zasada konkurencyjności

ZOZK/4/KAIZEN/V/2021 - ogłoszenie
27.05.2021

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na Zakup i dostawę sprzętu IT do: Modelowej pracowni - do zajęć z narzędzi Kaizen/Lean, Modelowej pracowni sprzedaży oraz Modelowej pracowni fryzjerskiej dla czterech szkół ponadpodstawowych w Wałbrzychu wraz z niezbędnym osprzętem do ich funkcjonowania, zgodnym ze specyfikacją zamieszczoną w załączniku 2a do SIWZ.

Zapytanie ofertowe jest realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu "Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli".

Szczegóły ogłoszenia w: załącznikach, na bazie konkurencyjności, na stronie Zamawiającego oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego.

Załączone dokumenty:

  1. ZOZK/4/KAIZEN/V/2021 - komplet zapytania pdf [1,5 MB]
  2. ZOZK/4/KAIZEN/V/2021 - zapytanie ofertowe [0,9 MB]
  3. ZOZK/4/KAIZEN/V/2021 - formularz ofertowy [946 KB]
  4. ZOZK/4/KAIZEN/V/2021 - załącznik nr 2 SIWZ [12 KB]
  5. ZOSK/4/KAIZEN/V/2021 - załącznik nr 2a do SIWZ [0,9 MB]
  6. ZOZK/4/KAIZEN/V/2021 - wzór umowy [943 KB]

Współpraca