zasada konkurencyjności

ZOZK/2/KAIZEN/III/2021 - ogłoszenie + pytania i odpowiedzi
23.03.2021

Pytania i odpowiedzi, 29.03.2021

Pytanie 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczeni komputerów All i n One, który będzie posiadał jedna złącze HMDI i jedna złącza DiplayPort.

Zdecydowana większość producentów zrezygnowała z montażu dysków SATA.

Zatem aby Wykonawca mógł złożyć ważną ofertę prosimy o dopuszczenie komputera AiO, który będzie posiadał dysk systemowy 256GB SSD i dodatków dysk 512GB SSD.

Aby Wykonawca mógł złożyć ważną ofertę poimy o dopuszczenie powyższych rozwiązań.

Odpowiedź:

Zamawiający nie może dopuścić mniejszej ilości zaproponowanych przez Państwa złącz. Należy stosować minimum zawarte w Załączniku nr 2a do SIWZ.

Uzupełnienie pytania 1

Wykonawca nie chce zastosować mniejszej ilości złączy graficznych, ponieważ proponuje rozwiązanie alternatywne i zdecydowanie nowsze niż dwa złącza HDMI.

Wykonawca prosi o dopuszczenie jednego złącza HDMI i cyfrowego złącza Display Port.

Zatem Wykonawca proponuję dokładnie identyczną ilość złączy, ale zdecydowanie nowsze rozwiązanie.

Dodatkowo 2 złącza HDMI out/in wskazuje tylko na jednego producenta firmę DELL.

Odpowiedź:

Zamawiający błędnie odczytał pytanie, dlatego dziękujemy za uzupełnienie / doprecyzowanie pytania.

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Podczas składania ofert proszę pamiętać o zachowaniu minimum parametrów postawionych w zapytaniu ofertowym.

Zapraszamy do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na dostawę sprzętu komputerowego do Pracowni Komputerowo - Logistycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 im. Maksymiliana Tytusa w Wałbrzychu. Wyposażenie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu "Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli".

W załączeniu komplet dokumentacji postępowania.

Załączone dokumenty:

  1. ZOZK/2/KAIZEN/III/2021 - komplet zapytania ofertowego [1,2 MB]
  2. ZOZK/2/KAIZEN/III/2021 - zapytanie ofertowe [949 KB]
  3. ZOZK/2/KAIZEN/III/2021 - formularz ofertowy [945 KB]
  4. ZOZK/2/KAIZEN/III/2021 - SIWZ [12 KB]
  5. ZOZK/2/KAIZEN/III/2021 - zał 2a do SIWZ [945 KB]
  6. ZOZK/2/KAIZEN/III/2021 - wzór umowy [942 KB]

Współpraca