Przegląd aktualnych projektów fundacji
Fundusz Toyoty 2023 OKNO DO LEPSZEGO ŻYCIA - utworzenia i prowadzenie 3 mieszkań treningowych, 2 wspieranych i 2 wytchnieniowych oraz wsparcie 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących gminy: Miastko, Koczała i Trzebielino Przebudowa obiektów na 3 mieszkania treningowe, 2 mieszkania wsparcia i 2 mieszkania wytchnieniowe w Miastku Przedszkolaki z Podgórza - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu WAŁBRZYSKI INKUBATOR ZAWODOWY - dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy MŁODZI GNIEWNI - III edycja - program treningowo - doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin Fundusz Toyoty 2022 Fundusz Toyoty - XI edycja Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli MŁODZI GNIEWNI - program treningowo - doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej - II edycja Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice

OKNO DO LEPSZEGO ŻYCIA - utworzenia i prowadzenie 3 mieszkań treningowych, 2 wspieranych i 2 wytchnieniowych oraz wsparcie 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących gminy: Miastko, Koczała i Trzebielino

Celem projektu ejst zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych, poprzez utworzenie i prowadzenie 11 miejsc wsparcia dla 50 osób z obszaru gmin: Koczała, Miastko i Trzebielino, w okresie od października 2022r do września 2023r

MŁODZI GNIEWNI - III edycja - program treningowo - doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin

MŁODZI GNIEWNI - to projekt szkoleniowo - doradczy dla 40 młodych ludzi – przebywających w MOS w Wałbrzychu oraz ich 20 rodziców/opiekunów prawnych.

Czas realizacji: od VI 2021 do VI 2023

MŁODZI GNIEWNI - program treningowo - doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin

MŁODZI GNIEWNI - to projekt szkoleniowo - doradczy dla 60 młodych ludzi – przebywających w MOS w Wałbrzychu oraz ich 40 rodziców/opiekunów prawnych.

aktualności

16.12.2022 Zgodnie z Regulaminem konkurs: cz. IV Ocena projektów i przyznanie wsparcia, p. 4 – poniżej przedstawiam listę rankingową złożonych projektów, która powstała na... więcej >

16.12.2022 Zgodnie z Regulaminem konkurs: cz. IV Ocena projektów i przyznanie wsparcia, p. 4 – poniżej przedstawiam listę rankingową złożonych projektów, która powstała na... więcej >

15.12.2022

Ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków, wyniki I etapu oceny wniosków w ramach konkursu Funduszu Toyoty 2023 zostaną ogłoszone w piątek 16 grudnia 2022r

więcej >

Fundusz Toyoty

15.12.2022

Ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków, wyniki I etapu oceny wniosków w ramach konkursu Funduszu Toyoty 2023 zostaną ogłoszone w piątek 16 grudnia 2022r

więcej >

14.09.2022

Pierwsze spotkanie informacyjne - Fundusz Toyoty 2022 już za nami.

więcej >

04.09.2022

Zapraszamy do udziału w edycji - FUNDUSZ TOYOTY 2023

więcej >

Współpraca