ZOZK/33/WIZ/X/2023 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

07-11-2023

W załączeniu przesyłamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: pielęgnacja terenów zielonych dla 8 uczniów z Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu.

Wydatek jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”.

ZOZK/33/WIZ/X/2023 - zawiadomienie o złożonych ofertach

07-11-2023

W załączeniu przesyłamy skan zawiadomienia o złożonych ofertach na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: pielęgnacja terenów zielonych dla 8 uczniów z Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu. Szkolenie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie ofert edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”.

Oferty zostaną poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej.

ZK/5/NP/XII/2019 - rtv i it - zakończenie

07-01-2020

Informujemy, że Procedura na Zakup wyposażenia IT i RTV do grup żłobkowych tworzonych w Wałbrzychu w ramach projektu „Wałbrzyskie Maluchy – Nowa Perspektywa” – dostawa wraz z montażem – została zakończona

Załączone dokumenty skan_Zaw_o_wyb.pdf

Zapytanie ofertowe nr ZK/2/Pn6/XII/2019 - przeprowadzenie szkoleń/kursów dla 8 nauczycieli

09-01-2020

Zostało zakończone zapytanie ofertowe nr ZK/2/Pn6/XII/2019 z dnia 23.12.2019 roku na przeprowadzenie szkoleń/kursów dla 8 nauczycieli wychowania przedszkolnego z zakresu Arteterapii i Metody Montessori.

W załączeniu skan zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.

ZK/4/ZSJD/XII/2019 - zakończone meble do żłobka w Jedlinie - Zdroju

09-01-2020

W dniu dzisiejszym zostało zakończone zapytanie ofertowe na zakup i montaż mebli, dla 24 dzieci w żłobku, do Sal zabaw oraz edukacyjnej dla żłobka w Jedlinie – Zdroju w ramach projektu „Nowe żłobki w Strzegomiu i w Jedlinie – Zdrój”.

W załączeniu zawiadomienie o złożonych ofertach.

ZK/4/ZSJD/XII/2019 - zakończone meble Jedlina - Zdrój

14-01-2020

W dniu dzisiejszym zostało zakończone zapytanie ofertowe nr ZK/4/ZSJD/XII/2019 w ramach projektu „Nowe żłobki w Strzegomiu i w Jedlinie – Zdrój.

W załączeniu zawiadomienie o wybranej najkorzystniejszej ofercie.

ZK/1/13SZKOL/II/2020 - ogłoszenie postępowania

04-02-2020

Zapraszamy do skłądania ofert na ogłoszone zapytanie ofertowe nr ZK/1/13SZKOL/II/2020 z dnia 04.02.2020 roku w ramach projektu Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu”

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż mebli do pracowni przyrodniczej i matematycznej, dla:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego, ul. Wańkowicza 13 w Wałbrzychu,
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów, ul. Poznańska 8 w Wałbrzychu,
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Olimpijczyków Polskich W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, ul. Grodzka 71 w Wałbrzychu,
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Wojsk Ochrony Pogranicza, ul. Andrzeja Struga 3 w Wałbrzychu,
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Chałubińskiego 13 w Wałbrzychu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zestawieniem ilościowym i jakościowym jak również dane techniczne sprzętu zostały opisane w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do SIWZ.

UWAGA,

Dokonano podmiany załącznika nr ZK/1/13SZKOL/II/2020 SIWZ ZSP2 ze względu na omyłkę nazwy ulicy placówki.

Pragniemy podkreślić, iż pomyłka ta nie ma żadnego wpływu na przygotowanie oferty.

ZK/2/13SZKOL/II/2020 - ogłoszenie

11-02-2020

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na zakup i montaż dygestorium laboratoryjnego dla 13 szkół podstawowych w Wałbrzychu zgodnie z załącznikiem do SIWZ w ramach projektu „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu”.

Szczegóły w załączeniu wiadomości lub na stronie www.fee.org.pl (baza konkurencyjności) lub na bazie konkurencyjności.

ZK/1/13SZKOL/II/2020 - zakończenie

13-02-2020

Zawiadamiamy o złożonych ofertach na ogłoszone zapytanie ofertowe nr ZK/1/13SZKOL/II/2020 z dnia 04.02.2020 w zakresie zakupi i montażu mebli do pracowni przyrodniczej oraz matematycznej w ramach projektu „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu.

 

ZK/3/13SZKOL/II/2020 - ogłoszenie

13-02-2020

Zapraszamy do udziału w ogłoszonym zapytaniu ofertowym nr ZK/3/13SZKOL/II/2020 z dnia 13.02.2020 roku na zakup wraz z montażem 13 tablic multimedialnych do 13 szkół podstawowych w Wałbrzychu w ramach projektu „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu”.

Więcej szczegółów w załącznikach lub na bazie konkurencyjności lub na stronie Fundacji www.fee.org.pl

ZK/1/13SZKOL/II/2020 - korekta zawiadomienia

14-02-2020

Szanowni Państwo,
w załączeniu zawiadamiamy o korekcie w związku z ilością złożonych ofert na ogłoszone zapytanie ofertowe nr ZK/1/13SZKOL/II/2020 z dnia 04.02.2020 w zakresie zakupu i montażu mebli do pracowni przyrodniczej oraz matematycznej w ramach projektu „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu”.

Załączone dokumenty SKMBT_C35320021411260.pdf

ZK/5/13SZKOL/II/2020 - ogłoszenie

17-02-2020

Zapraszamy do składania ofert na ogłoszone zapytanie ofertowe w zakresie:

Zakup i montaż mebli do pracowni przyrodniczej zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ w ramach projektu „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu”.

W załączeniu pełna dokumentacja ogłoszenia.

ZK/2/13SZKOL/II/2020 - pytania do ogłoszenia

17-02-2020

Szanowni Państwo,

w związku z pytaniami do zapytania ofertowego na zakup i montaż dygestorium laboratoryjnego dla 13 szkół podstawowych w Wałbrzychu w ramach projektu „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu” poniżej zamieszczamy nadesłane pytania wraz z odpowiedziami.

Informacje te zostały również uwzględnione na bazie konkurencyjności.

Treść załącznika nr 2 do SIWZ nie uległa zmianie, informujemy, iż dopuszcza się 10% tolerancji (+ lub -) w zakresie parametrów gabarytowych wszystkich produktów lub zestawu produktów przedstawionych w załączniku nr 2 do SIWZ.

ZK/3/13SZKOL/II/2020 - pytania do ogłoszenia/zmiana treści SIWZ

17-02-2020

Szanowni Państwo,

w związku z pytaniami do zapytania ofertowego na zakup i montaż tablicy multimedialnej z projektorem, uchwytem i pełnym okablowaniem dla 13 szkół podstawowych w Wałbrzychu w ramach projektu „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu” poniżej zamieszczamy nadesłane pytania wraz z odpowiedziami.

Informacje te zostały również uwzględnione na bazie konkurencyjności.

Ponadto informujemy, iż treść załącznika nr 2 do SIWZ uległa zmianie:
– Zamawiający zmienił brzmienie w poz. nr 1 z: rzutnik montowany na suficie; odległość rzutnika od tablicy – 2,5 m na: rzutnik montowany na suficie; odległość rzutnika od tablicy – 3 m
– Zamawiający dopuścił możliwość zaproponowania tablicy z technologią pozycjonowania w podczerwieni jako równoważne do produktu z technologią optyczną

 

ZK/1/13SZKOL/II/2020 - II korekta zawiadomienia

18-02-2020

Szanowni Państwo,

w załączeniu informujemy o korekcie zawiadomienia o złożonych ofertach, w związku z błędnie wykazanymi kwotami nadesłanych ofert.

Dotyczy zapytania ofertowego nr ZK/1/13SZKOL/II/2020 z dnia 04.02.2020 w zakresie zakupu i montażu mebli do pracowni przyrodniczej oraz matematycznej w ramach projektu „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu”.

ZK/3/13SZKOL/II/2020 - UNIEWAŻNIENIE

19-02-2020

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym zostało unieważnione zapytanie ofertowe nr ZK/3/13SZKOL/II/2020 – zakup wraz z montażem 13 tablic multimedialnych do pracowni przyrodniczych w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu.

Zamówienie zostanie przeprowadzone zgodnie z procedurą Rozeznanie Rynku

RR/1/13SZKOL/II/2020 - ogłoszenie - 13 tablic multimedialnych w zestawie z projektorem

19-02-2020

Zapraszamy do składania ofert na ogłoszone zapytanie ofertowe w zakresie: zakup i montaż 13 tablic multimedialnych w zestawie z projektorem do pracowni przyrodniczych w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu

W załączeniu pełna dokumentacja ogłoszenia.

ZK/2/13SZKOL/II/2020 - zawiadomienie o złożonych ofertach

20-02-2020

Szanowni Państwo,
w załączeniu zawiadamiamy o ilości złożonych ofert na ogłoszone zapytanie ofertowe nr ZK/2/13SZKOL/II/2020 z dnia 11.02.2020 w zakresie zakupu i montażu dygestorium laboratoryjnego dla 13 szkół podstawowych na terenie Wałbrzycha w ramach projektu „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu”.

ZK/1/13SZKOL/II/2020 - zakup i montaż mebli - wybór oferty

21-02-2020

W dniu dzisiejszym zostało zakończone zapytanie ofertowe nr ZK/1/13SZKOL/II/2020 w ramach projektu „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 szkołąch podstawowych w Wałbrzychu”.

W załączeniu protokół z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W związku z podziałem zamówienia na części wybór oferentów został szczegółowo wykazany w Tabeli nr 4.

ZK/1/13SZKOL/II/2020 - zakończenie korekta 1 z dnia 25.02.2020 roku

25-02-2020

Szanowni Pańswto,

Informujemy, że ze względu na pojawienie się nowych okoliczności w postępowaniu dokonalismy korekty wyboru Wykonawcy w ramach ogłoszonego zapytania ofertowego na

Zakup i montaż mebli do pracowni przyrodniczej oraz matematycznej zgodnie z załącznikiem do SIWZ.

Tytuł projektu: „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu”

W załączeniu zawiadomienie o wybranych ofertach.

ZK/5/13SZKOL/II/2020 - zakończenie

25-02-2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostało zakończone zapytanie ofertowe na zakup i montaż mebli do pracowni przyrodniczej zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ w ramach realizowanego projektu „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu”.

W załączeniu przesyłamy skan zawiadomienia o złożonych ofertach.

Złożone oferty zostaną poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej.

RR/1/13SZKOL/II/2020 - zakończenie

27-02-2020

W wyniku zakończenia procedury rozeznania rynku na zakup 13 tablic multimedialnych wraz z projektorem do 13 szkół podstawowych w Wałbrzychu w ramach projektu „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu”, w załączeniu przekazujemy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZK/2/13SZKOL/II/2020 - zakończenie

28-02-2020

Informujemy o zakończonej procedurze na zakop i montaż dygestorium laboratoryjnego dla 13 szkół podstawowych w Wałbrzychu w ramach projektu „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu”.

W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZK/1/13SZKOL/II/2020 - zakończenie korekta 2 z dnia 28.02.2020 roku

28-02-2020

Szanowni Pańswto,

Informujemy, że ze względu na pojawienie się nowych okoliczności w postępowaniu, tj. złożenie rezygnacji z części zapytania ofertowego przez firmę AKMA, dokonalismy korekty wyboru Wykonawcy w ramach ogłoszonego zapytania ofertowego na

Zakup i montaż mebli do pracowni przyrodniczej oraz matematycznej zgodnie z załącznikiem do SIWZ.

Tytuł projektu: „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu”

W załączeniu zawiadomienie o wybranych ofertach.

ZK/5/13SZKOL/II/2020 - zakończenie

06-03-2020

Informujemy o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na ogłoszone zapytanie ofertowye nr ZK/5/13SZKOL/II/2020 z dnia 17.02.2020 roku na zakup i montaż mebli do pracowni przyrodniczych dla 8 szkół podstawowych w Wałbrzychu w ramach projektu „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu”.

W załączeniu przesyłamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZORR/1/ZSJD/III/2020 - zajęcia z logopedą

17-03-2020

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogłoszonym rozeznaniu rynku na przeprowadzenie wsparcia logopedycznego na rzecz dzieci ze żłobków w Strzegomiu i w Jedlinie – Zdroju, w ramach projektu „Nowe żłobki w Strzegomiu i w Jedlinie – Zdroju”.

ZORR/1/ZSJD/III/2020 - zajęcia z logopedą - zakończone

08-04-2020

Inromujemy, że dokonaliśmy korekty nr 1 wyboru najkorzystniejszej oferty na zajęcia logopedyczne dla dzieci w żłobkach:

1. Nr 2 Strzegomiu – 288 godzin

2. Miejskiego żłobka w Jedlinie – Zdroju – 288 godzin.

W ramach projektu „Nowe żłobki w Strzegomiu i w Jedlinie – Zdroju”

W załączeniu korekta protokołu wyboru Wykonawcy. Beneficjent przez pomyłkę nie ujął złożonej w terminie oferty.

Złożona oferta nie ma wpływu na wyłonionych Wykonawców w pierwszym terminie wyboru rozeznania rynku.

Ogłoszenie - ZK/8/AR/V/2020 - plac zabaw

26-05-2020

Wyposażenie i adaptacja placu zabaw przy Żłobku Samorządowym nr 7 w Wałbrzychu wraz ze wszystkimi koniecznymi pracami

Przedmiotem zamówienia jest zakup i zestaw prac związanych z wyposażeniem i adaptacją placu zabaw przy Żłobku Samorządowym nr 7 w Wałbrzychu w ramach projektu „Wałbrzyskie Maluchy – Aktywni Rodzice”. Zakup wraz z montażem koniecznych do tego elementów zgodnie z zasadami dotyczącymi funkcjonowania żłobków w Polsce (Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235; Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz akty towarzyszące) oraz zasadami bezpieczeństwa określonymi w odrębnych przepisach. Wykonawca realizujący dostawę zobowiązany będzie do dostawy elementów zamówienia oraz ich montażu (jeśli będzie zasadne) na terenie Żłobkaw Wałbrzychu przy ul. Truskawieckiej 21, wykonanie koniecznych prac adaptacyjnych, przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz uprzątnięcie terenu.

Szczegóły w załącznikach.

Zakończenie - ZK/8/AR/V/2020 - plac zabaw

09-06-2020

Zawiadomienie o wyniku procedury.

W wyniku oceny ofert zgodnie z punktacją przyznaną za poszczególne kryteria oraz podziałem na zestawy prac będących częściami oferty wyłoniono dwóch oferentów: na Zestaw I, II, III, IV firmę ZKTZ DOL-EK Kazimierz Doleciński, ul. Sióstr Służebniczek 17, 33-100 Tarnów za oferowaną cenę 40 590,00 zł brutto oraz na Zestaw V firmę MBA SPORT Sp. z o.o., ul. Kwitnąca 10, 05-830 Nadarzyn za oferowaną cenę 1 230,00 zł brutto.

