zespół

Mariola Kruszyńska Mariola Kruszyńska
Prezes Zarządu, koordynator projektów unijnych, audytor, trener przedsiębiorczości, doradca biznesowy, coach

tel. +48 74 849 21 33
e-mail: mariola@fee.pl

Mariola Kruszyńska jest Prezesem Zarządu od 2004 roku, wspiera audyt wewnętrzny i koordynuje przedsięwzięcia Lean Office oraz Kaizen.

 

Wykształcenie:

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Studia podyplomowe:

Wyższa Szkoła Bankowa - Prawo Zamówień Publicznych, 2007 rok
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Audyt i Kontrola Zarządcza w sektorze publicznym, 2014 rok
Politechnika Warszawska - Akademia Kaizen, certyfikat Praktyka Kaizen, 2015 rok
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Agro -Unia, 2017 rok

 

Szkolenia:

*Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni: Szkolenia, standardy działania, certyfikacja szansą na rozwój akademickich biur karier w Polsce, II 2010,

*Instytut Amity: Szkolenia ART, Szkolenia specalistyczne w zakresie pracy w strudną młodzieżą, V 2010,

*Centrum Studiów Samorządowych w Kielcach: Szkolenia Modułowe MES 2010 dla dradców zawodowych, VII-IX 2010,

*Fundacja Eudajmonia: Zatrudnienie wspomagane, II 2014,

*Dobre Kadry: Metody aktywizacji i oragnizacji pracy osób niepełnosprawnych, VI 2014,

*Competence Training & Coaching: Asertywność, Zazrządzanie czasem i automotywacja, VII-VIII 2014,

*Profes sp. z o.o.: Szkolenia w zakresie Ekobiura, Stadaryzacji, Wizualzacji z zastosowaniem filozofii Kaizen, VIII - XI 2014,

*Inprogress sp. z o.o.: Certyfikacja: PRINCE2 Fundation Certificate oraz PRINCE2 Registered Practitioner Certificate, I 2015,

*Jak Marketing Dialog: Certyfikowane Szkolenie 20H CCE "Coaching w pracy z grupą - coaching zespołowy, IV 2015,

* OpEx Group: Certyfikowane szkolenie Six Sigma Green Belt, III - IV 2015,

* Centrum Doradczo - Szkoleniowe Quality: Szkolenie z zakresu Skutecznego rozwiązywania problemów metodą 8D, IV 2015,

*Jak Marketing Dialog: Certyfikowane Szkolenie 20H CCE "Umiejętności i narzędzia w pracy coacha", IX 2015,

*Akademia Bliżej: Szkoła Mediacji, Certyfikowane szkolenie zawodowe VCC, VI 2016,

*Akademia Bliżej: Mediacje Cywilno - Gospodarcze, Certyfikowane szkolenie zawodowe VCC, VII 2016,

Doświadczenie:

Doświadczenie w zakresie zarządzania podmiotami gospodarczymi oraz podmiotami ekonomii społecznej. Pracuje jako doradca oraz szkoleniowiec w obszarze: zarządzania strategicznego, zarządzania finansami, zakładania podmiotów gospodarczych i podmiotów ekonomii społecznej, doskonalenia procesów i ciągłego doskonalenia. Niezależny doradca i wdrożeniowiec w zakresie Lean Office w NGO oraz filozofii Kaizen w usługach. Specjalista w zakresie wsparcia dla osób uzależnionych oraz młodziezy po ośrodkach wychowawczych Doświadczenie związane z pracą w Ośrodku Wychowawczym w Wałbrzychu oraz w Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień ANIMA w Wałbrzychu. Na co dzień propaguje społeczną odpowiedzialność biznesu oraz etykę w biznesie. Na swoich szkoleniach zawsze powtarza, że należy skupić się na profesjolanej realizacji, a pieniądze same do nas przyjdą.

W wolnym czasie zajmuje się analizami finansowymi dla biznesu oraz sektora publicznego.

Motto:

Warto być uczciwym, choć nie zawsze się opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto". Prof. Władysław Bartoszewski. 24 kwietnia 2015 roku.

Prywatnie:

Mama Marty, zakochana w górach i jeździe konnej...

 

Grzegorz Kruszyński Grzegorz Kruszyński
Wiceprezes zarządu; terapeuta uzależnień, trener, doradca zawodowy, coach

tel. +48 74 849 21 33
e-mail: grzegorz@fee.pl

Wiceprezesem Zarządu Fundacji od 2004 roku.

