Fundusz Toyoty 2023

Projekt finansowany ze środków Toyota Motor Manufacturing Poland.

Realizowany w ramach Partnerstwa:
> Toyota Motor Manufacturning Poland,
> Zespoł Szkół Zawodowych nr 5 w Wałbrzychu
> Zespół Szkół w Jelczu – Laskowicach
> Fundacji Edukacji Europejskiej

Koordynator
Grzegorz Kruszyński
tel. 601262182
e-mail: grzegorz@fee.org.pl

Zobacz stronę internetową projektu

Opis projektu

Nabór wniosków o dofinansowanie rusza 5 września 2022r. Składanie wniosków odbywa się w dwóch etapach i trwać będzie do 20 marca 2023r.

Celem konkursu „Fundusz Toyoty 2023” organizowanego przez Toyota Motor Manufacturing Poland, jest wybór i dofinansowanie oryginalnych i ciekawych pomysłów dotyczących 5 priorytetów/obszarów wsparcia:

Przykładowe projekty, które mogą być realizowane w ramach ww. dziedzin to np.:

– Ekologia: ścieżki i ogrody dydaktyczne, ogródki warzywne, zielarskie, „hotele” dla owadów itp.
– Edukacja techniczna: doświadczalne mini-parki nauki,
– Sport i promocja zdrowego trybu życia: obiekty sportowe i rekreacyjne, ścieżki zdrowia
– Bezpieczeństwo na drogach: obiekty poprawiające bezpieczeństwo (ogrodzenia, sygnalizatory, znaki
– Mobilność/swoboda poruszania się: obiekty małej architektury związanej z środkami poruszania się (wiaty, stojaki, punkty ładowania)

Konkurs jest organizowany dla Wnioskodawców z:
> obszaru całej Aglomeracji Wałbrzyskiej,
> 3 gmin powiatu oławskiego
 (Oława, Jelcz-Laskowice, Domaniów)
> Gminy Czernica (powiat wrocławski)

Budżet konkursu Fundusz Toyoty 2023 wynosi 225.000 zł, a maksymalna wysokości pojedynczej dotacji wynosi 25.000 zł

 

Liczba dotacji
– 
dla obszaru Aglomeracji Wałbrzyskiej – od 5 do 6 dotacji,
– dla obszaru powiatu oławskiego i Gminy Czernica (powiat wrocławski) – od 4 do 5 dotacji,

W konkursie mogą wystartować organizacje non-profit, czyli jednostki nie nastawione na osiąganie zysku takie, jak fundacje, stowarzyszenia, szkoły, wyższe uczelnie, kluby sportowe, wspólnoty samorządowe i ich jednostki organizacyjne.

Podobnie jak w ubiegłym roku Fundusz Toyoty to partnerstwo czterech podmiotów. W przygotowaniu i realizacji projektów organizacjom pomagają uczniowie Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu i Zespołu Szkół w Jelczu – Laskowice. Fabryka Toyoty finansuje najlepsze pomysły. Fundacja Edukacji Europejskiej pełni rolę koordynatora Funduszu.

Regulamin konkursu wraz załącznikami znajduje się na stronach:
www.fundusztoyoty.pl  www.fee.org.pl

Osoby/instytucje chcące zapoznać się z rodzajami projektów, które otrzymały wsparcie w latach 2011-2020 mogą obejrzeć film o Funduszu Toyoty – O Funduszu Toyoty

Aktualności

12-10-2023 Tor rowerowy w Jaworzynie Śląskiej – Fundusz Toyoty 2023

„Rowerem po zdrowie” to projekt dofinansowany w ramach Fundusz Toyoty „Dobre Pomysły Zmieniają Nasz Świat” – edycja 2023, realizowany przez Miejski Klub Sportowy „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej. Na zdjęciu tor w przygotowaniu. Niebawem otwarcie toru.

26-09-2023 OkrzeszynClimb – kolejny projektu Funduszu Toyoty 2023

Wczoraj odbywało się otwarcie trasy wspinaczkowej zrealizowanej w ramach projektu OkrzeszynClimb, dofinansowanej ze środków Funduszu Toyoty 2023. Realizatorem projektu jest Powiat Kamiennogórski.

30-06-2023 Tężnia solankowa – Fundusz Toyoty 2023

Nowa tężnia solankowa w Walbrzychu.

