu najkrótszej (w km) proponowanej przez serwis trasy w zaokrągleniu do pełnego kilometra.

Terminy poszczególnych wyjazdów indywidualnie będą ustalane z oferentami nie później niż na 30 dni przed planowanym przyjazdem.

Jeden obiekt noclegowy może złożyć ofertę na dostarczenie usług w ramach 1, 2 lub 3 treningów. W przypadku gdy oferent dysponuje większą ilością obiektów wówczas może złożyć oferty odrębne na każdy z obiektów i będą one oceniane samodzielnie. Kryteria oceny w formularzu ofertowym należy podawać względem obiektu, w którym mają odbyć się treningi.

Oferty należy składać do 03.07.2020 r. do godziny 11:00 w siedzibie Zamawiającego – Fundacja Edukacji Europejskiej, ul. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych, Sekretariat (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Szczegóły w pełnej treści ogłoszenia oraz w załącznikach.

Załączone dokumenty:

  1. Pełna treść ogłoszenia [1,1 MB]
  2. Załączniki nr 1, 3, 4, 5 - w tym wzór oferty [399 KB]
  3. Załącznik nr 2 - wzór umowy [369 KB]
  4. Załącznik do formularza ofertowego - formularz cenowy [13 KB]

Współpraca