Zawiadomienie w załączeniu

Ogłoszenie - ZK/2/MG2/VI/2020 - treningi wyjazdowe MŁODZIEŻ - zaktualizowany 25.06.2020

20-06-2020

Nocleg, wyżywienie, inne usługi w ramach organizacji treningów wyjazdowych dla młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu – zaktualizowany 25.06.2020

zaktualizowany 25.06.2020

Zakres aktualizacji:

 • Zwiększenie odległości miejsca odbywania się warsztatów w ramach III części zamówienia na odległość do 150 km.
 • Przesunięcie terminu składania ofert do 07.06.2020 i wyboru oferty do 14.07.2020

———————-

Przedmiotem zamówienia są noclegi z wyżywieniem oraz udostępnieniem przestrzeni na warsztaty w ramach organizacji treningów wyjazdowych dla młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu. Zamawiający zakłada organizację łącznie 9 wyjazdów (9 treningów) w podziale na trzy części zamówienia (po 3 treningi na każdą część) w okresie od 1 września 2020 do 30 czerwca 2022.

Część I – miejsce odbywania warsztatów oddalone od Wałbrzycha o nie więcej niż 30 km,

Część II – miejsce odbywania warsztatów oddalone od Wałbrzycha o od 31 do 70 km

Część III – miejsce odbywania warsztatów oddalone od Wałbrzycha o od 71 do 150 km

Odległość liczona z dokładnością miejscowość-miejscowość przy pomocy serwisu Mapy Google (https://www.google.com/maps/) z miejscowości Wałbrzych do miejscowości w której znajduje się miejsce treningu przy uwzględnieniu formy transportu „samochodem” i przy przyjęciu najkrótszej (w km) proponowanej przez serwis trasy w zaokrągleniu do pełnego kilometra.

Terminy poszczególnych wyjazdów indywidualnie będą ustalane z oferentami nie później niż na 30 dni przed planowanym przyjazdem.

Jeden obiekt noclegowy może złożyć ofertę na dostarczenie usług w ramach 1, 2 lub 3 treningów. W przypadku gdy oferent dysponuje większą ilością obiektów wówczas może złożyć oferty odrębne na każdy z obiektów i będą one oceniane samodzielnie. Kryteria oceny w formularzu ofertowym należy podawać względem obiektu, w którym mają odbyć się treningi.

Szczegóły w załącznikach

Ogłoszenie - ZK/3/MG2/VI/2020 - treningi wyjazdowe RODZICE

22-06-2020

Nocleg, wyżywienie, inne usługi w ramach organizacji wyjazdowych treningów kompetencji dla rodziców, opiekunów prawnych i członków rodzin młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu

Przedmiotem zamówienia są noclegi z wyżywieniem oraz udostępnieniem przestrzeni na warsztaty w ramach organizacji wyjazdowych treningów kompetencji dla rodziców, opiekunów prawnych i członków rodzin młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu. Zamawiający zakłada organizację łącznie 3 wyjazdów (3 treningów) w podziale na trzy części zamówienia w okresie od 1 września 2020 do 30 czerwca 2022.

Część I – I wyjazd treningowy

Część II – II wyjazd treningowy

Część III – III wyjazd treningowy

Miejsce treningów może znajdować się nie dalej niż 35 km od Wałbrzycha.

Odległość liczona z dokładnością miejscowość-miejscowość przy pomocy serwisu Mapy Google (https://www.google.com/maps/) z miejscowości Wałbrzych do miejscowości w której znajduje się miejsce treningu przy uwzględnieniu formy transportu „samochodem” i przy przyjęciu najkrótszej (w km) proponowanej przez serwis trasy w zaokrągleniu do pełnego kilometra.

Terminy poszczególnych wyjazdów indywidualnie będą ustalane z oferentami nie później niż na 30 dni przed planowanym przyjazdem.

Jeden obiekt noclegowy może złożyć ofertę na dostarczenie usług w ramach 1, 2 lub 3 treningów. W przypadku gdy oferent dysponuje większą ilością obiektów wówczas może złożyć oferty odrębne na każdy z obiektów i będą one oceniane samodzielnie. Kryteria oceny w formularzu ofertowym należy podawać względem obiektu, w którym mają odbyć się treningi.

Oferty należy składać do 03.07.2020 r. do godziny 11:00 w siedzibie Zamawiającego – Fundacja Edukacji Europejskiej, ul. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych, Sekretariat (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Szczegóły w pełnej treści ogłoszenia oraz w załącznikach.

zakończenie - ZK/3/MG2/VI/2020 - treningi wyjazdowe RODZICE

08-07-2020

Wyniki z przebiegu procedury ZK/3/MG2/VI/2020 – treningi wyjazdowe RODZICE

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia nr ZK/3/MG2/VI/2020 złożonych zostały 4 oferty w tym 4 poprawne i w wyniku oceny ofert zgodnie z punktacją przyznaną za poszczególne kryteria wyłoniono oferenta:

Centrum Budowlane SIRBUD Daniel Sip Dorota Barańska z siedzibą: ul. Długa 2, 58-309 Wałbrzych. Wartość oferty 14 400,00 zł

Załączone dokumenty skan_zaw_zak_ZK_2_MG2_VI_2020.pdf

Informacja - ZK/2/MG2/VI/2020 - treningi wyjazdowe MŁODZIEŻ

14-07-2020

Termin ogłoszenia wyników przesunięty do 18.07.2020 do godziny 17:00

Z powodu nadesłania ofert na dużą ilość obiektów, w których mogą odbywać się treningi dla młodzieży, termin ogłoszenia wyników został przesunięty do 18.07.2020 do godziny 17:00. Wynika to z konieczności odbycia wizji lokalnych w nieodwiedzonych jeszcze obiektach.

Zakończenie - ZK/2/MG2/VI/2020 - treningi wyjazdowe MŁODZIEŻ

18-07-2020

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia nr ZK/2/MG2/VI/2020 złożonych zostało 8 ofert w tym 7 poprawnych i w wyniku oceny ofert zgodnie z punktacją przyznaną za poszczególne kryteria wyłoniono oferentów

w części I: Centrum Budowlane SIRBUD Daniel Sip Dorota Barańska z siedzibą: ul. Długa 2, 58-309 Wałbrzych. Wartość oferty 22 500,00 zł.

w części II: GRUPA ŁAPAJ Sp. z o.o. Sp. K. (Hotel Verde Montana) z siedzibą: ul. 1 Maja 25A, 57-350 Kudowa Zdrój. Wartość oferty: 11 600,00 zł

w części III: Zamek Kliczków Sp. z o.o. z siedzibą: Kliczków 8, 59-724 Osiecznica. Wartość oferty 21 750,00 zł

UWAGA AKTUALIZACJA ZK/2/WPAP/VII/2020 - ogłoszenie

24-07-2020

UWAGA!

Zakres aktualizacji zapytania ofertowego:

 1. W części VI.4.2) Termin składania ofert skorygowano omyłkę pisarką w zakresie miesiąca składania ofert na 03.08.2020r. oraz miesiąca wyboru ofert na 07.08.2020r.

Ze względu na zmieszczenie ogłoszenia oraz jego aktualizację w dniu 24.07.2020 nie zostanie przesunięty termin składania ofert.

Zakres aktualizacji formularza ofertowego:

 1. Skorygowano punkt 13, podpunkt b) w zakresie numeru załącznika wzoru umowy, na 7.

Dokonana zmiana nie ma wpływu na warunki udziału w postępowaniu w związku z powyższym nie będzie wydłużony termin składania ofert.

 

 

Zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę 6 kompletów artykułów plastycznych dla 150 dzieci w 2 przedszkolach w Wałbrzychu w ramach projektu „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka”.

Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa 6 kompletów artykułów plastycznych dla 150 dzieci w 2 przedszkolach w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 12 i przy ul. Dunikowskiego 39, niezbędne do otworzenia i prowadzenia działalności Edukacji Przedszkolnej w Placówkach Publicznych. Wykonawca realizujący dostawę zobowiązany będzie do dostawy elementów zamówienia w budynkach przedszkolnych, w których otwierane są nowe grupy pod adres:

 • Wałbrzych, ul. Limanowskiego 12 w terminie do 24.08.2020 roku,
 • Wałbrzych, ul. Dunikowskiego 39 w terminie do 24.08.2020 roku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zestawieniem ilościowym i jakościowym jak również warunki techniczne wykonania przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do SIWZ. Dopuszcza się 20% tolerancję (+ lub -) w zakresie parametrów gabarytowych wszystkich produktów lub zestawu produktów przedstawionych w załączniku nr. 2.

ZK/1/WPAP/VII/2020 - ogłoszenie

24-07-2020

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę 6 kompletów zabawek do Sal zabaw oraz Sal edukacyjnych dla 150 dzieci w 2 Przedszkolach w Wałbrzychu, przy ul. Limanowskiego 12 i przy ul. Dunikowskiego 39 w ramach projektu „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka”.
Szczegóły ogłoszonego postępowania w załącznikach.

ZK/3/WPAP/VII/2020 - ogłoszenie pomoce dydaktyczne

27-07-2020

Szanowni Państwo,

W ramach projektu „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka”, Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert na:
Zakup i dostawę 6 kompletów pomocy dydaktycznych do Sal zabaw oraz Sal edukacyjnych dla 150 dzieci w 2 Przedszkolach w Wałbrzychu, przy ul. Limanowskiego 12 i przy ul. Dunikowskiego 39.

Szczegóły postępowania w załącznikach ogłoszenia.

ZK/4/WPAP/VII/2020 - zakup i montaż mebli - ogłoszenie

29-07-2020

W ramach projektu „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka”, Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert na:
Zakup i montaż mebli i wyposażenia dla konieczności utworzenia 6 grup przedszkolnych, (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ) dla  2 przedszkoli w Wałbrzychu, łącznie 150 dzieci. Przedszkola mieszczą się w Wałbrzychu, przy ul. Limanowskiego 12 i przy ul. Dunikowskiego 39.

Szczegóły postępowania w załącznikach ogłoszenia.

ZK/2/WPAP/VII/2020 - zawiadomienie o złożonych ofertach

03-08-2020

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazujemy skan zawiadomienia o złożonych ofertach na zakończone zapytanie ofertowe nr ZK/2/WPAP/VII/2020 z dnia 23.07.2020 roku, na zakup artykułów plastycznych w ramach projektu „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka”.
O dalszych postępowaniach będziemy Państwa informować.

Ostateczne ogłoszenie wyniku w dniu 07.08.2020 roku do godz. 17:00.

ZK/1/WPAP/VII/2020 - zawiadomienie o złożonych ofertach

03-08-2020

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazujemy skan zawiadomienia o złożonych ofertach na zakończone zapytanie ofertowe nr ZK/1/WPAP/VII/2020 z dnia 24.07.2020 roku, na zakup zabawek w ramach projektu „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka”.
O dalszych postępowaniach będziemy Państwa informować.

Ostateczne ogłoszenie wyniku w dniu 10.08.2020 roku do godz. 17:00.

ZK/3/WPAP/VII/2020 - zawiadomiemie o złozonych ofertach na pomoce dydaktyczne

06-08-2020

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazujemy skan zawiadomienia o złożonych ofertach na zakończone zapytanie ofertowe nr ZK/3/WPAP/VII/2020 z dnia 27.07.2020 roku, na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka”.
O dalszych postępowaniach będziemy Państwa informować.

Ostateczne ogłoszenie wyniku w dniu 10.08.2020 roku do godz. 17:00.

ZK/2/WPAP/VII/2020 - zakończenie

07-08-2020

W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakończone zapytanie ofertowe nr ZK/2/WPAP/VII/2020 z dnai 23.07.2020 roku. W ramach projektu „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akdaemia Przedszkolaka”.

ZK/4/WPAP/VII/2020 - zakup i montaż mebli - złożone oferty

07-08-2020

W załączeniu przesyłamy informację o złożonych ofertach na zakończone zapytanie ofertowe nr ZK/4/WPAP/VII/2020 z dnia 28.07.2020r. W ramach projektu „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka”.

ZK/1/WPAP/VII/2020 - zakończenie

12-08-2020

Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu w załączeniu przedstawia zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakończone zapytanie ofertowe nr ZK/1/WPAP/VII/2020 – zakup i dostawa 6 kompletów zabawek (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ), dla 2 przedszkoli w Wałbrzychu, łącznie 150 dzieci, w ramach projektu „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka”.

ZK/3/WPAP/VII/2020 - zakończone

12-08-2020

Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu w załączeniu przedstawia zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakończone zapytanie ofertowe nr ZK/3/WPAP/VII/2020 – zakup i dostawa 6 kompletów pomocy dydaktycznych (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ), dla 2 przedszkoli w Wałbrzychu, łącznie 150 dzieci, w ramach projektu „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka”.

ZK/4/WPAP/VII/2020 - zakończone

12-08-2020

Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu w załączeniu przedstawia zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakończone zapytanie ofertowe nr ZK/4/WPAP/VII/2020 – zakup i montaż mebli i wyposażenia dla konieczności utworzenia 6 grup przedszkolnych (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ), dla 2 przedszkoli w Wałbrzychu, łącznie 150 dzieci, w ramach projektu „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka”.

ZORR/1/KAIZEN/IX/2020 - ogłoszenie pracownia fryzjerska

11-09-2020

Zapraszamy do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na zakup i dostawę podstawowego zestawu wyposażenia modelowej pracowni fryzjerskiej, który jest niezbędny do utworzenia edukacyjnych stanowisk fryzjerskich do nauki wykonywania zawodu dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Wałbrzychu przy ul. A. Mickiewicza. Zapytanie ofertowe jest finansowane ze środków EFS w ramach projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”. Szczegóły ogłoszenia znajdują się w załącznikach wiadomości.
Termin złożenia oferty mija 17.09.2020 roku o godzinie 11:00. Ofertę należy złożyć zgodnie z ogłoszonym zapytaniem ofertowym.

ZORR/2/KAIZEN/IX/2020 - ogłoszenie zakupu modelowej pracowni sprzedaży

17-09-2020

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert, na ogłoszone rozeznanie rynku na zakup i dostawę kompletu wyposażenia Modelowej pracowni sprzedaży w ramach projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”.

W załączeniu przesyłamy ogłoszenie, załączniki do SIWZ oraz formularz ofertowy do uzupełnienia i odesłania na zwrotnego maila do 21.09.2020 do godz. 12:00.

Więcej szczegółów w załącznikach wiadomości.

ZORR/1/KAIZEN/IX/2020 - ogłoszenie wyniku pracownia fryzjerska

21-09-2020

Dziękujemy za wzięcie udziału w ogłoszonym zapytaniu ofertowym na zakup i dostawę kompletu wyposażenia Modelowej pracowni fryzjerskiej do szkoły z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 24, 58-300 Wałbrzych.

Pracownie finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Wałbrzyska Akademia KAIZEN – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku nr ZORR/1/KAIZEN/IX/2020 z dnia 11.09.2020 roku, została wybrana najkorzystniejsza oferta firmy:

13p Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Międzyleskiej 2-4, 50-514 Wrocław. Oferta złożona w dniu 17.09.2020 roku o godz. 10:31, na kwotę brutto 40 329,69 złotych.

ZOZK/7/WPAP/IX/2020 - ogłoszenie

23-09-2020

Ze względu na pojawienie się pytania do ogłoszonego zapytania ofertowego, poniżej przedstawiamy ich treść. Zadane pytania nie mają wpływu na ogłoszone postępowanie, dlatego termin składania ofert jak i treść pozostaje bez zmian. Chcielibyśmy poinformować, że zadane pytania na ogłoszone postępowanie wpłynęły zbyt późno i nie mamy obowiązku na nie odpowiadać, jednakże zależy nam na rzetelnym wywiązaniu się z obowiązku Zamawiającego w związku z powyższym przesyłamy odpowiedzi.