Informacja prosto z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu:
„W przedostatnim dniu roku szkolnego ze względu na bezpieczeństwo dzieci w obszarze realizowanej inwestycji ruszyły prace przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu. Związane są one z realizacją projektu pn. „Tężnia solankowa z vest-pocket parkiem – oazą zdrowia i spokoju” w ramach Funduszu Toyoty 2023 „Dobre pomysły zmieniają nasz świat”. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się od przywiezienia, wytyczenia miejsc i posadzenia ośmiu 3 metrowych cisów podarowanych przez Zamek Książ. Do przeprowadzenia nasadzenia ze względu na gabaryty cisów użyty został ciężki sprzęt. Trzeba zaznaczyć, że Zamek Książ stał się głównym partnerem wdrażanego projektu, a otrzymane krzewy stanowią nie jedyną w tej chwili otrzymaną pomoc rzeczową. Ze względu na rozległość prac szacowany termin zakończenia przedsięwzięcia to połowa miesiąca września bieżącego roku”.
16-06-2023 Fundusz Toyoty na Podgórzu
Bezpieczne przejście dla pieszych na Podgórzu. Dzisiaj o godzinie 10.30 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 w Wałbrzychu na Podgórzu w Wałbrzychu odbyła się uroczystość oddania do użytkowania bezpiecznego przejścia dla pieszych. Przejście zostało dofinansowane ze środków Funduszu Toyoty 2023. Pięknie dziękujemy Szkole, nauczycielom, przedszkolakom i wszystkim Partnerom Szkoły, dzięki którym mogło powstać te miejsce.
28-05-2023 „Szkolny drogowy azyl bezpieczeństwa” Fundusz Toyoty 2023 – ciąg dalszy
Mija kolejny tydzień trwających prac przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Wałbrzychu związanych z realizacją projektu pn. „Szkolny drogowy azyl bezpieczeństwa” w ramach Funduszu Toyoty 2023 „Dobre pomysły zmieniają nasz świat”. Tym razem montowany był zestaw do oznakowania „aktywnego przejścia dla pieszych” składający się ze znaków aktywnych D-6 z lampami LED fi 100 wraz z panelami fotowoltaicznymi oraz czujnikami ruchu. Zadaniem znaku aktywnego jest przekazanie informacji dla kierujących pojazdami o zbliżaniu się do przejścia pieszego z odpowiednio dużej odległości tak, aby ułatwić kierowcy mógł zachowanie ostrożności. Dodatkowo na wysokości oznakowania poziomego warunkowego zatrzymania pojawiły się punktowe elementy odblaskowe tzw. „kocie oczka” mające na celu znaczną poprawę widoczności skrajów drogi, szczególnie nocą i przy niekorzystnych warunkach pogodowych.
15-05-2023 Szkolny drogowy azyl bezpieczeństwa – przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 w Wałbrzychu
Powstaje bezpiecznie przejście dla pieszych przy Zespole Szkolno  – Przedszkolnym nr 8 w Wałbrzychu (na Podgórzu). Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Toyoty – 2023.
20-04-2023 Fotorelacja ze spotkania z laureatami Funduszu Toyoty – Jelcz Laskowice
12-04-2023 Lista rankingowa FUNDUSZ TOYOTY 2023
Szanowni Państwo
Poniżej prezentujemy listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Fundusz Toyoty 2023rZgodnie z regulaminem, konkursu był podzielony na 2 etapy. W pierwszym etapie Komisja Dotacyjna mogła przyznać Wnioskodawcom maksymalnie 500 punktów. W drugim etapie, na stronie www.fundusztoyoty.pl  w dniach od 27.03 do 09.04.2023 odbyło się głosowanie lokalnej społeczności – każdy projekt mogł otrzymać maks. 500 dodatkowych punktów.Lista rankingowa to suma punktów uzyskanych w I i II etapie konkursu. Już na najbliższych dniach podpisywanie będą umową dotacyjne.Ze względu na bardzo wysoką jakość złożonych projektów oraz dużą aktywność lokalnej społeczności podczas głosowania internetowego, Komisja Dotacyjna podjęła decyzję o zwiększeniu budżetu konkursu do 275.000 zi i przyznaniu 11 dotacji, w tym:
> Aglomeracja Wałbrzyska – 6 dotacji
> Powiat Oławski i Gmina Czernica – 5 dotacji

Spotkania z laureatami konkursu:
> 19.04.2023 o godzinie 10.00
 w Zespole Szkoł w Jelczu Laskowicach,
> 21.04.2023 o godzinie 10.00
 w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu
odbędą się uroczyste spotkania z laureatami konkursu, podczas których zaprezentowane zostaną zwycięskie projekty. Serdecznie zapraszamy.

