zasada konkurencyjności

ZOZK/1/13SZKOL/X/2021 - ogłoszenie
15.10.2021

Zapraszamy do składania ofert na zakup wyposażenia – pomocy dydaktycznych – do pracowni przyrodniczych z zakresu nauk: biologia, chemia, fizyka i geografia” do 13 szkół podstawowych w Wałbrzychu w ramach projektu "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu".
W złączeniu przesyłamy niezbędne załączniki do złożenia oferty.
Prosimy postępować zgodnie z ogłoszonym postępowaniem.

Załączone dokumenty:

  1. ZOZK_1_13SZKOL_X_2021 - kompl zapytania pdf [1,1 MB]
  2. ZOZK/1/13SZKOL/X/2021 - zapytanie ofertowe [1,0 MB]
  3. ZOZK/1/13SZKOL/X/2021 - formularz ofertowy [1,0 MB]
  4. ZOZK/1/13SZKOL/X/2021 - załącznik 2 do SIWZ [39 KB]
  5. ZOZK/1/13SZKOL/X/2021 - wzór umowy [1,0 MB]

Współpraca