W odpowiedzi na pytanie z dnia 06.10.2020 roku, przesłane drogą mailową, odpowiadamy:
Pytanie 1 – Ostatnio mamy do czynienia  z nasileniem się procederu oferowania przez niektórych nieuczciwych Wykonawców w przetargach publicznych/zapytaniach komputerów  z zainstalowanymi systemami operacyjnymi Windows kupionymi w cenie 20-30 zł na portalu aukcyjnym Allegro (lub instalowania na nowych komputerach licencji Microsoft Authorized Refurbisher MAR dedykowanych dla sprzętu poleasingowego, recertyfikowanego, odnowionego). Prokuratura prowadzi już wobec tych Wykonawców dochodzenia.
Pozornie system operacyjny jest aktywowany i działa prawidłowo. Po czasie okazuje się że producent systemu operacyjnego-firma Microsoft zdalnie blokuje ten system użytkowany na laptopie. Okazuje się najczęściej że była to licencja grupowa dedykowana dla szkolnictwa wyższego lub deweloperów oprogramowania. Gminy i szkoły a tym bardziej uczniowie nie są uprawnieni do użytkowania tego typu licencji.
Uniemożliwieniu takiego procederu zapobiega „wpisanie”  klucza licencyjnego systemu operacyjnego w BIOS komputera. Takie uprawnienia posiadają producenci komputerów ,których narzędzia pozwalają na nieusuwalne „wpisanie” kluczy licencyjnych systemu Windows w BIOS. Zapobiega to instalacji oprogramowania systemowego niewiadomego pochodzenia przez nieuczciwych Wykonawców.

W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga aby wymagany system operacyjny był fabrycznie preinstalowany przez producenta laptopa i posiadał klucz licencyjny „zapisany” w BIOS ?
Odp. FEE
Nie.

Pytanie 2 – Zamawiający oczekuje aby Wykonawcy podali w formularzu ofertowym producentów i modele oferowanego sprzętu oraz wersję oprogramowania ?
Jeżeli tak to w którym miejscu?
Odp. FEE
Nie. Należy uzupełnić tabelkę, zgodnie z nazewnictwem w kolumnach I, J, K, L, przeznaczonych dla Oferenta.

 

Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu ogłasza zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego – komputerów edukacyjnych wraz z oprogramowaniem dla dzieci jak i dla nauczycieli, radiomagnetofonów i urządzeń wielofunkcyjnych (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ) dla  6 grup przedszkolnych w Wałbrzychu, łącznie 150 dzieci. Przedszkola mieszczą się w Wałbrzychu, przy ul. Limanowskiego 12 i przy ul. Dunikowskiego 39. W ramach realizowanego projektu „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka”.

Zapytanie Ofertowe nr ZOZK/5/WPAP/IX/2020 - ogłoszenie

24-09-2020

Pytania i odpowiedzi;

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy pytanie odnośnie zmiany warunków umowy

z
1.    Za przekroczenie terminu realizacji określonego w § 3 ust. 2 Sprzedawca zapłaci 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
2.    Za pełne lub częściowe odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu 25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1.
3.    Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za pełne lub częściowe odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1.
4.    W sytuacji, gdy kary umowne, przewidziane w pkt. 1-3 nie pokrywają szkody, stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
5.    Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy i przyjmują, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opóźnienie tj. za przekroczenie terminu wykonania obowiązków także w przypadku, gdy jest ono następstwem okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę. Zamawiający domagając się zapłaty kary lub odszkodowania nie jest zobowiązany do wykazania winy Wykonawcy. Sprzedawca może zwolnić się od odpowiedzialności za opóźnienie jedynie wykazując, że wyłącznym powodem przekroczenia terminu było zawinione działanie lub zaniechanie Zamawiającego.

na

1.    Za przekroczenie terminu realizacji określonego w § 3 ust. 2 Sprzedawca zapłaci 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
2.    Za pełne lub częściowe odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1.
3.    Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za pełne lub częściowe odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1.
4.    W sytuacji, gdy kary umowne, przewidziane w pkt. 1-3 nie pokrywają szkody, stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
Oraz usunięcie pkt 5§5.

Odpowiedz Zamawiającego;
Niestety nie możemy przychylić się do Państwa prośby o zmianę procentów kar umowy na mniejsze, wskazanych we wzorze umowy będących jednym z załączników w ogłoszonym postępowaniu, ponieważ ogłaszając postępowanie zależy nam na składaniu ofert przez firmy, które w momencie składania oferty nie przewidują, iż będą musiały składać rezygnacje z dostarczenia produktów po ewentualnym wygraniu postępowania.
Tego rodzaju zakupy/postępowania u Zamawiającego, służą głównie do wyposażenia przedszkoli, które często prowadzimy tylko przez okres kilkunastu miesięcy (ok 12 miesięcy), więc ze strony Zamawiającego jest to krótki okres, aby wyposażyć wszystkie grupy przedszkolne (często od 4 do 8 grup),
o podstawowy sprzęt/wyposażenie, niezbędne do nauki i wyposażenia edukacyjnych Sal przedszkolnych.
Dlatego Fundacji zależy na tym, żeby Oferenci przystępujący do postępowania mieli świadomość, że nam zależy na zrealizowaniu ogłaszanych postępowań, a nie na ewentualnych wahaniach się Oferentów, a w konsekwencji uciekaniu od odpowiedzialności przez Wykonawców.
Dodatkowo pragniemy podkreśli, że Fundacja w każdym ogłaszanym przez siebie postępowaniu stosuje te same kary umowne w tej samej proporcji do ogłoszonego postępowania i nigdy nie miała zgłoszeń od Wykonawców, że kary są rażąco za wysokie.

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu ogłasza nabór na: zakup, dostawę wraz z montażem 6 sztuk zestawów podłóg interaktywnych wraz z pakietem  edukacyjnym dla dzieci w wieku przedszkolnym, dla 6 grup przedszkolnych w Wałbrzychu (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ) w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka”. Miejsce dostarczenia podłóg interaktywnych oraz montażu:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 przy ul. Limanowskiego 12 w Wałbrzychu.
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu.

Szczegóły ogłoszenia w załącznikach wiadomości.

ZORR/1/13SZKOL/IX/2020 - ogłoszenie

28-09-2020

W ramach ogłoszonego postępowania, otrzymaliśmy kilka pytań, na które odpowiedzieliśmy w dniu dzisiejszym w związku z powyższym informujemy o odpowiedziach.

1. Realizacja szkolenia w trybie stacjonarnym w 3 szkołach podstawowych w Wałbrzychu, które posiadają już wyposażenie z zakresu nauczania eksperymentalnego.
Pyt. 1 – Co z zajęciami jeśli pandemia będzie się rozwijać? Jest coraz więcej zakażeń, obostrzeń. Jeśli szkoły przejdą na naukę zdalną jak Państwo wyobrażacie sobie realizację projektu?

Odp FEE
Fundacja przede wszystkim skupia się na realizacji szkoleń w trybie stacjonarnym. Jeżeli dojdzie do przejścia nauczycieli w pracę zdalną, wówczas będą dwa wyjścia, w zależności od etapu realizacji projektu:
•    albo realizacja szkolenia zostanie przesunięta w czasie i dokończymy po zakończeniu zamknięcia placówek,
•    albo realizacja szkolenia zostanie dokończona w trybie online. Opcja została przez nas sprawdzona przed ogłoszonym rozeznaniem rynku i jest możliwa do realizacji.

2. Proponowane dni i godziny zajęć: środa i czwartek od 12.00 -15.30, 4 godziny/ dzień x 6 dni = 24 godziny (dydaktyczne). Do ustalenia po podpisaniu umowy  z Wykonawcą.
Pyt. 2 – Czy to są sztywne daty i godziny? Większość trenerów ma też inne zobowiązania, część uczy w szkołach i te godziny są dość słabo dopasowane do realizacji takiego projektu. Przeliczając zajęcia tylko w środy i czwartki szkolenie musiałoby trwać 10 tygodni, to bardzo długo.

Odp. FEE
Termin szkolenia został ustalony na podstawie harmonogramów pracy szkół podstawowych i ich nauczycieli. Okres (październik – grudzień 2020) jak i godziny i dni tygodnia, są okresem sztywnym pod kątem realizacji szkolenia.

Pyt 3 – Zapewnienie materiałów szkoleniowych w cenie szkolenia, – jakie to są materiały szkoleniowe? Nie doprecyzowaliście Państwo tego a przy każdym projekcie mogą być inne materiały.
Kolejna rzecz to zaświadczenia – po czyjej są stronie ? Po naszej czy po Państwa?
Kto zapewnia katering? Państwo czy my? – to jest dość istotne przy wycenie szkolenia

Odp. FEE
Zapewnienie materiałów szkoleniowych jak i wystawienie Zaświadczeń po stronie Wykonawcy. Materiały wynikają ze złożonej oferty Wykonawcy.
Catering zapewniony będzie przez Zamawiającego.

 

Zapraszamy do skałdania ofert na ogłoszone w dniu dzisiejszym rozeznanie rynku na: przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia dla 39 nauczycieli szkół podstawowych w Wałbrzychu w ramach realizowanego projektu „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu” w zakresie nauczania metodą eksperymentu.

Więcej szczegółów o ogłoszeniu w załącznikach wiadomości.

ZOZK/7/WPAP/IX/2020 - zawiadomienie o złożonych ofertach

08-10-2020

W załączeniu zawiadomienie na temat wpłyniętych ofert, na zakończone zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego – komputerów edukacyjnych wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla dzieci jak i dla nauczycieli, radiomagnetofonów i urządzeń wielofunkcyjnych dla 6 grup przedszkolnych w Wałbrzychu, łącznie 150 dzieci, w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka”.

ZOZK/5/WPAP/IX/2020 - zawiadomienie o złożonych ofertach

09-10-2020

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym nr ZOZK/5/WPAP/IX/2020 na zakup podłóg interaktywnych w ramach projektu „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia  Przedszkolaka”.

W załączeniu przesyłamy zawiadomienie o złożonych ofertach.

Złożone oferty zostaną poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej.

ZOZK/7/WPAP/IX/2020 - rozstrzygnięcie

13-10-2020

Dotyczy projektu „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka” w ramach zakończonego postępowania na zakup i dostawę sprzętu komputerowego – komputerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla dzieci jak i dla nauczycieli, radiomagnetofonów i urządzeń wielofunkcyjnych dla 6 grup przedszkolnych w Wałbrzychu, łącznie 150 dzieci.

W wyniku rozstrzygnięcia zakończonego zapytania ofertowego w załączeniu przesyłamy skan zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZOZK/5/WPAP/IX/2020 - zawiadomienie o wyborze

16-10-2020

W wyniku zakończonego zapytania ofertowego nr ZOZK/5/WPAP/IX/2020 z dnia 24.09.2020 roku, na zakup, dostawa wraz z montażem 6 sztuk zestawów Podłóg Interaktywnych wraz z pakietem edukacyjnym dla dzieci w wieku przedszkolnym, dla 6 grup przedszkolnych w Wałbrzychu w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka” w załączeniu przesyłamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację.

ZORR/1/WPAP/X/2020 - ogłoszenie

20-10-2020

W ramach realizowanego projektu „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka” w załączeniu przesyłamy rozeznanie rynku na realizację warsztatów teatralnych dla 14 grup przedszkolnych w Wałbrzychu.
Dokumentację zgłoszeniową należy złożyć do 26.10.2020 roku do godziny 12:00 zgodnie z ogłoszeniem.

Zapraszamy do składania ofert.

ZORR/2/WPAP/X/2020 - ogłoszenie

20-10-2020

W ramach realizowanego projektu „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka” w załączeniu przesyłamy rozeznanie rynku na realizację zajęć tanecznych dla 14 grup przedszkolnych w Wałbrzychu.
Dokumentację zgłoszeniową należy złożyć do 26.10.2020 roku do godziny 12:00 zgodnie z ogłoszeniem.

Zapraszamy do składania ofert.

ZOZK/1/KAIZEN/X/2020 - ogłoszenie/aktualizacja

21-10-2020

Dokonano korekty w punkcie VI.4.5) Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych jest Krzysztof Kaszuba tel. 505 275 255,

Uzupełniono załącznik – SIWZ dla pozycji 3, kolumny: F, G, H, I. o sztuki na daną szkołę.

Powyższe opisane uzupełnienia (omyłki pisarskie), nie mają bezpośredniego wpływu na ogłoszone zapytanie. Zamawiający nie będzie dokonywał wydłużenia terminu składania ofert.

Zapraszamy do składania ofert na Dostawę, montaż oraz sześciomiesięczne wsparcie techniczne 16 drukarek 3D do czterech pracowni szkolnych na terenie Miasta Wałbrzycha.

Tytuł projektu: „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”.

Więcej szczegółów w załącznikach ogłoszenia.

ZOZK/6/WPAP/IX/2020 - ogłoszenie

21-10-2020

Zapraszamy do składania ofert na ogłoszone zapytanie ofertowe na Dostawę i  montaż 6 tablic interaktywnych z projektorami ultrakrótkoogniskowymi wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla dzieci i nauczycieli dla 6 grup przedszkolnych w Wałbrzychu, łącznie 150 dzieci

Tytuł projektu: „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka”

Więcej szczegółów w załącznikach ogłoszenia.

ZORR/3/WPAP/X/2020 - ogłoszenie

21-10-2020

Zapraszamy do składania ofert na ogłoszone rozeznanie rynku na realizację 252 godzin dydaktycznych, zajęć kulturalnych / artystycznych dla 14 grup przedszkolnych po 25 dzieci w 2 przedszkolach w Wałbrzychu.
•    8 grup przedszkolnych z siedzibą przy ul. Limanowskiego 12 w Wałbrzychu,
•    6 grup przedszkolnych z siedzibą przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu.

w ramach projektu „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka”.

Więcej szczegółów w załącznikach ogłoszenia.

ZORR/4/WPAP/X/2020 - ogłoszenie

21-10-2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację 252 godzin dydaktycznych, warsztatów wszelkiego rękodzieła dla 14 grup przedszkolnych po 25 dzieci w 2 przedszkolach w Wałbrzychu.
•    8 grup przedszkolnych z siedzibą przy ul. Limanowskiego 12 w Wałbrzychu,
•    6 grup przedszkolnych z siedzibą przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu.
W ramach projektu „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka”

Więcej szczegółów w załącznikach ogłoszenia.

ZOZK/2/KAIZEN/X/2020 - zapytanie ofertowe - ogłoszenie

27-10-2020

Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym na „Dostawę sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym do Pracowni CAD w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia nr 5, finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”.

ZORR/1/WPAP/X/2020 - ogłoszenie wyniku

28-10-2020

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku na realizację zajęć/warsztatów teatralnych dla 14 grup przedszkolnych w Wałbrzychu w ramach projektu „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka” w załączeniu przesyłamy skan zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZORR/2/WPAP/X/2020 - zawiadomienie o wyborze

28-10-2020

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku na realizację zajęć tanecznych dla 14 grup przedszkolnych w Wałbrzychu w ramach projektu „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka” w załączeniu przesyłamy skan zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZORR/3/WPAP/X/2020 - zawiadomienie o wyborze

28-10-2020

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku na realizację zajęć kulturowych / artystycznych dla 14 grup przedszkolnych w Wałbrzychu w ramach projektu „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka” w załączeniu przesyłamy skan zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZOZK/2/KAIZEN/X/2020 zapytanie ofertowe - pytania i odpowiedzi

30-10-2020

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 13954 – pracownia CAD – KAIZEN

Pytanie 1

W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Academic dostarczany w ramach programu STF („ Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne?