LISTA RANKINGOWA – w załączeniu

 

16-12-2022 I ETAP OCENY WNIOSKÓW FUNDUSZ TOYOTY 2023 POWIAT OŁAWSKI

Zgodnie z Regulaminem konkurs: cz. IV Ocena projektów i przyznanie wsparcia, p. 4 – poniżej przedstawiam listę rankingową złożonych projektów, która powstała na podstawie oceny dokonanej przez 4 osobową Komisję Konkursową. Do konkursu zostało złożonych 9 WNIOSKÓW. Do II etapu konkursu przechodzi 6 WNIOSKÓW, które zdobyły największą liczbę punktów.

Wnioskodawców, którzy zajęli miejsca 8 – 17 zapraszamy do składania projektów w kolejnej edycji konkursu, który zostanie ogłoszony we wrześniu 2023r. Z

godnie z harmonogramem konkursu (cz. II, p.2) – SZEŚĆ WNIOSKÓW, które uzyskały największą liczbę punktów, przechodzi do II etapu konkursu, w którym w okresie od 15.12.2022 do 20.03.2023 opracowana będzie wizualizacja projektów, która będzie przedmiotem głosowania lokalnej społeczności w okresie od 21.03 do 26.03.2023.

Wizualizacja projektów, będzie przygotowana przez Partnera konkursu – Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowice – uczniów w zawodzie technik informatyk pod kierownictwem nauczyciela: Krzysztof Wojtaś, tel. 661 245 253, mail: krzysiekkw1987@wp.pl.

Prosimy Wnioskodawców, którzy przeszli do II etapu o szybki kontakt w celu rozpoczęcia prac nad wizualizacją.

LISTA RANKINGOWA w kolejności od największej liczby punktów:

1. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji Chwałowic – „NaJEŻone Chwałowice to bezpieczne Chwałowice- kierowco zwolnij” – 490 punktów

2. Koło Gospodyń Wiejskich Nowodworzanki – „Tor przeszkód- „Leśny Spot” – 470 punktów

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny, Czernica – „Utworzenie całorocznego ogródka edukacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy” – 440 punktów

4. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza, Wierzbno – „Sensoryczny zawrót głowy – ogród muzyczno-sportowy” – 435 punktów

5. Sołectwo Łęg – „Zapraszamy do stołu” – 350 punktów

6. Mieszkańcy Osiedla Jelcz – „Aleja Edukacyjna „Jelcz – Laskowice Nasza Mała Ojczyzna” – 340 punktów

Pozostałych Wnioskodawców zapraszamy do udziału w konkursie w następnej edycji konkursu. Planowane ogłoszenie konkursu Fundusz Toyoty 2024 to początek września 2023. Bardzo dziękujemy za włożony wysiłek w opracowane wspaniałych projektów.

Kolejne miejsca na liście rankingowej to:

7. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Oława – „Siłownia pod chmurką – porusz ciało i umysł” – 325 punktów

8. Stowarzyszenie Krzewienia Rękodzieła Artystycznego Mistrzów – „GajGród – ścieżka edukacyjna w Gajkowie wokół średniowiecznego Grodziska i terenów Natura 2000” – 165 punktów

9. LO Nr I im. Jana III Sobieskiego, Oława – „Zacisze Sobieskiego” – 155 punktów

 

16-12-2022 I ETAP OCENY WNIOSKÓW FUNDUSZ TOYOTY 2023 Aglomeracja Wałbrzyska

Zgodnie z Regulaminem konkurs: cz. IV Ocena projektów i przyznanie wsparcia, p. 4 – poniżej przedstawiam listę rankingową złożonych projektów, która powstała na podstawie oceny dokonanej przez 4 osobową Komisję Konkursową. Do konkursu zostało złożonych 17 WNIOSKÓW. Do II etapu konkursu przechodzi 7 WNIOSKÓW, które zdobyły największą liczbę punktów.

Wnioskodawców, którzy zajęli miejsca 8 – 17 zapraszamy do składania projektów w kolejnej edycji konkursu, który zostanie ogłoszony we wrześniu 2023r.

Zgodnie z harmonogramem konkursu (cz. II, p.2) – SIEDEM WNIOSKÓW, które uzyskały największą liczbę punktów, przechodzi do II etapu konkursu, w którym w okresie od 15.12.2022 do 20.03.2023 opracowana będzie wizualizacja projektów, która będzie przedmiotem głosowania lokalnej społeczności w okresie od 21.03 do 26.03.2023.

