zasada konkurencyjności

ZOZK/2/KAIZEN/III/2021 - unieważnienie
29.03.2021 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr ZOZK/2/KAIZEN/III/2021 z dnia 23.03.2021 na „Dostawę sprzętu komputerowego do Pracowni Komputerowo – Logistycznej w Zespole Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu”, realizowanego w ramach projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”.   Zamawiający nieświadomie wprowadził w błąd potencjalnych oferentów w zakresie terminu składania ofert. W zapytaniu ofertowym w punkcie VI.4.2 wskazano termin składania ofert 02.04.2021 do godz. 24:00, natomiast ogłaszając postępowanie na portalu „Baza Konkurencyjności” błędnie wskazano datę 02.04.2021 do godz. 00:00. Dodatkowo załącznik nr 2a do SIWZ został skorygowany o pojawiające się pytania podczas ogłoszonego postępowania. Zapytanie ofertowe zostanie ponownie ogłoszone przez Zamawiającego.   Pytania i odpowiedzi, 29.03.2021 Pytanie 1 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczeni komputerów All i n One, który będzie posiadał jedna złącze HMDI i jedna złącza DiplayPort. Zdecydowana większość producentów zrezygnowała z montażu dysków SATA. Zatem aby Wykonawca mógł złożyć ważną ofertę prosimy o dopuszczenie komputera AiO, który będzie posiadał dysk systemowy 256GB SSD i dodatków dysk 512GB SSD. Aby Wykonawca mógł złożyć ważną ofertę poimy o dopuszczenie powyższych rozwiązań.   Odpowiedź: Zamawiający nie może dopuścić mniejszej ilości zaproponowanych przez Państwa złącz. Należy stosować minimum zawarte w Załączniku nr 2a do SIWZ. Pytanie i odpowiedź uzupełniająca / doprecyzowująca Wykonawca nie chce zastosować mniejszej ilości złączy graficznych, ponieważ proponuje rozwiązanie alternatywne i zdecydowanie nowsze niż dwa złącza HDMI. Wykonawca prosi o dopuszczenie jednego złącza HDMI i cyfrowego złącza Display Port. Zatem Wykonawca proponuję dokładnie identyczną ilość złączy, ale zdecydowanie nowsze rozwiązanie. Dodatkowo 2 złącza HDMI out/in wskazuje tylko na jednego producenta firmę DELL.   Odpowiedź: Zamawiający błędnie odczytał pytanie, dlatego dziękujemy za uzupełnienie / doprecyzowanie pytania. Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Podczas składania ofert proszę pamiętać o zachowaniu minimum parametrów postawionych w zapytaniu ofertowym.
ZOZK/2/KAIZEN/III/2021 - ogłoszenie + pytania i odpowiedzi
23.03.2021 Pytania i odpowiedzi, 29.03.2021 Pytanie 1 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczeni komputerów All i n One, który będzie posiadał jedna złącze HMDI i jedna złącza DiplayPort. Zdecydowana większość producentów zrezygnowała z montażu dysków SATA. Zatem aby Wykonawca mógł złożyć ważną ofertę prosimy o dopuszczenie komputera AiO, który będzie posiadał dysk systemowy 256GB SSD i dodatków dysk 512GB SSD. Aby Wykonawca mógł złożyć ważną ofertę poimy o dopuszczenie powyższych rozwiązań. Odpowiedź: Zamawiający nie może dopuścić mniejszej ilości zaproponowanych przez Państwa złącz. Należy stosować minimum zawarte w Załączniku nr 2a do SIWZ. Uzupełnienie pytania 1 Wykonawca nie chce zastosować mniejszej ilości złączy graficznych, ponieważ proponuje rozwiązanie alternatywne i zdecydowanie nowsze niż dwa złącza HDMI. Wykonawca prosi o dopuszczenie jednego złącza HDMI i cyfrowego złącza Display Port. Zatem Wykonawca proponuję dokładnie identyczną ilość złączy, ale zdecydowanie nowsze rozwiązanie. Dodatkowo 2 złącza HDMI out/in wskazuje tylko na jednego producenta firmę DELL. Odpowiedź: Zamawiający błędnie odczytał pytanie, dlatego dziękujemy za uzupełnienie / doprecyzowanie pytania. Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Podczas składania ofert proszę pamiętać o zachowaniu minimum parametrów postawionych w zapytaniu ofertowym. Zapraszamy do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na dostawę sprzętu komputerowego do Pracowni Komputerowo - Logistycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 im. Maksymiliana Tytusa w Wałbrzychu. Wyposażenie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu "Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli". W załączeniu komplet dokumentacji postępowania.

Współpraca