Odp. Zamawiający zaakceptuje Windows 10 Pro Academic dostarczany w ramach programu STF („ Shape The Future”.

 

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści do postępowania monitory o przekątnej 23,8” zamiast obecnych 24”?

Zgodnie z SIWZ 24” to wymiar minimalny.

Odp. Zamawiający nie dopuści do postępowania monitory o przekątnej 23,8” zamiast obecnych 24”.

 

Pytanie 3

Czy wymagane w komputerach systemy operacyjne mogą być w wersji EDU?

Odp. Tak mogą być wersje EDU

 

Pytanie 4

Czy zamawiający dostarczy zaświadczenie od organu nadzorującego upoważniające do zakupu z 0% VAT dla placówek oświatowych?

Odp. Zamawiający nie przedstawi zaświadczenia od organu nadzorującego upoważniające do zakupu z 0% VAT dla placówek oświatowych.

 

Pytanie 5

Wymagane jest okablowanie do podłączenia rzutnika z komputera nauczyciela. Jaka ma być długość okablowania? Nie podana jest odległość pomiędzy dwoma urządzeniami?

Odp. Minimum 5m.

 

Pytanie 6

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w treści zapytania o drukarkę natomiast poniżej wymagania dot. skanowania.

Gdzie jest błąd? Ma być drukarka czy urządzenie wielofunkcyjne?

Odp. Błąd znajduje się w opisie produktu, chodziło o drukarkę ze skanerem.

ZOZK/6/WPAP/IX/2020 - aktualizacja

03-11-2020

W wyniku doprecyzowania załącznika nr 2 do SIWZ, Zamawiający w załączeniu przesyła korektę zapytania oraz tym samym wydłuża termin składania ofert do 11.11.2020 roku.

ZOZK/2/KAIZEN/X/2020 zapytanie ofertowe - pytania i odpowiedzi

03-11-2020

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie parametr przy 12szt monitorów „typowy kontrast 3000:1,

Czy zamawiający ma na myśli Kontrast statyczny czy Kontrast dynamiczny?

Odp.

Zamawiający ma na myśli kontrast statystyczny.

ZOZK/1/KAIZEN/X/2020 - zakończenie

04-11-2020

W załączeniu przesyłamy skan korekty nr 1 zawiadomienia o złożonych ofertach na: Dostawę, montaż oraz sześciomiesięczne wsparcie techniczne dla 16 drukarek 3D do czterech pracowni szkolnych na terenie Miasta Wałbrzycha w ramach projektu” Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”.

ZOZK/1/KAIZEN/X/2020 - zakończone ogłoszenie wyniku

05-11-2020

W załączeniu przesyłamy skan zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę, montaż oraz sześciomiesięczne  wsparcie techniczne dla 16 drukarek 3D do czterech pracowni szkolnych na terenie Miasta Wałbrzycha w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”.

ZOZK/2/KAIZEN/X/2020 zawiadomienie o złożonych ofertach

10-11-2020

W załączeniu przesyłamy skan zawiadomienia o złożonych ofertach na dostawę sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym do Pracowni CAD w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu przy ul. Al. Wyzwolenia nr 5 w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”.

Informujemy, że oferty zostaną poddane weryfikacji merytorycznej i formalnej.

ZOZK/6/WPAP/IX/2020 - zawiadomienie o złożonych ofertach

12-11-2020

W załączeniu przesyłamy zawiadomienie o złożonych ofertach na zakończone zapytanie ofertowe na dostawę i montaż 6 tablic interaktywnych z projektorami ultrakrótkoognikowymi wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla dzieci i nauczycieli dla 6 grup przedszkolnych w Wałbrzychu, łącznie 150 dzieci utworzonych w ramach projektu „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka”.

Złożone oferty zostaną poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej.

ZOZK/6/WPAP/IX/2020 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

16-11-2020

W załączeniu przesyłamy skan zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż 6 tablic interaktywnych z projektorem ultrakrótkoogniskowym wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla dzieci i nauczycieli dla  6 grup przedszkolnych w Wałbrzychu, łącznie 150 dzieci, zakupionych w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka”.

ZOZK/2/KAIZEN/X/2020 - zawiadomienie o wyborze

16-11-2020

W załączeniu przesyłamy skan zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: dostawę sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym do Pracowni CAD w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia nr 5 w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”.

ZOZK/2/KAIZEN/X/2020 - unieważnienie

17-11-2020

Zamawiający unieważnia ogłoszone zapytanie ofertowe nr ZOZK/2/KAIZEN/X/2020 z dnia 27.10.2020 roku. Szczegóły przesyłamy w załączniku.

ZOZK/1/KAIZEN/XI/2020 - ogłoszenie postępowania

17-11-2020

Zapraszamy do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym do Pracowni CAD w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIZW w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”.

ZOZK/1/KAIZEN/XI/2020 - pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

24-11-2020

W załączeniu przesyłamy pytania i odpowiedzi do ogłoszonego postępowania.

Załączone dokumenty odp_na_pytania_24_11_2020.pdf

ZORR/1/WPAP/XI/2020 - zapytanie ofertowe szkolenia / kursy

27-11-2020

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń / kursów dla 12 nauczycieli wychowania przedszkolnego w ramach projektu „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka”. Szkolenia / kursy w zakresie: Arteterapii, Przedsiębiorczości i Rytmiki. Dokładne dane ilościowe zamieściliśmy z przesłanym zapytaniu ofertowym.
W załączeniu przesyłamy wersję edytowalną oraz pdf, zapytania ofertowego oraz formularza oferty.

ZOZK/1/KAIZEN/XI/2020 - zawiadomienie o złożonych ofertach

27-11-2020

W załączeniu przesyłamy skan zawiadomienia o złożonych ofertach na zakończone zapytanie ofertowe w ramach projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”.

Informujemy, że złożone oferty zostaną poddane weryfikacji merytorycznej i formalnej.

ZOZK/2/KAIZEN/XI/2020 - zapytanie ofertowe

30-11-2020

Zapraszamy do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego do Pracowni Komputerowo – Logistycznej w Zespole Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”.

Więcej szczegółów w załącznikach lub na bazie konkurencyjności.

ZOZK/1/KAIZEN/XI/2020 - zawiadomienie o wyborze

03-12-2020

W załączeniu przesyłamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym do Pracowni CAD w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

ZOZK/2/KAIZEN/XI/2020 - zakończnenie

11-12-2020

W załączeniu przekazujemy protokół z przepowadzonego zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego do Pracowni Komputerowo – Logistycznej w Zespole Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”.

Załączone dokumenty ZOZK_2_KAIZEN_XI_2020_protokol.pdf

ZORR/1/WPAP/XI/2020 - zawiadomienie o wyborze

16-12-2020

W załączeniu przesyłamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkoleń dla 12 nauczycieli z 2 przedszkoli w Wałbrzychu w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka.

ZOZK/1/KAIZEN/I/2021 - ogłoszenie zapytania

21-01-2021

Dzień dobry,

Zapraszamy do składania ofert na: Dostawę sprzętu komputerowego do Pracowni Komputerowo – Logistycznej w Zespole Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Huberta w Wałbrzychu. Pracownia logistyczna jest finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”.

Szczegóły ogłoszenia w załącznikach wiadomości.

ZOZK/1/KAIZEN/I/2021 - zawiadomienie o złożonych ofertach

05-02-2021

W załączeniu skan zawiadomienia o złożonych ofertach na zakończone zapytanie ofertowe na zakup pracowni logistycznej w ramach projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”.

ZOZK/1/KAIZEN/I/2021 - zawiadomienie o wyborze oferty

10-02-2021

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na „Dostawę sprzętu komputerowego do Pracowni Komputerowo – Logistycznej w Zespole Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Huberta w Wałbrzychu” finansowanej w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli” w załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZOZK/2/KAIZEN/III/2021 - ogłoszenie + pytania i odpowiedzi

23-03-2021

Pytania i odpowiedzi, 29.03.2021

Pytanie 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczeni komputerów All i n One, który będzie posiadał jedna złącze HMDI i jedna złącza DiplayPort.

Zdecydowana większość producentów zrezygnowała z montażu dysków SATA.

Zatem aby Wykonawca mógł złożyć ważną ofertę prosimy o dopuszczenie komputera AiO, który będzie posiadał dysk systemowy 256GB SSD i dodatków dysk 512GB SSD.

Aby Wykonawca mógł złożyć ważną ofertę poimy o dopuszczenie powyższych rozwiązań.

Odpowiedź:

Zamawiający nie może dopuścić mniejszej ilości zaproponowanych przez Państwa złącz. Należy stosować minimum zawarte w Załączniku nr 2a do SIWZ.

Uzupełnienie pytania 1

Wykonawca nie chce zastosować mniejszej ilości złączy graficznych, ponieważ proponuje rozwiązanie alternatywne i zdecydowanie nowsze niż dwa złącza HDMI.

Wykonawca prosi o dopuszczenie jednego złącza HDMI i cyfrowego złącza Display Port.

Zatem Wykonawca proponuję dokładnie identyczną ilość złączy, ale zdecydowanie nowsze rozwiązanie.

Dodatkowo 2 złącza HDMI out/in wskazuje tylko na jednego producenta firmę DELL.

Odpowiedź:

Zamawiający błędnie odczytał pytanie, dlatego dziękujemy za uzupełnienie / doprecyzowanie pytania.

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Podczas składania ofert proszę pamiętać o zachowaniu minimum parametrów postawionych w zapytaniu ofertowym.

Zapraszamy do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na dostawę sprzętu komputerowego do Pracowni Komputerowo – Logistycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 im. Maksymiliana Tytusa w Wałbrzychu. Wyposażenie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”.

W załączeniu komplet dokumentacji postępowania.

ZOZK/2/KAIZEN/III/2021 - unieważnienie

29-03-2021

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr ZOZK/2/KAIZEN/III/2021 z dnia 23.03.2021 na „Dostawę sprzętu komputerowego do Pracowni Komputerowo – Logistycznej w Zespole Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu”, realizowanego w ramach projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”.

 

Zamawiający nieświadomie wprowadził w błąd potencjalnych oferentów w zakresie terminu składania ofert.

W zapytaniu ofertowym w punkcie VI.4.2 wskazano termin składania ofert 02.04.2021 do godz. 24:00, natomiast ogłaszając postępowanie na portalu „Baza Konkurencyjności” błędnie wskazano datę 02.04.2021 do godz. 00:00.

Dodatkowo załącznik nr 2a do SIWZ został skorygowany o pojawiające się pytania podczas ogłoszonego postępowania.

Zapytanie ofertowe zostanie ponownie ogłoszone przez Zamawiającego.

 

Pytania i odpowiedzi, 29.03.2021

Pytanie 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczeni komputerów All i n One, który będzie posiadał jedna złącze HMDI i jedna złącza DiplayPort.

Zdecydowana większość producentów zrezygnowała z montażu dysków SATA.

Zatem aby Wykonawca mógł złożyć ważną ofertę prosimy o dopuszczenie komputera AiO, który będzie posiadał dysk systemowy 256GB SSD i dodatków dysk 512GB SSD.

Aby Wykonawca mógł złożyć ważną ofertę poimy o dopuszczenie powyższych rozwiązań.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie może dopuścić mniejszej ilości zaproponowanych przez Państwa złącz. Należy stosować minimum zawarte w Załączniku nr 2a do SIWZ.

Pytanie i odpowiedź uzupełniająca / doprecyzowująca

Wykonawca nie chce zastosować mniejszej ilości złączy graficznych, ponieważ proponuje rozwiązanie alternatywne i zdecydowanie nowsze niż dwa złącza HDMI.

Wykonawca prosi o dopuszczenie jednego złącza HDMI i cyfrowego złącza Display Port.

Zatem Wykonawca proponuję dokładnie identyczną ilość złączy, ale zdecydowanie nowsze rozwiązanie.

Dodatkowo 2 złącza HDMI out/in wskazuje tylko na jednego producenta firmę DELL.

 

Odpowiedź:

Zamawiający błędnie odczytał pytanie, dlatego dziękujemy za uzupełnienie / doprecyzowanie pytania.

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Podczas składania ofert proszę pamiętać o zachowaniu minimum parametrów postawionych w zapytaniu ofertowym.

ZOZK/2/KAIZEN/III/2021 - unieważnienie

02-04-2021

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr ZOZK/2/KAIZEN/III/2021 z dnia 23.03.2021 na „Dostawę sprzętu komputerowego do Pracowni Komputerowo – Logistycznej w Zespole Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu”, realizowanego w ramach projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”.

 

Zamawiający nieświadomie wprowadził w błąd potencjalnych oferentów w zakresie terminu składania ofert.

W zapytaniu ofertowym w punkcie VI.4.2 wskazano termin składania ofert 02.04.2021 do godz. 24:00, natomiast ogłaszając postępowanie na portalu „Baza Konkurencyjności” błędnie wskazano datę 02.04.2021 do godz. 00:00.

Dodatkowo załącznik nr 2a do SIWZ został skorygowany o pojawiające się pytania podczas ogłoszonego postępowania.

Zapytanie ofertowe zostanie ponownie ogłoszone przez Zamawiającego.

 

ZOZK/3/KAIZEN/IV/2021 - ogłoszenie

02-04-2021

Zapraszamy do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na dostawę sprzętu komputerowego do Pracowni Komputerowo – Logistycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 im. Maksymiliana Tytusa w Wałbrzychu. Wyposażenie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”.
Ogłoszenie można znaleźć na stronie Zamawiającego jak i bazie konkurencyjności.

W załączeniu komplet dokumentacji postępowania.

ZOZK/3/KAIZEN/IV/2021 - zakończenie

15-04-2021

W załączeniu przekazujemy informacje o złożonych ofertach na zakończonone zapytanie ofertowe nr ZOZK/3/KAIZEN/IV/2021 z dnia 02.04.2021 roku, na dostawę sprzętu komputerowego do Pracowni Komputerowo – Logistycznej w Zespole Szkół nr 5  im. Maksymiliana Tytusa Huberta w Wałbrzychu, fnansowane w ramach projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”.

ZOZK/3/KAIZEN/IV/2021-rozstrzygnięcie

23-04-2021

W ząłączeniu przekazujemy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego do Pracowni Komputerowo-Logistycznej w Zespole Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Huberta w Wałbrzychu w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój komptetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”.

ZOZK/4/KAIZEN/V/2021 - ogłoszenie

27-05-2021

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na Zakup i dostawę sprzętu IT do: Modelowej pracowni – do zajęć z narzędzi Kaizen/Lean, Modelowej pracowni sprzedaży oraz Modelowej pracowni fryzjerskiej dla czterech szkół ponadpodstawowych w Wałbrzychu wraz z niezbędnym osprzętem do ich funkcjonowania, zgodnym ze specyfikacją zamieszczoną w załączniku 2a do SIWZ.