Wizualizacja projektów, będzie przygotowana przez Partnera konkursu – Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu – uczniów w zawodzie technik architektury krajobrazu pod kierownictwem nauczyciela: Małgorzata Stefaniak, tel. 602 673 168, mail: fundusztoyoty@zs5.mail.pl. Prosimy Wnioskodawców, którzy przeszli do II etapu o szybki kontakt w celu rozpoczęcia prac nad wizualizacją.

LISTA RANKINGOWA w kolejności od największej liczby punktów

1. Powiat Kamiennogórski – „OkrzeszynClimb” – 500 punktów

2. Szkoła Podstawowa nr 8, Świdnica – „Eko Ósemka” – 460 punktów

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8, Wałbrzychu – „Szkolny drogowy azyl bezpieczeństwa” – 460 punktów

4. Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10, Wałbrzych – „Wózkiem po placu zabaw sensoryczno – motorycznym” – 450 punktów

5. Szkoła Podstawowa nr 3, Głuszyca – „Ogranicz emisję CO2 – ratuj Ziemię!” – 420 punktów

6. Miejski Klub Sportowy „Karolina”, Jaworzyna Śląska – „Rowerem po zdrowie” – 410 punktów

7. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, Wałbrzych – „Tężnia solankowa z vest-pocket parkiem – oazą zdrowia i spokoju” – 410 punktów

Wnioski od 1 do 7 miejsca przechodzą do II etapu konkursu.

Pozostałych Wnioskodawców zapraszamy do udziału w konkursie w następnej edycji konkursu. Planowane ogłoszenie konkursu Fundusz Toyoty 2024 to początek września 2023. Bardzo dziękujemy za włożony wysiłek w opracowane wspaniałych projektów.

Kolejne miejsca na liście rankingowej to:

8. Gmina Świebodzice – „Ekologiczna ścieżka zmysłów” – 360 punktów

9. Mieroszowskie Centrum Kultury, Mieroszów – „Zakątek dobrej energii” – 335 punktów

10. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, Wałbrzych – „Plac gier podwórkowych – kreatywne zabawy dla małych i dużych” – 325 punktów

11. Fundacja Księżnej Daisy von Pless, Wałbrzych – „Skwerek japoński w wałbrzyskiej Palmiarni na Rok Księżnej Daisy” – 310 punktów

12. Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny, Czarny Bór – „Owadzia Łąka” – 300 punktów

13. Fundacja Emu, Świdnica – „Eko Twórcy” – 235 punktów

14. III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, Wałbrzych – „Kosmiczna strefa chillout” – 235 punktów

15. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Wałbrzych – „Budki bookcrossingowe” uwolnij książkę!” – 155 punktów

16. Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno- Zdrój, „Pływające Zielone Wyspy” – projekt odrzucony – brak wymaganego wkładu własnego

17. Zespół Szkół Specjalnych, Strzegom – „Rowerowy zakątek” – projekt odrzucony – brak trwałych zmian w otoczeniu

 

15-12-2022 Termin ogłoszenie wyników I etapu konkursu FT 2023

Ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków, wyniki I etapu oceny wniosków w ramach konkursu Funduszu Toyoty 2023 zostaną ogłoszone w piątek 16 grudnia 2022r

 

15-09-2022 Spotkanie z Funduszem Toyoty w Wałbrzychu

Spotkanie informacyjne – Fundusz Toyoty 2022 w Wałbrzychu już się skończyło. Dzisiaj o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu, przy ul. Ogrodowej 2b odbyło się spotkanie z potencjalnymi Wnioskodawcami kolejnej edycji konkursu „Dobre pomysły zmieniają nasz świat” – Fundusz Toyoty 2022. Dziękujemy za zainteresowanie.

 

14-09-2022 Spotkanie z Funduszem Toyoty w Oławie

Pierwsze spotkanie informacyjne – Fundusz Toyoty 2022 już za nami. Dzisiaj o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Oławie odbyła się spotkanie z potencjalnymi Wnioskodawcami kolejnej edycji konkursu „Dobre pomysły zmieniają nasz świat” – Fundusz Toyoty 2022. Jutro o 12.00 spotkanie w Wałbrzychu, w Zespole Szkół nr 5, przy ul. Ogrodowej 2b. Zapraszamy.