Wykształcenie:

Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu, spec. Ekonomika Rolnictwa

Studia podyplomowe: "Orientacji i Doradztwa Zawodowego" - Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, "Coaching w binzesie" - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, "Organizacja i zarządzanie w oświacie" - Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości

Szkolenia:

* Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, "Studium szkoleniowe dla menedżerów ochrony zdrowia", 2000r.,
* Polskie Towarzystwo Kinezjologiczne, "Kinezjologia Edukacyjna"2007 r.,
*Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni: Szkolenia, standardy działania, certyfikacja szansą na rozwój akademickich biur karier w Polsce, II 2010,
* Polskie Towarzystwo Terapii Uzależnień, "Szkoła Prychoterapii Uzależnień"2011r.,
* Jak Marketing Dialog w Łodzi: Certyfikowane Szkolenie 20H CCE "Coaching w pracy z grupą - coaching zespołowy, IV 2015,
* Centrum Doradczo - Szkoleniowe Quality: Szkolenie z zakresu Skutecznego rozwiązywania problemów metodą 8D,
* Kapitał Kariery:  Szkolenie specjalistyczne z metody Charakterologii Heymansa - Wiersmy, X 2015r.,
* Kapitał Kariery: Licencjonowany Specjalista Testu Obrazkowego Zawodów M. Achtnicha, XI 2015 r.,
* WIP: Podstawowy Kurs Psychoterapii Ericksonowskiej "Szlifowanie diamentu", IV 2016r.,
* Akademia Bliżej: Szkoła Mediacji, Certyfikowane szkolenie zawodowe VCC, VI 2016,
* Akademia Bliżej: Mediacje Cywilno - Gospodarcze, Certyfikowane szkolenie zawodowe VCC, VII 2016,

Doświadczenie:

20 lat doświadczeń zawodowych w sektorze NGO: zarządzanie organizacjami pozarządowymi, źródła finansowania NGO, planowanie, opracowywanie i rozliczanie wniosków, tworzenie partnerstw lokalnych. Główne obszary zainteresowań projektowych: wsparcie dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym: młodzież, osoby niepełnosprawne, seniorzy.

Prywatnie:

Tata Marty, Magdy i Agnieszki; w miesiącu pokonuje biegając średnio 120 - 160 km

Bartosz Szczepiński Bartosz Szczepiński
Informatyk, projektant

e-mail: bartek@fee.pl

Informatyk, grafik, programista i fotograf w jednym. Z Fundacją związany
od 2005 roku. Pracuje w ciągłym niedoczasie próbując robić trzy rzeczy
jednocześnie. W wolnych chwilach zabiera aparat do lasu.
Bożena Sawicka Bożena Sawicka
Kierownik do spraw obsługi przedszkoli

tel. +48 849-21-33
e-mail: bozena@fee.org.pl

Wykształcenie:

Średnie

Ukończona kwalifikacja A 68.

Szkolenia:

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących zespołem

Radzenie sobie ze stresem jako jedna z metod zapobiegania wypaleniu zawodowemu

Zarządzanie sobą w czasie

Wdrożenie ochrony danych w przedsiębiorstwie

Skuteczne rozwązywanie problemów metodą 8D  

Wprowadzanie i weryfikacja danych z uwzględnieniem najnowszych zmian, wytycznych i terminów przekazywania danych po 1 stycznia 2015r 

Tworzenie projektów edukacyjnych POKL w ramach poddziałania 9.1.2

Dokumentowanie, realizacja i monitoring projektów edukacyjnych POKL    

Projekty unijne - kluczowe aspekty ich finansowego i księgowego rozliczenia                

 

Doświadczenie:

Posiadam kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektów unijnych. Organizacja konferencji i imprez okolicznościowych. Umiejętność prowadzenia rekrutacji. Przygotowanie oraz analiza ewalucaji. Animacja czasu wolnego. Posiadam dokument umożliwiający prowadzenie wstępnego szkolenia z zakresu BHP oraz prowadzenie instruktażu stanowiskowego. 

Hobby: 

Zwiedzanie Polski, odkrywanie niezanych miejsc.

 

 

Sylwia Petryna Sylwia Petryna
Partner Biznesowy Fundacji Edukacji Europejskiej

 Wykształcenie:

Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwem, psychologia zarządzania

Studia podyplomowe: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Podyplomowe Studia Coachingu, 2010 rok Obecnie studiuje na Politechnice Warszawskiej na Akademii Kaizen.