Zapytanie ofertowe jest realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”.

Szczegóły ogłoszenia w: załącznikach, na bazie konkurencyjności, na stronie Zamawiającego oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego.

ZOZK/4/KAIZEN/V/2021 - zawiadomienie o złożonych ofertach

08-06-2021

Informujemy o zakończeniu zbierania ofert na „Zakup i dostawę sprzętu IT do: Modelowej pracowni sprzedaży oraz Modelowej pracowni fryzjerskiej dla czterech szkół ponadpodstawowych w Wałbrzychu. Zakup jest finansowany w ramach środków z Unii Europejskiej z projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”.

W załączeniu przesyłamy skan zawiadomienia o złożonych ofertach na zakończone postępowanie.
Złożone oferty zostaną poddane weryfikacji merytorycznej i formalnej.

ZOZK/4/KAIZEN/V/2021 - ogłoszenie wyniku

16-06-2021

W załączeniu przesyłamy skan protokołu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę sprzętu IT do: Modelowej pracowni – do zajęć z narzędzi Kaizen/Lean, Modelowej pracowni sprzedaży oraz Modelowej pracowni fryzjerskiej dla czterech szkół ponadpodstawowych w Wałbrzychu w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”.

Z formą, która otrzymała największą liczbę punktów zostanie podpisana umowa.

ZOZK/1/13SZKOL/X/2021 - ogłoszenie

15-10-2021

Zapraszamy do składania ofert na zakup wyposażenia – pomocy dydaktycznych – do pracowni przyrodniczych z zakresu nauk: biologia, chemia, fizyka i geografia” do 13 szkół podstawowych w Wałbrzychu w ramach projektu „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu”.
W złączeniu przesyłamy niezbędne załączniki do złożenia oferty.
Prosimy postępować zgodnie z ogłoszonym postępowaniem.

Zapytanie ofertowe - zawiadomienie o złożonych ofertach

25-10-2021

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym nr ZOZK/1/13SZKOL/X/2021 – Zakup wyposażenia – pomocy dydaktycznych – do pracowni przyrodniczych z zakresu nauk: biologia, chemia, fizyka i geografia” do 13 szkół podstawowych w Wałbrzychu finansowany w ramach projektu: „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu”.
W załączeniu przesyłamy zawiadomienie o złożonych ofertach.

ZOZK/1/13SZKOL/X/2021 - zawiadomienie o wyborze oferty

27-10-2021

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym na „Zakup wyposażenia – pomocy dydaktycznych – do pracowni przyrodniczych z zakresu nauk: biologia, chemia, fizyka i geografia do 13 szkół podstawowych w Wałbrzychu” finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu”.

W załączeniu przesyłamy skan zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert w podziale na części zamówienia.
Z wybranymi Wykonawcami zostaną podpisane umowy.

ZOZK/1/KAIZEN/I/2022 - ogłoszenie zapytania - unieważnione

10-01-2022

Zamawiający w załączeniu przesyła skan pisma o unieważnieniu ogłoszonego zapytania ofertowego nr ZOZK/1/KAIZEN/I/2022 z dnia 10.01.2022 roku realizowanego w ramach projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”.

Po dokonaniu stosownej korekty zapytanie zostanie ponownie ogłoszone przez Zamawiającego.

Szanowni Państwo,

W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego w załączeniu przesyłamy komplet postępowania na realizację kursu certyfikowanego Kursu Barmańskiego dla 20 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 7 w Wałbrzychu, z siedzibą: ul. Kłodzka 29, 58-308 Wałbrzych.

Więcej szczegółów na stronie Fundacji lub na Bazie konkurencyjności.

Zachęcamy do składania ofert.

ZOZK/1/KAIZEN/I/2022 - unieważnienie

12-01-2022

Zamawiający w załączeniu przesyła skan pisma o unieważnieniu ogłoszonego zapytania ofertowego nr ZOZK/1/KAIZEN/I/2022 z dnia 10.01.2022 roku realizowanego w ramach projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”.

Po dokonaniu stosownej korekty zapytanie zostanie ponownie ogłoszone przez Zamawiającego.

ZOZK/2/KAIZEN/I/2022 - ogłoszenie zapytania ofertowego

13-01-2022

W ramach realizowanego projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli” zapraszamy do składania ofert na realizację certyfikowanego Kursu Barmańskiego dla 20 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 7 w Wałbrzychu, z siedzibą: ul. Kłodzka 29, 58-308 Wałbrzych.
Więcej szczegółów o ogłoszeniu w załącznikach maila lub na stronie Fundacji lub na bazie konkurencyjności.

Zapraszamy do składania ofert.

ZOZK/2/KAIZEN/I/2022 - zawidomienie o złożoncyh ofertach

25-01-2022

Dziękujemy za złożenie oferty na zapytanie ZOZK/2/KAIZEN/I/2022 z dnia 13 stycznia 2022 roku na realizację certyfikowanego Kursu Barmańskiego dla 20 uczniów ZS7 w Wałbrzychu, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”.

W załączeniu korespondencji przedstawiamy zawiadomienie o złożonych ofertach.
Złożone oferty zostaną poddane weryfikacji merytorycznej i formalnej.
Prosimy oczekiwać na rozwój sprawy.

ZOZK/2/KAIZEN/I/2022 - unieważnienie

28-01-2022

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr ZOZK/2/KAIZEN/I/2022 z dnia 13.01.2022 roku.

Ze względu na ogłoszone nowe obostrzenia w trwającej pandemii Covid-19 oraz dla bezpieczeństwa uczniów biorących udział w szkoleniu jesteśmy zmuszeni unieważnić zapytanie ofertowe.

Od czwartku 27 stycznia uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych przeszli na nauczanie zdalne w związku z powyższym Zamawiający będącym odpowiedzialnym za bezpieczeństwo uczniów podczas realizacji kursu Barmana nie może podjąć tak dużego ryzyka zarażenia się uczniów wirusem SarsCov2.

Do nauki stacjonarnej we wszystkich typach szkół uczniowie mają powrócić od 28 lutego 2022 roku, dlatego Zamawiający około 20 stycznia ponowie ogłosi zapytanie.

ZOZK/3/KAIZEN/II/2022 - ogłoszenie zapytania

17-02-2022

W ramach realizowanego projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli” zapraszamy do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla 72 uczniów 4 szkół ponadpodstawowych w Wałbrzychu.

Więcej szczegółów w załącznikach wiadomości oraz na stronie Zamawiającego www.fee.org.pl oraz na bazie konkurencyjności

Zapraszamy do składania ofert.

ZOZK/3/KAIZEN/II/2022 - zawiadomienie o złożonych ofertach

01-03-2022

Dziękujemy za wzięcie udziału w ogłoszonym zapytaniu ofertowym nr ZOZK/3/KAIZEN/II/2022 na realizację kursów kwalifikacyjnych dla 72 uczniów 4 szkół ponadpodstawowych w Wałbrzychu realizowanych w ramach projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”.

W załączeniu przesyłamy skan zawiadomienia o złożonych ofertach.
Złożone oferty zostaną poddane weryfikacji merytorycznej i formalnej.

ZOZK/3/KAIZEN/II/2022 - ogłoszenie wyniku

07-03-2022

W załączeniu przesyłamy skan zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakończone zapytanie ofertowe na realizację kursów kwalifikacyjnych dla 72 uczniów 4 szkół ponadpodstawowych w Wałbrzychu.
Z wymienionymi firmami zostanie podpisana umowa

ZOZK/3/KAIZEN/II/2022 - anulowanie podpisanej umowy dla części 1 - kurs Barmana

05-04-2022

Zamawiający dostrzegł błąd w postaci: błędnej treści załącznika nr 2 do SIWZ (Ankieta dla podmiotów zainteresowanych realizacją kursu „Barmana” w ramach projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen”), dołączonej do zakończonego zapytania ofertowego nr ZOZK/3/KAIZEN/II/2022, co spowodowało nieumyślne wprowadzenie w błąd potencjalnych Oferentów.

Błąd polega na źle sporządzonej treści w tabeli nr 2, która brzmi:

„W przypadku gdy DOKUMENT spełnia co najmniej jeden z powyższych warunków zapisanych w Tab.2 kurs Barmana, może być formą wsparcia przewidzianą dla uczestnika projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen”. Treść powinna brzmieć:

Jeżeli na każde z powyższych pytań z części II listy odpowiedź jest twierdząca, dany dokument można uznać za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji.

Powyższe niedopatrzenie, błąd Zamawiającego powoduje niekwalifikowalność wydatku na kurs Barmana, który nie spełnia wymogów potwierdzenia kwalifikacji dla tego kursu.

W związku z powyższym Zamawiający dokona korekty protokołu wyboru oferty dla zapytania ofertowego nr ZOZK/3/KAIZEN/II/2022 oraz rozwiąże zawartą umowę z Wykonawcą, który zdobył największą liczbę punktów w tej części postępowania. Postępowanie dla części 1 (kurs Barmana) zostanie ponownie ogłoszone.

Załączone dokumenty notatka_do_protokolu_05_04_2022.pdf

ZOZK/4/KAIZEN/IV/2022 - ogłoszenie

05-04-2022

Zapraszamy do składania ofert na przygotowanie i realizację kursu Barmana dla 17 uczniów z Zespołu Szkół nr 7 w Wałbrzychu. Kurs jest finansowany ze środków realizowanego projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”.

W załączeniu przesyłamy komplet dokumentacji do ogłoszonego zapytania ofertowego ZOZK/4/KAIZEN/IV/2022

ZOZK/3/KAIZEN/II/2022 - aktualizacja wyboru części 4 zapytania ofertowego

12-04-2022

Ze względu na odstąpienie od umowy nr 3/03/2022 z dnia 10 marca 2022 roku przez firmę Centrum Szkolenia MIKO, Zamawiający udostępnia notatkę dotyczącą aktualizacji protokołu wyboru oferty dla części 4 zamówienia – przygotowanie i realizacja kursu – eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych – elektryk z uprawnieniami do 1 kV finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”.

ZOZK/4/KAIZEN/IV/2022 - zawiadomienie o wyborze

14-04-2022

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym nr ZOZK/4/KAIZEN/IV/2022 z dnia 05.04.2022 roku na realizację kursu Barmana dla 17 uczniów z Zespołu Szkół nr 7 w Wałbrzychu. W załączeniu przesyłamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Z firmą, która zdobyła największą liczbę punktów zostanie podpisana umowa na realizację.

Ogłoszenie - noclegi z wyżywieniem - ZK/4/MG2/IV/2022

29-04-2022

Przedmiotem zamówienia są noclegi z wyżywieniem oraz udostępnieniem przestrzeni na warsztaty w ramach organizacji treningów wyjazdowych dla młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu. Zamawiający zakłada organizację 1 wyjazdu w terminie 27-29 maja 2022 (nie później jednak niż 30.06.2022r.)

Miejsce odbywania warsztatów oddalone od Wałbrzycha o od 1 do 70 km Odległość liczona z dokładnością miejscowość-miejscowość przy pomocy serwisu Mapy Google (https://www.google.com/maps/) z miejscowości Wałbrzych do miejscowości w której znajduje się miejsce treningu przy uwzględnieniu formy transportu „samochodem” i przy przyjęciu najkrótszej (w km) proponowanej przez serwis trasy w zaokrągleniu do pełnego kilometra.

Jeden obiekt noclegowy może złożyć jedną ofertę. W przypadku gdy oferent dysponuje większą ilością obiektów wówczas może złożyć oferty odrębne na każdy z obiektów i będą one oceniane samodzielnie. Kryteria oceny w formularzu ofertowym należy podawać względem obiektu, w którym mają odbyć się treningi.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia w załącznikach

Zakończenie - noclegi z wyżywieniem - ZK/4/MG2/IV/2022

17-05-2022

Zawiadomienie o wyborze Oferty na: Nocleg, wyżywienie, inne usługi w ramach organizacji treningów wyjazdowych dla młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia nr ZK/4/MG2/IV/2022 złożona została 1 oferta w tym 1 spełniające wymogi formalne i 1 nie spełniająca wymogów merytorycznych. W wyniku oceny ofert nie wyłoniono oferenta i z wydatek zostanie poniesiony w ramach procedury z wolnej ręki przy zastosowaniu zasad kwalifikowalności wydatków.

Załączone dokumenty skan_Zawiadomienie_ZK4MG2IV2022.pdf

ZOZK/1/PzP/VI/2022 - ogłoszenie

28-06-2022

W ramach realizowanego projektu „Przedszkolaki z Podgórza – 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu” zapraszamy do składania ofert na:

Zakup i montaż mebli wraz z wyposażeniem dla 4 nowoutworzonych grup przedszkolnych, (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Wałbrzychu

Więcej szczegółów w załącznikach wiadomości oraz na stronie Zamawiającego www.fee.org.pl oraz na bazie konkurencyjności

Zapraszamy do składania ofert.

ZOZK/1/PzP/VI/2022 - zawiadomienie o złożonych ofertach

11-07-2022

Dziękujemy za złożenie ofert do zapytania ofertowego nr ZOZK/1/PzP/VI/2022 z dnia 28.06.2022. W załączeniu przesyłamy skan zawiadomienia o złożonych ofertach.

Zgodnie z pismem złożone oferty zostaną poddane weryfikacji merytorycznej i finansowej.

ZK/1/MG3/VII/2022 - hotel dla młodzieży - ogłoszenie

12-07-2022

Nocleg, wyżywienie, inne usługi w ramach organizacji treningów wyjazdowych dla młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu

Przedmiotem zamówienia są noclegi z wyżywieniem oraz udostępnieniem przestrzeni na warsztaty w ramach organizacji treningów wyjazdowych dla młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu. Zamawiający zakłada organizację 6 wyjazdów w terminie od 15 sierpnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

 

 1. Oferty należy składać do 21.07.2022 r. do godziny 23:00 drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ lub drogą mailową (skany) na adres: przetargi@fee.org.pl

w tytule maila należy wpisać ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZK/1/MG3/VII/2022

UWAGA: ze względu na ograniczony limit przesyłu do 20MB, oferty o pojemności większej niż 20MB, należy przesłać w kilku wiadomościach.

Nie dopuszcza się składania ofert w plikach skompresowanych.

 1. Wizje lokalne obiektów z ofert, które przejdą ocenę formalną będą odbywać się od 22.07.2022 r.
 2. Termin wyboru ofert ustalono do 29.07.2022r. do godz. 17:00.

ZK/2/MG3/VII/2022 - hotel dla rodziców i kadry - ogłoszenie

12-07-2022

Nocleg, wyżywienie, inne usługi w ramach organizacji treningów wyjazdowych dla rodziców/opiekunów członków rodzin młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz kadry MOS

Przedmiotem zamówienia są noclegi z wyżywieniem oraz udostępnieniem przestrzeni na warsztaty w ramach organizacji treningów wyjazdowych dla młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu. Zamawiający zakłada organizację 3 wyjazdów w terminie od 15 sierpnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

 

 1. Oferty należy składać do 21.07.2022 r. do godziny 23:00 drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ lub drogą mailową (skany) na adres: przetargi@fee.org.pl

w tytule maila należy wpisać ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZK/2/MG3/VII/2022

UWAGA: ze względu na ograniczony limit przesyłu do 20MB, oferty o pojemności większej niż 20MB, należy przesłać w kilku wiadomościach.

