zasada konkurencyjności

ZOZK/4/KAIZEN/V/2021 - ogłoszenie wyniku
16.06.2021

W załączeniu przesyłamy skan protokołu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę sprzętu IT do: Modelowej pracowni - do zajęć z narzędzi Kaizen/Lean, Modelowej pracowni sprzedaży oraz Modelowej pracowni fryzjerskiej dla czterech szkół ponadpodstawowych w Wałbrzychu w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”.

Z formą, która otrzymała największą liczbę punktów zostanie podpisana umowa.

Załączone dokumenty:

  1. ZOZK/4/KAIZEN/V/2021 - zawiadomienie o wyborze [52 KB]
  2. ZOZK/4/KAIZEN/V/2021 - protokół wyboru [1,8 MB]

Współpraca