Szkolenia:

*CPC TAX,: Innowacje w modelach biznesowych, VI.2015

*Jak Marketing Dialog: Certyfikowane Szkolenie 20H CCE "Coaching w pracy z grupą - coaching zespołowy, IV 2015,

*Profes sp. z o.o.: Szkolenia w zakresie Ekobiura, Stadaryzacji, Wizualzacji, Coachingu z zastosowaniem filozofii Kaizen, VIII - XI 2014,

*Competence Training & Coaching: Zarządzanie czasem i automotywacja, VIII 2014,

*Dobre Kadry: Metody aktywizacji i organizacji pracy osób niepełnosprawnych, VI 2014,

*Profi Biznes Group / certyfikowany program ICF, Akredytacja ICF Coaching – ACC, 2013/2014

*Open Managment Edukation Center Sp. z o.o., Międzynarodowy Certyfikat Prince 2 Foundation, Międzynarodowy Certyfikat Prince 2 Practitioner, Certyfikat – Budżetowanie projektów, Certyfikat - Zarządzanie zespołem projektowym, 04-11.2012

*Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Świadectwo ukończenia Szkoły Menadżerów Instytucji Rynku Pracy (budowanie i zarządzanie zespołem projektowym, budowanie i zarządzanie projektem, prawo zamówień publicznych, ewaluacja, monitoring i sprawozdawczość projektowa, projekt partnerski i wykorzystanie lokalnego potencjału społecznego), 10-11.2007

*GRUPA KRAS,  Autorska Szkoła Trenerska Krzysztofa Krasa, Dyplom trenera biznesu, 2003/2004

*Telewizja Polska Oddział Wrocław, Certyfikat PR, 11.2000

Doświadczenie:

Doświadczenie w zakresie zarządzania podmiotami gospodarczymi oraz podmiotami ekonomii społecznej. Pracuje jako Projekt Manager, doradca oraz szkoleniowiec w obszarze: zarządzania strategicznego, zarządzania zespołami, wsparcia menadżerów i zespołów w osiąganiu celów, zakładania podmiotów gospodarczych i podmiotów ekonomii społecznej, doskonalenia procesów i ciągłego doskonalenia. Niezależny doradca i wdrożeniowiec w zakresie Lean Office w NGO i MŚP oraz filozofii Kaizen w usługach. Ekspert oceniający wnioski na szczeblu rządowym. Specjalizuje w wykorzystaniu rozwiązań IT w przedsiębiorstwach i pracy projektowej. Praktyk zarządzania projektami metodą Prince2. W swojej pracy łączy umiejętności miękkie (jako doradca, trener oraz coach) i twarde (zarządzając projektami i inwestycjami, w tym w obszarze IT). Jako akredytowany coach International Coach Federation pracuje z klientami stosując kodeks etyczny ICF.

Prywatnie:

Mama Doriana, zafascynowana filozofią wschodu, uwielbia się śmiać

Łukasz Hoppe Łukasz Hoppe
Specjalista ds. projektów, koordynator, trener, coach, doradca zawodowy

tel. +48 600 385 690
e-mail: lukasz@fee.org.pl

Łukasz Hoppe pisze, prowadzi i koordynuje projekty od 2006 roku.

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Artystycznego Akademii Humanistyczo-Ekonomicznej w Łodzi

Szkolenia:

Fundacja VCC / Petra Consulting - Coaching, V-IX 2019

Kapitał Kariery Sp. z o.o. - Charakterologia Heymansa-Wiermsy (kwestionariusz Bergera,w er. eksp.), VII 2019

Kapitał Kariery Sp. z o.o. - Typy aktywności zawodowej; mapy kompetencji (wer. ekspercka), V 2019

Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne P&M Management Group: Doradca Zawodowy, XI 2016 - I 2017

AXELOS Blobal Best Practice: PRINCE2 Foundation, IV 2014

ALT-KOM Akademia: ZP-FP2/ZPMAP - PRINCE2 2009 Foundation - Szkolenie akredytowane z egzaminem, IV 2014

ALT-KOM Akademia: ZP-HRP/ZPMAP - Harmonogramowanie i kontrola realizacji projektu, III 2014

ALT-KOM Akademia: ZP-KZP/ZPMAP - Zarządzanie projektami informatycznymi w praktyce, III 2014

ALT-KOM Akademia: ZP-WP2/ZPMAP - podstawy zarządzania, III 2014

Centrum Cyfrowe Projekt:Polska: Otwarte zesoby edukacji i kultury, praktyczne stosowanie licencji Creative Commons, publikacja zasobów organizacji na wolnych licencjach, XI 2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie: Metody pracy trenera zatrudnienia wspieranego, III-VI 2012

Wałbrzyski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej: Działalność społeczno-ekonomiczna w podmiotach Ekonomii Społecznej, XII 2009 - IV 2010

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Pozaformalna Akademia Jakości Projektu: Zarządzanie zespołem w organizacji uczącej się, III 2010