Nie dopuszcza się składania ofert w plikach skompresowanych.

 1. Wizje lokalne obiektów z ofert, które przejdą ocenę formalną będą odbywać się od 22.07.2022 r.

Termin wyboru ofert ustalono do 29.07.2022r. do godz. 17:00.

ZOZK/2/PzP/VII/2022 - ogłoszenie

13-07-2022

Zapraszamy do składania ofert zakup i dostawę sprzętu IT do 4 nowoutworzonych grup przedszkolnych (zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do SIWZ) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Wałbrzychu. Zakup jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Przedszkolaki z Podgórza – 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu”, nr RPDS.10.01.04-02-0001/20.

Więcej szczegółów w załącznikach wiadomości lub na bazie konkurencyjności.

ZOZK/1/PzP/VI/2022 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

13-07-2022

Dziękujemy za złożenie oferty do zapytania ofertowego nr ZOZK/1/PzP/VI/2022 z dnia 28.06.2022 na zakup i montaż mebli wraz z wyposażeniem dla 4 nowoutworzonych grup przedszkolnych, (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Wałbrzychu, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Przedszkolaki z Podgórza – 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu”.

W załączeniu wiadomości przesyłamy ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty.

ZOZK/2/PzP/VII/2022 - zawiadomienie o złożonych ofertach

21-07-2022

Dziękujemy za złożenie oferty na zapytanie ofertowe nr ZOZK/2/PzP/VII/2022 z dnia 13 lipca 2022 roku na zakup i dostawę sprzętu IT do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Wałbrzychu. Wyposażenie w pełni finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Przedszkolaki z Podgórza – 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu”.

W załączeniu przesyłamy skan zawiadomienia o złożonych ofertach.

ZOZK/1/WIZ/VII/2022 - ogłoszenie

22-07-2022

W wyniku otrzymanego pytania do ogłoszonego zapytania ofertowego nr ZOZK/1/WIZ/VII/2022 z dnia 22.07.2022, Zamawiający upubliczna pytanie i odpowiedź zgodnie ze ścieżką ogłoszenia.

W odpowiedzi na: Pytanie numer 1, data wysłania 2022-07-27 15:53:36 zamieszczone na bazie konkurencyjności.

PYTANIE OFERENTA:

Pytanie dotyczące części 2 – projektor krótkoogniskowy:

Zamawiający wyspecyfikował projektor firmy Vivitek model DX881ST, który jest już modelem wycofanym

przez producenta i nie ma możliwości jego zakupienia, a tym bardziej serwisowania u autoryzowanego

W tym celu proszę o korektę wymagań minimalnych:

 • Maksymalna odległość od ekranu 1300mm ZMIANA NA 1290mm
 • Wbudowany głośnik 10W ZMIANA NA wbudowany głośnik 2W
 • Obsługiwane formaty video – WYKREŚLENIE PUNKTU W CAŁOŚCI
 • 3x wejście audio (mini jack) ZMIANA NA 1x wejście audio (minijack)
 • 1x złącze RJ45 – WYKREŚLENIE W CAŁOŚCI

Przy jednoczesnym spełnianiu pozostałych wymagań.

W przypadku braku zgody proszę o podanie producenta i modelu urządzenia dostępnego na rynku i spełniającego w 100% wymagania Zamawiającego.

Dziękuję za odpowiedź

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonał:

 • zmiany opisu przedmiotu zamówienia dla projektora (załącznik nr 2b do SIWZ),
 • wydłużenia terminu złożenia ofert,
 • wydłużenia terminu zadawania pytań i odpowiedzi na ogłoszone zapytanie.

W załączeniu skan pism i aktualizacji zapytania ofertowego.

Zapraszamy do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na zakup i dostawę pracowni projektowania 3D oraz pracowni systemów operacyjnych i sieci komputerowych do 2 szkół ponadpodstawowych w Wałbrzychu. Wyposażenie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”, nr RPDS.10.04.01-02-0026/20.

W załączeniu przesyłamy zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do złożenia oferty.

ZK/1/MG3/VII/2022 - hotel dla młodzieży - rozstrzygnięcie

02-08-2022

Dokonano wyboru ofert w amach zamówienia ZK/1/MG3/VII/2022

Informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia nr ZK/1/MG3/VII/2022 złożonych zostało 5 ofert (w tym 2 na wszystkie części I-III) w tym 3 spełniające wymogi formalne i merytoryczne. W wyniku oceny ofert wyłoniono następujących oferentów, z którymi zostaną podpisane umowy:

Część I

Magdalena Siśkiewicz New Challange, ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków 37 400,00 zł

Część II

Chata Karczowiska Sp. z o.o. Sp. k., ul. Górska 1, 58-533 Mysłakowice, 26 900,00 zł

Część III

UpHOTEL Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, 29 000,00 zł

Załączone dokumenty zawiadomienieZK1MG3.pdf

ZK/2/MG3/VII/2022 - hotel dla rodziców i kadry - rozstrzygnięcie

02-08-2022

Dokonano wyboru ofert w ramach zamówienia nr ZK/2/MG3/VII/2022

Informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia nr ZK/2/MG3/VII/2022 złożona została 1 oferta (na wszystkie części I-III) w tym 1 spełniająca wymogi formalne i merytoryczne. W wyniku oceny ofert wyłoniono oferenta, z którymi zostanie podpisane umowy:

 

Część I-III

Chata Karczowiska Sp. z o.o. Sp. k., ul. Górska 1, 58-533 Mysłakowice, 26 900,00 zł

Załączone dokumenty zawiadomienieZK2MG3.pdf

ZOZK/1/WIZ/VII/2022 - zawiadomienie o złożonych ofertach

09-08-2022

Dziękujemy za złożenie ofert na zakup i dostawę wyposażenia pracowni projektowania 3D oraz pracowni systemów operacyjnych i sieci komputerowych do 2 szkół ponadpodstawowych w Wałbrzychu, finansowanych w ramach środków Unii Europejskiej w ramach projektu :Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty do edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”.

W załączeniu przesyłamy skan zawiadomienia o złożonych ofertach.

ZOZK/2/PzP/VII/2022 - rozstrzygnięcie

09-08-2022

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę sprzętu IT do 4 nowoutworzonych grup przedszkolnych (zgodnie z załącznikiem 2 i 2a do SIWZ) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Wałbrzychu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Zakup wyposażenia jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Przedszkolaki z Podgórza – 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu”. W załączeniu przesyłamy skan zawiadomienia.

ZOZK/1/WIZ/VII/2022 - nierozstrzygnięte, zakończone

10-08-2022

W załączeniu przesyłamy informację o przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na zakup i dostawę wyposażenia pracowni projektowania 3D oraz pracowni systemów operacyjnych i sieci komputerowych do 2 szkół ponadpodstawowych w Wałbrzychu w ramach realizowanego projektu „ WAŁBRZYSKI INKUBATOR ZAWODOWY – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”.

Szczegóły złożonych ofert do zakończonego zapytania znajdą Państwo na bazie konkurencyjności pod numerem ogłoszenia nr 2022-5433-119277.

Załączone dokumenty ZOZK_1_WIZ_VII_2022_protokol.pdf

ZOZK/1/WIZ/VIII/2022 - anulowanie zapytania

10-08-2022

Zawiadamiamy, iż zapytanie ofertowe nr ZOZK/1/WIZ/VIII/2022 z dnia 10.08.2022 zostaje anulowane.

Zapytanie ofertowe zostanie ponownie ogłoszone przez Zamawiającego.

W ramach projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy” przesyłamy zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia pracowni projektowania 3D oraz pracowni systemów operacyjnych i sieci komputerowych do 2 szkół ponadpodstawowych w Wałbrzychu.

Zapraszamy do składania ofert. W załączeniu pełna dokumentacja zapytania ofertowego.

ZOZK/1/WIZ/VIII/2022 - anulowanie zapytania ofertowego

17-08-2022

Zawiadamiamy, iż zapytanie ofertowe nr ZOZK/1/WIZ/VIII/2022 z dnia 10.08.2022 roku zostaje anulowane.

Zapytanie ofertowe zostanie ponownie ogłoszone przez Zamawiającego.

Ogłoszenie ZK/3/MG3/VIII/2022 - Praca specjalisty - psychologa

25-08-2022

Praca specjalisty – psychologa – w ramach projektu MŁODZI GNIEWNI – III edycja – program treningowo – doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin

Przedmiotem zamówienia jest praca specjalisty psychologa z wychowankami MOS w Wałbrzychu oraz członkami ich rodzin w zakresie:

 • 12 – Diagnoza indywidualna wychowanków MOS, 45os. x 2g = 90 godzin
 • 29 – Dyżury psychologa średnio 4-8 g/MOS/tydzień w tym wsparcie wychowanków indywidualne i grupowe = 320 godzin
 • 55 – udział psychologa wspólnie z trenerem umiejętności i coachem (łącznie zespół 3 os.) w wyjazdowych treningach grupowych (3 dniowych) dla młodzieży zał.: 20 g/wyjazd (6 wyjazdów x 20g = 120g) = 120 godzin
 • 49 – Wsparcie psychologiczne dla rodziców / opiekunów prawnych / członków rodzin wychowanków MOS – średnio 4g/os łącznie 25 osób = 100 godzin

 

Oferty należy składać do 07.09.2022 do godziny 23:00 drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ lub drogą mailową (skany) na adres: przetargi@fee.org.pl

w tytule maila należy wpisać ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZK/3/MG3/VIII/2022

UWAGA: ze względu na ograniczony limit przesyłu do 20MB, oferty o pojemności większej niż 20MB, należy przesłać w kilku wiadomościach.

Nie dopuszcza się składania ofert w plikach skompresowanych.

Termin wyboru ofert ustalono do 12.09.2022 do godz. 17:00.

 

Szczegóły w załącznikach poniżej:

Ogłoszenie RR/1/MG3/VIII/2022 - Praca specjalisty - pracownika socjalnego

31-08-2022

Zapraszamy do składania ofert na prowadzenie wsparcia pracownika socjalnego dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin i opiekunów prawnych.

 1. Przedmiotem rozeznania jest prowadzenie wsparcia pracownika socjalnego dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin i opiekunów prawnych (kod CPV: 39830000-9) w tym:
 2. Diagnoza indywidualna wychowanków MOS, 45os. x 2g = 90 godzin
 3. Poradnictwo socjalne – pracownik socjalny (Pomoc dla członków rodzin w tym rodziców/opiekunów prawnych wychowanków MOS w nawiązaniu współpracy z instytucjami pomocowymi jak MOPS, PCPR, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, organizacje pozarządowe itp.) – 4g/os, 25os. = 100 godzin

Wsparcie dostarczane będzie w okresie od 12 września 2022 do 30 czerwca 2023 r. lub okresu dłuższego w przypadku wydłużenia okresu realizacji projektu.

Oferty na realizację zadania można składać na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia do dnia 9 września 2022 do godziny 11:00 drogą elektroniczną na adres: lukasz@fee.org.pl (skan podpisanej oferty + załączniki). Oryginały ofert po wezwaniu należy dosłać do biura fundacji na adres: Fundacja Edukacji Europejskiej, ul. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych.

Ogłoszenie RR/2/MG3/IX/2022 - Praca specjalisty - radcy prawnego

12-09-2022

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadań radcy prawnego w ramach projektu „MŁODZI GNIEWNI – III edycja – program treningowo – doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin”

Przedmiotem rozeznania jest prowadzenie wsparcia radcy prawnego dla członków ich rodzin i opiekunów prawnych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu (kod CPV: 79100000-5, 79140000-7, 79110000-8 ) w tym:

poradnictwo prawne np. w zakresie prawa rodzinnego, Kodeksu Cywilnego i Karnego, Kodeksu Pracy, poradnictwo w zakresie mieszkaniowym, socjalnym, prawa bankowego, windykacji itp. – mające m.in. na celu identyfikację miejsc zagrażających stabilizacji systemu rodzinnego i identyfikacji sposobów likwidacji lub minimalizacji negatywnych skutków działań w przeszłości. – łącznie 100 godzin

Wsparcie dostarczane będzie w okresie od 19 września 2022 do 30 czerwca 2023 r. lub okresu dłuższego w przypadku wydłużenia okresu realizacji projektu.

Zamawiający dopuszcza możliwość domówienia większej ilości godzin do zrealizowania zgodnie z celem zamówienia tj. prowadzenie wsparcia radcy prawnego dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin i opiekunów prawnych (zwiększenie maksymalnie o 50% wartości umowy podpisanej w wyniku niniejszej procedury).

Oferty na realizację zadania można składać na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia do dnia 16 września 2022 do godziny 11:00 drogą elektroniczną na adres: lukasz@fee.org.pl (skan podpisanej oferty + załączniki) lub drogą pocztową do biura fundacji (liczy się data i godzina wpływu oferty do biura) na adres: Fundacja Edukacji Europejskiej, ul. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych. W przypadku wysłąnia oferty drogą elektroniczną oryginały ofert po wezwaniu należy dosłać do biura fundacji na adres: Fundacja Edukacji Europejskiej, ul. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych.

Szczegóły w pełnej treści ogłoszenia w załącnzikach

Zakończenie ZK/3/MG3/VIII/2022 - Praca specjalisty - psychologa

12-09-2022

Dokonano wyboru oferty w ramach procedury nr ZK/3/MG3/VIII/2022.

Informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia nr ZK/3/MG3/VIII/2022 złożone zostały 2 oferty w tym 2 spełniające wymogi formalne i merytoryczne. W wyniku oceny ofert wyłoniono następującego oferenta, z którymi zostanie podpisana umowy:

 

Akademia Rozwoju Justyna Oleksy-Kaczorowska, ul. Chopina 1a, lok. 37, 58-301 Wałbrzych, 78 900,00 zł.

Załączone dokumenty zawiadomienie-ZK_3_MG3_VIII_2022.pdf

Rozstrzygnięcie - RR/1/MG3/VIII/2022 - Praca specjalisty - pracownika socjalnego

16-09-2022

Rozstrzygnięto procedurę RR/1/MG3/VIII/2022 – Praca specjalisty – pracownika socjalnego

W wyniku weryfikacji złożonych ofert w ramach procedury RR/1/MG3/VIII/2022 – Praca specjalisty – pracownika socjalnego, zgodnie z przyjętą punktacją w ogłoszeniu, wybrana została oferta Pani Katarzyny Wołowicz-Kęsy o wartości 21 800,00 zł.

Rozstrzygnięcie - RR/2/MG3/IX/2022 - Praca specjalisty - radca prawny

16-09-2022

Rozstrzygnięto procedurę RR/2/MG3/IX/2022 – Praca specjalisty – radcy prawnego

W wyniku weryfikacji złożonych ofert w ramach procedury RR/2/MG3/IX/2022 – Praca specjalisty – radcy prawnego, zgodnie z przyjętą punktacją w ogłoszeniu, wybrana została oferta Pana Gerarda Stramki o wartości 14 000,00 zł.

ZOZK/2/WIZ/XI/2022 - ogłoszenie

10-11-2022

Zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę wyposażenia pracowni 3D do Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu, finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”

Więcej szczegółów w załącznikach wiadomości lub na bazie konkurencyjności.