04-09-2022 Zapraszamy do udziału w edycji – FUNDUSZ TOYOTY 2023

W 2023 Fundusz Toyoty obejmuje swoim wsparciem:
 gminy leżące na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej,
– 3 gminy powiatu oławskiego (Oława, Jelcz-Laskowice i Domaniów)
 Gmina Czernica (powiat wrocławski)

Budżet konkursu wynosi 225.000 zł, a maksymalna wysokości pojedynczej dotacji wynosi 25.000 zł

Liczba dotacji:
– dla obszaru Aglomeracji Wałbrzyskiej – od 5 do 6 dotacji,
– 
dla obszaru powiatu oławskiego i Gminy Czernica (powiat wrocławski) – od 4 do 5 dotacji

Przyznane dotacje będą przekazywane Wnioskodawcom w 2 transzach:
> 80% wartość przyznanej dotacji
 w terminie 3 dni od podpisania umowy wsparcia,
> 20% wartość przyznanej dotacji w terminie 5 dni po akceptacji przez Operatora Funduszu raportu końcowego z realizacji projektu.

Dotacje mogą być przeznaczone na realizację zadań obejmujących 5
OBSZARÓW/PRIORYTETÓW:

> Ekologia: np. ścieżki i ogrody dydaktyczne, ogródki warzywne, zielarskie, „hotele” dla owadów itp.
Edukacja techniczna:  np. doświadczalne mini-parki nauki itp.
>
 Sport i promocja zdrowego trybu życia: np. obiekty sportowe i rekreacyjne, ścieżki zdrowia itp.
>
 Bezpieczeństwo na drogach: np. obiekty poprawiające bezpieczeństwo (ogrodzenia, sygnalizatory, znaki itp.) , tory nauki jazdy na rowerze itp.
Mobilność/swoboda poruszania się: np. obiekty małej architektury związanej z środkami poruszania się (wiaty, stojaki, punkty ładowania) itp.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja dotycząca konkursu znajdują się na stronach:

www.fundusztoyoty.pl
http://fee.org.pl/ w zakładce „Fundusz Toyoty”

FILM PROMOCYJNY, informujący o Funduszu Toyoty i zrealizowanych projektach znajduje się pod adresem – https://www.youtube.com/watch?v=_lNRRGgett4

Dla Wnioskodawców organizujemy SPOTKANIA INFORMACYJNE, podczas których szczegółowo omówimy zasady ubiegania się o dotację i jej późniejszego rozliczania. Spotkania odbędą się w następujących terminach i miejscach

14 września 2022, godzina 12.00 – Starostwo Powiatowe w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława – dla gmin powiatu oławskiego i Gminy Czernica

15 września 2022, godzina 12.00 – Zespół Szkół Zawodowych nr 5 u. M. Tytusa Hubera, ul. Ogrodowa 2A, 58-306 Wałbrzych – dla gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE

WNIOSKODAWCY
organizacje typy non-profit z obszaru gmin należących do Aglomeracji Wałbrzyskiej i powiaty oławskiego i  inne podmioty realizujące inicjatywy dla dobra społeczności lokalnej nie nastawione na osiąganie zysku (np. fundacje, stowarzyszenia, szkoły, wspólnoty samorządowe, kluby sportowe itp.)

WAŻNE DATY – szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji konkursowej dostępnej na stronach: www.fundusztoyoty.pl oraz http://fee.org.pl/ w zakładce „Fundusz Toyoty”

> termin składania wniosków – I etap konkursu – do 5 grudnia 2022 do godziny 23.59.59
> termin składania wniosków – II etap konkursu – do 20 marca 2023
> głosowanie na najlepsze projektu poprzez media społecznościowe – od 27.03 do 09.04.2023 do godziny 23.59.59
> ogłoszenie wyników: 12 kwietnia 2023
> podpisanie umów z laureatami konkursu: od 13.04 do 17.04.2023
> czas realizacji projektów: od 13 kwietnia do 31 października 2023
> termin złożenia raportu końcowego: do 17 listopada 2023r

PARTNERZY KONKURSU
> Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu – przekazuje środki finansowe na realizację konkursu
> Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu
 – jest operatorem konkursu
> Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. M. Tytusa Hubera w Wałbrzychu – uczniowie kierunku technik architektury krajobrazu pod opieką nauczyciela, opracowują koncepcję/wizualizację projektu we współpracy z Wnioskodawcą (obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej)
> Zespół Szkół im. J. Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach – uczniowie kierunku technik informatyk pod opieką nauczyciela, opracowują koncepcję/wizualizację projektu we współpracy z Wnioskodawcą (obszar powiatu oławskiego i Gmina Czernica)

INFORMACJA/KONSULTACJE/POMOC:
Grzegorz Kruszyński
 (Fundacja Edukacji Europejskiej), tel. 601 262 282, mail: grzegorz@fee.org.pl

Poniżej załączone są dokumenty dot. konkursu: regulamin, wzór umowy oraz formularz raportu końcowego.

Harmonogram

Dokumenty

Promocja Projektu

Rekrutacja

Zakończona