zasada konkurencyjności

ZORR/1/13SZKOL/IX/2020 - ogłoszenie
28.09.2020

W ramach ogłoszonego postępowania, otrzymaliśmy kilka pytań, na które odpowiedzieliśmy w dniu dzisiejszym w związku z powyższym informujemy o odpowiedziach.

1. Realizacja szkolenia w trybie stacjonarnym w 3 szkołach podstawowych w Wałbrzychu, które posiadają już wyposażenie z zakresu nauczania eksperymentalnego.
Pyt. 1 - Co z zajęciami jeśli pandemia będzie się rozwijać? Jest coraz więcej zakażeń, obostrzeń. Jeśli szkoły przejdą na naukę zdalną jak Państwo wyobrażacie sobie realizację projektu?

Odp FEE
Fundacja przede wszystkim skupia się na realizacji szkoleń w trybie stacjonarnym. Jeżeli dojdzie do przejścia nauczycieli w pracę zdalną, wówczas będą dwa wyjścia, w zależności od etapu realizacji projektu:
•    albo realizacja szkolenia zostanie przesunięta w czasie i dokończymy po zakończeniu zamknięcia placówek,
•    albo realizacja szkolenia zostanie dokończona w trybie online. Opcja została przez nas sprawdzona przed ogłoszonym rozeznaniem rynku i jest możliwa do realizacji.

2. Proponowane dni i godziny zajęć: środa i czwartek od 12.00 -15.30, 4 godziny/ dzień x 6 dni = 24 godziny (dydaktyczne). Do ustalenia po podpisaniu umowy  z Wykonawcą.
Pyt. 2 - Czy to są sztywne daty i godziny? Większość trenerów ma też inne zobowiązania, część uczy w szkołach i te godziny są dość słabo dopasowane do realizacji takiego projektu. Przeliczając zajęcia tylko w środy i czwartki szkolenie musiałoby trwać 10 tygodni, to bardzo długo.

Odp. FEE
Termin szkolenia został ustalony na podstawie harmonogramów pracy szkół podstawowych i ich nauczycieli. Okres (październik – grudzień 2020) jak i godziny i dni tygodnia, są okresem sztywnym pod kątem realizacji szkolenia.

Pyt 3 - Zapewnienie materiałów szkoleniowych w cenie szkolenia, - jakie to są materiały szkoleniowe? Nie doprecyzowaliście Państwo tego a przy każdym projekcie mogą być inne materiały.
Kolejna rzecz to zaświadczenia – po czyjej są stronie ? Po naszej czy po Państwa?
Kto zapewnia katering? Państwo czy my? – to jest dość istotne przy wycenie szkolenia

Odp. FEE
Zapewnienie materiałów szkoleniowych jak i wystawienie Zaświadczeń po stronie Wykonawcy. Materiały wynikają ze złożonej oferty Wykonawcy.
Catering zapewniony będzie przez Zamawiającego.

 

Zapraszamy do skałdania ofert na ogłoszone w dniu dzisiejszym rozeznanie rynku na: przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia dla 39 nauczycieli szkół podstawowych w Wałbrzychu w ramach realizowanego projektu „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu” w zakresie nauczania metodą eksperymentu.

Więcej szczegółów o ogłoszeniu w załącznikach wiadomości.

Załączone dokumenty:

  1. ZORR/1/13SZKOL/IX/2020 - rozeznanie rynku [293 KB]
  2. ZORR/1/13SZKOL/IX/2020 - rozeznanie rynku pdf [2,4 MB]

Współpraca