ZOZK/3/WIZ/XI/2022 - ogłoszenie

10-11-2022

Zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę wyposażenia pracowni systemów operacyjnych i sieci komputerowych Zespołu Szkół Politechnicznych Energetyk  w Wałbrzychu, finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”

Więcej szczegółów w załącznikach wiadomości lub na bazie konkurencyjności.

ZOZK/2/WIZ/XI/2022 - zawiadomienie o złożonych ofertach

22-11-2022

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym nr ZOZK/2/WIZ/XI/2022 z dnia 10.11.2022 na zakup i dostawę wyposażenia pracowni projektowania 3D do Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu, finansowanej ze środków unijnych w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”.

W załączeniu przesyłamy zawiadomienie o złożonych ofertach.

ZOZK/3/WIZ/XI/2022 - zawiadomienie o złożoncyh ofertach

22-11-2022

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym nr ZOZK/3/WIZ/XI/2022 z dnia 10.11.2022 na zakup i dostawę wyposażenia pracowni systemów operacyjnych i sieci komputerowych Zespołu Szkół Politechnicznych Energetyk w Wałbrzychu, finansowanej ze środków unijnych w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”.

W załączeniu przesyłamy zawiadomienie o złożonych ofertach.

ZOZK/2/WIZ/XI/2022 - zawiadomienie o wyborze

28-11-2022

W wyniku zakończonej procedury zapytania ofertowego na zakup i dostawę wyposażenia pracowni projektowania 3D do Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu, finansowanej ze środków EFS w ramach projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”.

W załączeniu przesyłamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Więcej szczegółów w zakresie wybory znajdziecie Państwo na bazie konkurencyjności.

ZOZK/3/WIZ/XI/2022 - zawiadomienie o wyborze

28-11-2022

W wyniku zakończonej procedury zapytania ofertowego na zakup i dostawę wyposażenia pracowni systemów operacyjnych i sieci komputerowych Zespołu Szkół Politechnicznych Energetyk w Wałbrzychu, finansowanej ze środków EFS w ramach projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”.

W załączeniu przesyłamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Więcej szczegółów w zakresie wybory znajdziecie Państwo na bazie konkurencyjności.

ZOZK/4/WIZ/XII/2022 - ogłoszenie

13-12-2022

Zapraszamy do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 1 uczestnika ubiegającego się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających posiadane uprawnienia wraz z egzaminem państwowym. Szkolenie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu: „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”.

Więcej szczegółów w załącznikach wiadomości lub na bazie konkurencyjności.

ZOZK/4/WIZ/XII/2022 - zakończenie ogłoszenia

22-12-2022

Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 1 uczestnika ubiegającego się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających posiadane uprawnienia wraz z egzaminem państwowym w ramach realizowanego projektu „ WAŁBRZYSKI INKUBATOR ZAWODOWY – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”.

W załączeniu przesyłamy skan zawiadomienia o złożonych ofertach, które jest jednocześnie ogłoszeniem wyniku zapytania ofertowego nr ZOZK/4/WIZ/XII/2022 z dnia 13.12.2022 roku.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie bazy konkurencyjności pod numerem ogłoszenia 138831.

ZOZK/5/WIZ/I/2023 ogłoszenie

13-01-2023

UWAGA!!!

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr ZOZK/5/WIZ/I/2023 z dnia 13 stycznia 2023 roku

W wyniku omyłki pisarskiej w załączniku nr 2 do SIWZ, Zamawiający aktualizuje załącznik nr 2 do SIWZ w części 1 – Wyposażenie w meble i tekstylia.

Zmiana dotyczy pozycji nr 5 (prześcieradło z gumką) – liczba sztuk.

Zamawiający przez pomyłkę wpisał, iż chce łącznie zakupić 4 sztuki prześcieradła, a z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że chcemy kupić łącznie 6 sztuk prześcieradła z gumką. Jest to omyłka pisarska, która nie ma wpływu na całe zamówienie, dlatego termin składania ofert nie zostanie wydłużony.

 W aktualizacji przesyłamy skorygowany załącznik nr 2 do SIWZ, tylko dla części 1, pozycji 5. Pozostałe opisy jak i ilości pozostają bez zmian.

 

 

Zapraszamy do składania ofert na ogłoszenie zapytanie ofertowe na:

1)    Część 1- Wyposażenie w meble i tekstylia
2)    Część 2 – Wyposażenie w sprzęt RTV jak i drobne AGD
3)    Część 3 – Wyposażenie pozostałe takie jak dodatki w hotelu
4)    Część 4 – Wyposażenie w artykuły chemiczne i akcesoria do sprzątania
Zapytanie ofertowej jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „WAŁBRZYSKI INKUBATOR ZAWODOWY – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”, nr RPDS.10.04.01-02-0026/20.

Więcej szczegółów w załącznikach ogłoszenia lub na bazie konkurencyjności.

ZOZK/6/WIZ/I/2023 - ogłoszenie

17-01-2023

UWAGA!!!

W wyniku omyłki w załączniku nr 6 do SIZW, Zamawiający upublicznia jego aktualizację.

Załącznik nr 6 do SIWZ został poprawiony w zakresie:

1)     § 1, punkt 2 – data zapytania ofertowego, poprawiono datę na „17.01.2023”,

2)     § 4, punkt 2 – zmiana opisu punku na: „Podstawą do wystawienia faktury za przedmiot umowy będzie dokument wynikowy (zaświadczenie/certyfikat) potwierdzający odbycie szkolenia przez uczestnika i posiadanie podstawowej wiedzy z jego zakresu”.

Pozostałe zapisy w umowie pozostają bez zmian.

Wprowadzone zmiany w umowie nie mają wpływu na ogłoszone zapytanie ofertowe, dlatego Zamawiający nie będzie wydłużał terminu złożenia ofert.

 

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe nr ZOZK/6/WIZ/I/2023 dotyczące

zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia pn. „Pojazdy elektryczne i hybrydowe, technologia, eksploatacja i infrastruktura”, dla 7 nauczycieli z Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu. Szkolenie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy.

 

Więcej szczegółów w załącznikach wiadomości.

ZOZK/6/WIZ/I/2023 - pytanie do ogłoszenia

24-01-2023

Szanowni Państwo,

Odp. Zamawiającego

Informujemy, że szkolenie objęte niniejszym postępowaniem finansowane jest w 100% ze środków publicznych. Usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Mając na uwadze wyżej opisane przesłanki szkolenie może być objęte zwolnieniem w myśl art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy VAT.

Ze wzgledu na brak pytania na platformie bazy konkurenycjności, Zamawiający odpowiedział Oferentowi oraz upublicznił zapytanie na stronie Zamawiającego.

Pytanie od Oferenta

W dniu 23.01.2023 o 11:09, Tomasz Miętek | Łukasiewicz – PIMOT pisze:

Dzień dobry,

W związku z zapytaniem ofertowym pn.:” Pojazdy elektryczne i hybrydowe, technologia, eksploatacja i infrastruktura”, dla 7 nauczycieli z Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu w ramach realizowanego projektu „WAŁBRZYSKI INKUBATOR ZAWODOWY – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”, proszę o odpowiedź na pytanie:

Czy szkolenia finansowane ze środków publicznych? Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy VAT, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2010r. o zmianie ustawy, usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawa towarów z tym związana są zwolnione od podatku od towarów i usług. Z §3 ust. 1. pkt 14 wynika, iż zwolnione z VAT są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

ZOZK/5/WIZ/I/2023 - aktualizacja z dnia 07.03.2023 - zawiadomienie o złożonych ofertach

25-01-2023

UWAGA,

W wyniku aktualizacji złożonych ofert dla części 1 zapytania ofertowego nr ZOZK/5/WIZ/I/2023 z dnia 13 stycznia 2023 roku, Zamawiający w załączeniu przekazuje korektę zawiadomienia złożonych ofert wraz z uzasadnieniem

Dziękujemy za złożenie oferty na zakończone zapytanie ofertowe nr ZOZK/5/WIZ/I/2023 z dnia 13 stycznia 2023 roku na Zakup i dostawę wyposażenia pracowni modelowej hotelarstwo i gastronomia w Zespole Szkół Specjalnych w Wałbrzychu. Ogłoszone zapytanie ofertowe jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy.

W wyniku zakończonego terminu składania ofert Zamawiający w załączeniu przesyła informację o złożonych ofertach na pracownię modelową hotelarstwo i gastronomia.

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający przystępuje do procedury weryfikacji ofert.

ZOZK/6/WIZ/I/2023 - zawiadomienie o złożonych ofertach

27-01-2023

W dniu dzisiejszym zostało zakończone zapytanie ofertowe nr ZOZK/6/WIZ/I/2023 z dnia 17.01.2023 roku, na które wpłynęło 5 ofert.

W załączeniu przesyłamy zestawienie złożonych ofert.

Ogłoszenie - RR/3/MG3/I/2023 - kurs komputerowy

30-01-2023

W ramach procedury rozeznania rynku Fundacja Edukacji Europejskiej zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu komputerowego wraz z egzaminem dla wychowanków MOS w Wałbrzychu.

 1. Przedmiotem rozeznania jest organizacji i przeprowadzenie kursu komputerowego wraz z egzaminem dla wychowanków MOS w ramach projektu „MŁODZI GNIEWNI – III edycja – program treningowo – doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin” (kod CPV: 80533100-0 ) w tym:
 • Organizacja i przeprowadzenie kursu komputerowego dla młodzieży (wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu), które zakończyłoby się egzaminem ECCC dla uczestników:
 • Zakres tematyczny kursu: Kurs komputerowy z fotografii wraz z modułem grafiki dla fotografów z egzaminem zewnętrznym ECCC.
 • Założenia organizacyjne – kurs ma ukończyć 10 wychowanków MOS (zaświadczenie o ukończeniu kursu, badanie postępu zdobytej wiedzy i umiejętności), młodzież powinna pracować w 2 małych 5-osobowych grupach. Do egzaminu kwalifikacyjnego ma przystąpić łącznie 10 uczestników kursu.
 • Zajęcia będą odbywać się w pracowni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu w godzinach pozalekcyjnych.
 • Założona łączna ilość godzin to 120 godzin na każdą 5-osobową grupę, tj. 240 godzin.

 

Oferty na realizację zadania można składać na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia do dnia 2 lutego 2023 do godziny 11:00 drogą elektroniczną na adres: lukasz@fee.org.pl (skan podpisanej oferty + załączniki) lub drogą pocztową do biura fundacji (liczy się data i godzina wpływu oferty do biura) na adres: Fundacja Edukacji Europejskiej, ul. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych. W przypadku wysłania oferty drogą elektroniczną oryginały ofert po wezwaniu należy dosłać do biura fundacji na adres: Fundacja Edukacji Europejskiej, ul. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych.

Oferty powinny zawierać:

 • Cenę za prowadzenie wsparcia za 1 grupę oraz łączną wartość całego wsparcia
 • Informację o terminie płatności za wykonaną usługę
 • Ilość lat doświadczenia oferenta jako instytucji szkoleniowej.
 • Podpisane załączniki do oferty – klauzula informacyjna RODO, zgodę na przetwarzanie danych, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa na tle seksualnym, oświadczenie o braku wykluczenia z tyt. zakazu udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach.

ZOZK/6/WIZ/I/2023 - rozstrzygnięcie

01-02-2023

Publikujemy rozstrzygnięcie ogłoszenia nr ZOZK/6/WIZ/I/2023 z dnia 17.01.2023 roku finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”.

Z firmą, która otrzymała największą liczbę punków zostanie podpisana umowa na realizację szkolenia.

Więcej szczegółów na bazie konkurencyjności.

Rozstrzygnięcie - RR/3/MG3/I/2023 - kurs komputerowy

02-02-2023

Rozstrzygnięto procedurę RR/3/MG3/I/2023 – kurs komputerowy

W wyniku weryfikacji złożonych ofert w ramach procedury RR/3/MG3/I/2023 – kurs komputerowy, zgodnie z przyjętą punktacją w ogłoszeniu, wybrana została oferta: Ośrodek Finansowo-Szkoleniowy „LREZUS” Henryk Czerhoniak o wartości 48 000,00 zł.

ZOZK/5/WIZ/I/2023 - rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

07-02-2023

Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego nr ZOZK/5/WIZ/I/2023 z dnia 13 stycznia 2023 roku na „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni modelowej hotelarstwo i gastronomia w Zespole Szkół Specjalnych w Wałbrzychu”, finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „WAŁBRZYSKI INKUBATOR ZAWODOWY – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół
zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”, nr RPDS.10.04.01-02-0026/20.

W załączeniu przesyłamy skan zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na każdą z części. Więcej szczegółów ogłoszonego wyniku znajduje się na bazie konkurencyjności.

ZOZK/6/WIZ/I/2023 - korekta nr 1 zawiadomienia o wyborze

10-02-2023

W wyniku otrzymanej rezygnacji z realizacji szkolenia przez firmę z pierwszego wyboru (Krakowski Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy „Semeks” Barbara Leśkiewicz-Rzerzutek), Zamawiający publikuje korektę 1 zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Kolejnym Wykonawcą jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie.

WIęcej szczegółów w załącznikach informacji.

Załączone dokumenty Z5DGSLG.pdf

ZOZK/5/WIZ/I/2023 - aktualizacja wyniku

20-02-2023

W wyniku złożonej rezygnacji przez Firmę Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki dla części 4 zapytania ofertowego w załączeniu przesyłamy korektę nr 1 zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tylko dla części 4 zapytania.

ZOZK/7/WIZ/III/2023 - ogłoszenie - aktualizacja o pytanie i zmianę załącznika 2 SIWZ

27-03-2023

Zamawiający dokonał aktualizacji załącznika nr 2 do SIWZ w pozycji 5 – pojemność młynka do kawy do 1,5kg.

Uwaga,

W wyniku otrzymanego pytania, Zamawiający dokonał zmiany w załączniku nr 2 SIWZ.

Zmiana dotyczy tylko pozycji nr 5 w zakresie pojemności młynka do kawy z 0,5 na 1,5 kg.

Zamawiający dokonał korekty tylko załącznika nr 2 SIWZ. Załącznik został zamieniony we wszystkich punktach, w których ogłoszono zapytanie ofertowe.

Pozostałe dane zawarte w ogłoszeniu pozostają bez zmian.

Termin złożenia ofert pozostaje bez zmian.

 

Zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę wyposażenia pracowni modelowej Cukierniczej do Zespołu Szkół nr 7 w Wałbrzychu w ramach realizowanego projektu „WAŁBRZYSKI INKUBATOR ZAWODOWY – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”, nr RPDS.10.04.01-02-0026/20.

Wydatek jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Więcej szczegółów w załączniku ogłoszenia lub na bazie konkurencyjności.

ZOZK/8/WIZ/III/2023 - ogłoszenie

28-03-2023

Zapraszamy do składania ofert na zakup, dostawę i instalację aktualizacji posiadanego oprogramowania MST ISO extended w wersji PL do obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu. Wydatek jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „WAŁBRZYSKI INKUBATOR ZAWODOWY – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”, nr RPDS.10.04.01-02-0026/20.

Więcej szczegółów w załącznikach ogłoszenia lub na bazie konkurencyjności.

