zasada konkurencyjności

ZOZK/2/KAIZEN/III/2021 - unieważnienie
02.04.2021

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr ZOZK/2/KAIZEN/III/2021 z dnia 23.03.2021 na „Dostawę sprzętu komputerowego do Pracowni Komputerowo – Logistycznej w Zespole Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu”, realizowanego w ramach projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”.

 

Zamawiający nieświadomie wprowadził w błąd potencjalnych oferentów w zakresie terminu składania ofert.

W zapytaniu ofertowym w punkcie VI.4.2 wskazano termin składania ofert 02.04.2021 do godz. 24:00, natomiast ogłaszając postępowanie na portalu „Baza Konkurencyjności” błędnie wskazano datę 02.04.2021 do godz. 00:00.

Dodatkowo załącznik nr 2a do SIWZ został skorygowany o pojawiające się pytania podczas ogłoszonego postępowania.

Zapytanie ofertowe zostanie ponownie ogłoszone przez Zamawiającego.

 

Załączone dokumenty:

  1. ZOZK/2/KAIZEN/III/2021 - unieważnienie [51 KB]

Współpraca