zasada konkurencyjności

Zakończenie - noclegi z wyżywieniem - ZK/4/MG2/IV/2022
17.05.2022

Zawiadomienie o wyborze Oferty na: Nocleg, wyżywienie, inne usługi w ramach organizacji treningów wyjazdowych dla młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia nr ZK/4/MG2/IV/2022 złożona została 1 oferta w tym 1 spełniające wymogi formalne i 1 nie spełniająca wymogów merytorycznych. W wyniku oceny ofert nie wyłoniono oferenta i z wydatek zostanie poniesiony w ramach procedury z wolnej ręki przy zastosowaniu zasad kwalifikowalności wydatków.

Załączone dokumenty:

  1. Zawiadomienie o wyniku procedury [294 KB]

Współpraca