ZOZK/9/WIZ/III/2023 - ogłoszenie

30-03-2023

Zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawa wyposażenia pracowni cukierniczej oraz pracowni fryzjerskiej w sprzęt IT, zgodny ze specyfikacją opisaną w załączniku nr 2 do SIWZ. Wydatek jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „WAŁBRZYSKI INKUBATOR ZAWODOWY – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”, nr RPDS.10.04.01-02-0026/20.

Więcej szczegółów w załącznikach wiadomości lub na bazie konkurencyjności.

ZOZK/3/PzP/IV/2023 - ogłoszenie

05-04-2023

Zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę wyposażenia materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć z Integracji Sensorycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Wałbrzychu (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ). Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Przedszkolaki z Podgórza – 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu”, nr RPDS.10.01.04-02-0001/20.

Więcej szczegółów w załącznikach wiadomości lub na bazie konkurencyjności lub na stronie internetowej Zamawiającego.

ZOZK/10/WIZ/IV/2023 - ogłoszenie

06-04-2023

Zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawa wyposażenia pracowni fryzjerskiej do Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu, zgodny ze specyfikacją opisaną w załączniku nr 2 do SIWZ. Wydatek jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „WAŁBRZYSKI INKUBATOR ZAWODOWY – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół
zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”, nr RPDS.10.04.01-02-0026/20.

Więcej szczegółów w załączniku wiadomości lub na bazie konkurencyjności.

ZOZK/12/WIZ/IV/2023 - ogłoszenie

06-04-2023

Zapraszamy do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. „Kurs Baristy”, dla 2 nauczycieli z Zespołu Szkół nr 7 w Wałbrzychu w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”.

WIęcej szczegółów w załącznikach wiadomości lub na bazie konkurencyjności.

ZOZK/7/WIZ/III/2023 - ogłoszenie wyniku

07-04-2023

Dziękujemy za złożenie ofert na zakończone zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia pracowni modelowej Cukierniczej do Zespołu Szkół Nr 7 w Wałbrzychu. Zakup jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „ WAŁBRZYSKI INKUBATOR ZAWODOWY – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”.

W załączeniu przesyłamy zawiadomienie o złożonych ofertach oraz protokół wyboru najkorzystniejszej oferty.

Z wybranym Wykonawcom zostanie podpisana umowa na realizację wyposażenia.

ZOZK/13/WIZ/IV/2023 - ogłoszenie

07-04-2023

Zapraszamy do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z podstawy cukiernictwa w dwóch częściach 1 i 2 dla 1 nauczyciela z Zespołu Szkół nr 7 w Wałbrzychu. WYdatek jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”

Więcej szczegółów w załącznikach wiadomości lub na bazie konkurencyjności.

ZOZK/14/WIZ/IV/2023 - ogłoszenie

07-04-2023

Zapraszamy do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia cukierniczego z kursu czekolady dla 1 nauczyciela z Zespołu Szkół nr 7 w Wałbrzychu. Wydatek jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”

Więcej szczegółów w załącznikach wiadomości lub na bazie konkurencyjności.

ZOZK/15/WIZ/IV/2023 - ogłoszenie

07-04-2023

Zapraszamy do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia o temacie: menu bankietowe – słone, słodkie i wege dla 1 nauczyciela z Zespołu Szkół nr 7 w Wałbrzychu. Wydatek jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”

Więcej szczegółów w załącznikach wiadomości lub na bazie konkurencyjności.

ZOZK/16/WIZ/IV/2023 - ogłoszenie

07-04-2023

Zapraszamy do składania ofert na zakup, dostawa i instalacja aktualizacji posiadanego oprogramowania MST ISO extended w wersji PL do obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu.

WYdatek jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu

WAŁBRZYSKI INKUBATOR ZAWODOWY – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy

Więcej szczegółów w załącznikach wiadomości lub na bazie konkurencyjności.

ZOZK/9/WIZ/III/2023 - zawiadomienie o złozonych ofertach

12-04-2023

W wyniku zakończonego zapytania ofertowego na zakup i dostawę wyposażenia pracowni cukierniczej oraz pracowni fryzjerskiej w sprzęt IT, zgodny ze specyfikacją opisaną w załączniku nr 2 do SIWZ przekazujemy informację w zakresie złożonych ofert na zakończone zapytanie ofertowe.

Wydatek jest finansowany ze śrokdów Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”.

 

ZOZK/3/PzP/IV/2023 - zawiadomienie o ofertach

17-04-2023

Dziękujemy za złożenie ofert na zakup i dostawę materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć z Integracji Sensorycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Wałbrzychu. Wydatek finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Przedszkolaki z Podgórza – 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu”.

W załączeniu przesyłamy zawiadomienie o złożonych ofertach.

ZOZK/10/WIZ/IV/2023 - zawiadomienie o ofertach

17-04-2023

Dziękujemy za złożenie ofert na zakup i dostawę wyposażenia pracowni fryzjerskiej do Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu. Wydatek jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”.

W załączeniu przesyłamy skan zawiadomienia o złożonych ofertach.

ZOZK/8/WIZ/III/2023 - unieważnienie

19-04-2023

W wyniku zakończonego zapytania ofertowego nr ZOZK/8/WIZ/III/2023 z dnia 28.03.2023 roku na zakup, dostawę i instalację aktualizacji posiadanego oprogramowania MST ISO extended w wersji PL do obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu, zawiadamiamy o unieważnieniu zapytania ofertowego.

ZOZK/9/WIZ/III/2023 - unieważnienie

19-04-2023

W wyniku zakończonego zapytania ofertowego nr ZOZK/9/WIZ/III/2023 z dnia 30.03.2023 roku na zakup i dostawę wyposażenia pracowni cukierniczej oraz pracowni fryzjerskiej w sprzęt IT, zgodny ze specyfikacją opisaną w załączniku nr 2 do SIWZ, zawiadamiamy o unieważnieniu zapytania ofertowego.

ZOZK/12/WIZ/IV/2023 - unieważnienie

19-04-2023

W wyniku zakończonego zapytania ofertowego nr ZOZK/12/WIZ/IV/2023 z dnia 06.04.2023 roku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. „Kurs Baristy”, dla 2 nauczycieli z Zespołu Szkół nr 7 w Wałbrzychu, zawiadamiamy o unieważnieniu zapytania ofertowego.

ZOZK/13/WIZ/IV/2023 - unieważnienie

19-04-2023

W wyniku zakończonego zapytania ofertowego nr ZOZK/13/WIZ/IV/2023 z dnia 07.04.2023 roku na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z podstawy cukiernictwa w dwóch częściach 1 i 2 dla 1 nauczyciela z Zespołu Szkół nr 7 w Wałbrzychu zawiadamiamy o unieważnieniu zapytania ofertowego.

ZOZK/14/WIZ/IV/2023 - unieważnienie

19-04-2023

W wyniku zakończonego zapytania ofertowego nr ZOZK/14/WIZ/IV/2023 z dnia 07.04.2023 roku na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia cukierniczego z kursu czekolady dla 1 nauczyciela z Zespołu Szkół nr 7 w Wałbrzychu, zawiadamiamy o unieważnieniu zapytania ofertowego.

ZOZK/15/WIZ/IV/2023 - unieważnienie

19-04-2023

W wyniku zakończonego zapytania ofertowego nr ZOZK/15/WIZ/IV/2023 z dnia 07.04.2023 roku na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia o tematyce: menu bankietowe – słone, słodkie i wege dla 1 nauczyciela z Zespołu Szkół nr 7 w Wałbrzychu, zawiadamiamy o unieważnieniu zapytania ofertowego.

ZOZK/17/WIZ/IV/2023 - ogłoszenie

19-04-2023

Zapraszany do składania ofert na zakup i dostawę wyposażenia pracowni cukierniczej oraz pracowni fryzjerskiej w sprzęt IT, zgodny ze specyfikacją opisaną w załączniku nr 2 do SIWZ.

Wydatek jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „WAŁBRZYSKI INKUBATOR ZAWODOWY – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół
zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”, nr RPDS.10.04.01-02-0026/20

ZOZK/16/WIZ/IV/2023 - zawiadomienie o złożonych ofertach

20-04-2023

Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu. Zapytanie ofertowe nr ZOZK/16/WIZ/IV/2023 na zakup, dostawa i instalacja aktualizacji posiadanego oprogramowania MST ISO extended w wersji PL do obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu.

Wydatek jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu: „WAŁBRZYSKI INKUBATOR ZAWODOWY – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół
zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”.

W załączeniu przekazujemy informację o złożonych ofertach.

Zamawiający przechodzi do weryfikacji pod kątem merytorycznym i finansowym.

ZOZK/3/PzP/IV/2023 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

24-04-2023

W załączeniu przesyłamy skan zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: zakup i dostawę materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć z Integracji Sensorycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Wałbrzychu. Wydatek jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Przedszkolaki z Podgórza – 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu”.

Z wybraną ofertą zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia.

ZOZK/18/WIZ/IV/2023 - ogłoszenie

27-04-2023

Zapraszamy do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Uprawnienia elektryczne do 1kV dla 30 uczniów z dwóch szkół ponadpodstawowych w Wałbrzychu.

Szkolenie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji w załącznikach ogłoszenia

ZOZK/19/WIZ/IV/2023 - ogłoszenie

27-04-2023

Zapraszamy do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawacza – metodą TIG spoiny pachwinowe (stal stopowa) dla 10 uczniów.

Szkolenie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji w załącznikach ogłoszenia

ZOZK/20/WIZ/IV/2023 - ogłoszenie

27-04-2023

Zapraszamy do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla 10 uczniów – wózki jezdniowe, podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia wraz z obsługą butli gazowych.

Szkolenie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji w załącznikach ogłoszenia

ZOZK/17/WIZ/IV/2023 - zawiadomienie o złożonych ofertach

27-04-2023

Dziękujemy za złożenie ofert na zapytanie ofertowe nr ZOZK/17/WIZ/IV/2023 na zakup i dostawę wyposażenia pracowni cukierniczej oraz pracowni fryzjerskiej w sprzęt IT, zgodny ze specyfikacją opisaną w załączniku nr 2 do SWZ.

Wydatek jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”.

W załączeniu przekazujemy zawiadomienie o złożonych ofertach.

Zamawiający przechodzi do etapu oceny złożonych ofert pod kątem merytorycznym i formalnym.

ZOZK/21/WIZ/IV/2023 - ogłoszenie ANULOWANE

28-04-2023

UWAGA! – Informujemy o anulowaniu ogłoszenia.

Zamawiający informuje o anulowaniu zapytania ofertowego nr ZOZK/21/WIZ/IV/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 pod nazwą: „zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla 20 uczniów – Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”.

W opisie przedmiotu zamówienia wkradł się błąd, dlatego zapytanie ofertowe zostanie ponownie ogłoszone z poprawnym opisem przedmiotu zamówienia.

Zapraszamy do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla 20 uczniów – Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

Wydatek jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”.

Więcej szczegółów w załącznikach ogłoszenia.

ZOZK/22/WIZ/IV/2023 - ogłoszenie

28-04-2023

Zapraszamy do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z obsługi kas fiskalnych i terminali kart płatniczych dla 20 uczniów z Zespołu Szkół nr 7 w Wałbrzychu.

Wydatek jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”.

Więcej szczegółów w załącznikach ogłoszenia.

ZOZK/23/WIZ/IV/2023 - ogłoszenie

28-04-2023

Zapraszamy do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: pielęgnacja terenów zieleni dla 15 uczniów z Zespoełu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu.

Wydatek jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”.

Więcej szczegółów w załącznikach ogłoszenia.

ZOZK/16/WIZ/IV/2023 - zawiadomienie o wyborze

04-05-2023

W załączeniu przekazujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup, dostawa i instalacja aktualizacji posiadanego oprogramowania MST ISO extended w wersji PL do obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu.

Wydatek jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”.

ZOZK/10/WIZ/IV/2023 - zawiadomienie o wyborze

04-05-2023

W załączeniu przekazujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę wyposażenia pracowni fryzjerskiej do Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu.

Wydatek jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”.

ZOZK/24/WIZ/V/2023 - ogłoszenie

04-05-2023

Zapraszamy do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla 20 uczniów – Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

Wydatek jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”.

Więcej szczegółów w załącznikach ogłoszenia.

ZOZK/18/WIZ/IV/2023 - zawidomienie o złożonych ofertach

09-05-2023

Zamawiający przesyła informacje na temat złożonych ofert na zakończone zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Uprawnienia elektryczne do 1kV” dla 30 uczniów z dwóch szkół ponadpodstawowych w Wałbrzychu.

Kurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu”.

W załączeniu zawiadomienie o złożonych ofertach.

ZOZK/19/WIZ/IV/2023 - zawiadomienie o złożonych ofertach

09-05-2023

Zamawiający przesyła informacje na temat złożonych ofert na zakończone zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawacza – metodą TIG spoiny pachwinowe (stal stopowa) dla 10 uczniów.

Kurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu”.

W załączeniu zawiadomienie o złożonych ofertach.

ZOZK/20/WIZ/IV/2023 - zawiadomienie o złożonych ofertach

09-05-2023

Zamawiający przesyła informacje na temat złożonych ofert na zakończone zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla 10 uczniów – wózki jezdniowe, podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia wraz z obsługą butli gazowych.

Kurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu”.

W załączeniu zawiadomienie o złożonych ofertach.

ZOZK/22/WIZ/IV/2023 - zawiadomienie o złożonych ofertach

09-05-2023

Zamawiający przesyła informacje na temat złożonych ofert na zakończone zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z obsługi kas fiskalnych i terminali kart płatniczych dla 20 uczestników z Zespołu Szkół nr 7 w Wałbrzychu.

Kurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu”.

W załączeniu zawiadomienie o złożonych ofertach.

ZOZK/23/WIZ/IV/2023 - zawiadomienie o złożonych ofertach

09-05-2023

Zamawiający przesyła informacje na temat złożonych ofert na zakończone zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: pielęgnacja terenów zieleni dla 15 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu.

Kurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu”.

W załączeniu zawiadomienie o złożonych ofertach.

ZOZK/18/WIZ/IV/2023 - zawiadomienie o wyborze

11-05-2023

W załączeniu przesyłamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Uprawnienia elektryczne do 1kV” dla 30 uczniów z dwóch szkół ponadpodstawowych w Wałbrzychu., która w wyniku weryfikacji ofert otrzymała największą liczbę punktów. Wydatek jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”.

ZOZK/19/WIZ/IV/2023 - zawiadomienie o wyborze oferty

11-05-2023

W załączeniu przesyłamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawacza – metodą TIG spoiny pachwinowe (stal stopowa) dla 10 uczniów, która w wyniku weryfikacji ofert otrzymała największą liczbę punktów. Wydatek jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”.

ZOZK/20/WIZ/IV/2023 - zawiadomienie o wyborze oferty

11-05-2023

W załączeniu przesyłamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla 10 uczniów – wózki jezdniowe, podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia wraz z obsługą butli gazowych, która w wyniku weryfikacji ofert otrzymała największą liczbę punktów. Wydatek jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”.

ZOZK/22/WIZ/IV/2023 - zawiadomienie o wyborze

11-05-2023

W załączeniu przesyłamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z obsługi kas fiskalnych i terminali kart płatniczych dla 20 uczniów z Zespołu Szkół nr 7 w Wałbrzychu, która w wyniku weryfikacji ofert otrzymała największą liczbę punktów. Wydatek jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy”.