Fundacja Inicjatyw Nieformalnej Edukacji: Streaach to learn, I 2010

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Pozaformalna Akademia Jakości Projektu: Evaluation in youth projects, VI 2008

Nokia Poland Sp. z o.o. & Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży: planowanie harmonogramu działań i budżetu, zarządzanie projektem, rozwiązywanie konfliktów, doskonalenie pracy zespołowej, współpraca w grupie, XII 2007

J&S Pro Bono Poloniae: Animacja środowiska lokalnego, współpraca z mediami i PR, podstawy zarządzania finansami, V 2007

Narodowa Agencja programu Młodzież: Lokalny coaching w praktyce, VII 2006

Doświadczenie:

Od 2006 roku aktywny działacz III sektora. Autor, koordynator lub realizator ponad 50 projektów dofinansowanych z krajowych, unijnych i międzynarodowych źródeł. Doświadczenia zdobywał podczas przygotowania i realizacji lub współpracy w ramach projektów finansowanych ze środków EFS SPO RZL, EFS SPO, POKL, PEFRON, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, MGiP, Fundacji PZU, UKIE, POPT - Ministerstwa Gospodarki i Pracy, PARP, FIO, Programu "MŁODZIEŻ" Komisji Europejskiej, NBP, MPiPS, Ministerstwa Środowiska, LLP - Leonardo da Vinci, ERASMUS+, RPO oraz otwartych konkursów ofert opartych na rozporządzeniu Ministra na szczeblach lokalnych i wojewódzkich. Trener, doradca, coach, facylitator procesów grupowych, Przewodniczący Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzuchu na lata 2020-2023 oraz 2023-2026.

W wolnym czasie:

Rodzina, góry, grafika, Indie, młodzież, podróże

Magdalena Kruszyńska Magdalena Kruszyńska
psycholog

e-mail: magda@fee.org.pl

Wykształcenie:

Wyższe Magisterskie - psycholog o specjalności klinicznej Absolwentka Wydziału Historyczno – Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego, X 2014

Szkolenia:

*Akademia Dietetyki: Kurs dietetyki zaawansowany, V-VI 2015,
*Poradnia Zdrowego Odżywiania Osobisty Dietetyk 24 H z Olsztyna: Psychodietetyka, XI-XII 2014,
*Stowarzyszenie Centrum Edukacji we Wrocławiu: Kurs na NGO, X-XI 2014,
*Via Media, Sczyrk i „SDŚ „Magnolia”z Opola: Prowadzenie treningów umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych, IX 2014,
*Stageman: Animator osoby niepełnosprawnej i starszej, V 2014,
*Dolnośląskie Centrum Psychoterapii: Metoda dialogu motywującego w pracy z osobami doświadczającymi przemocy, IV 2014,
*Placówka Kształcenia Ustawicznego GoWork Education we Wrocławiu: Kurs Dietetyki i Odchudzani I i II stopnia, I- II 2014,
*Firma Szkoleniowa SET z Łodzi: „Metoda dialogu motywującego. Praca z trudnym nastolatkiem”, XII 2013,
*Firma Szkoleniowa SET z Łodzi: „Wczesna diagnoza i terapia małego dziecka od 0 do 3 roku życia”, XI 2013,
*Firma Szkoleniowa SET z Łodzi: „Autyzm. Podstawy diagnozy i terapii”, III 2012,
*Firma Szkoleniowa SET z Łodzi: „Praktyczne umiejętności terapeutyczne w pomocy psychologicznej”, III 2012,          
*Firma Szkoleniowa SET z Łodzi: „Praca z osobą uzależnioną. Pomoc psychologiczna”, XI 2011,                                                                                                        
*Firma Szkoleniowa SET z Łodzi: „Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży”, V 2011.

Doświadczenie:

Swoje doświadczenie zawodowe uzyskiwała poprzez wolontariat, pracując z osobami z niepełnosprawnościami, na praktykach zawodowych m.in. w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi Śląskiej w Opolu, a także pracując m.in. jako psycholog w Stowarzyszeniu Quisisana, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Opolu, czy też psychodietetyk w Ośrodku Uzdrawiania Naturalnego Delfin. Prowadziła warsztaty dla młodzieży i dorosłych oraz zajęcia dla dzieci. Przez 5 lat była członkiem zarządu Biura ogólnopolskiego stowarzyszenia PSSiAP, którego obecnie jest sympatykiem i niekiedy doradcą.

Prywatnie:

Uwielbia sport, interesuje się filozofią wschodu, medycyną alternatywną, a także tworzy własną muzykę i śpiewa.

Współpraca