Fundacja Edukacji Europejskiej

Przegląd aktualnych projektów fundacji
Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli Fundusz Toyoty - X edycja Nowe żłobki w Strzegomiu i w Jedlinie - Zdrój MŁODZI GNIEWNI - program treningowo - doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin "Wałbrzyskie Przedszkolaki Na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu" Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu Nowy Żłobek w Strzegomiu Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa Fundusz Toyoty - IX edycja Wałbrzyskie Przedszkolaki "Na Piątkę" - 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej - II edycja Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice Nowa szkoła - nowe możliwości w gminie Czarny Bór Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miszkowicach

MŁODZI GNIEWNI - program treningowo - doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin

MŁODZI GNIEWNI - to projekt szkoleniowo - doradczy dla 60 młodych ludzi – przebywających w MOS w Wałbrzychu oraz ich 40 rodziców/opiekunów prawnych.

aktualności

29.05.2020

Projekt finansowany w ramach Funduszu Toyoty

więcej >

28.05.2020 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z... więcej >

27.05.2020

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Tenisowy Szczawno - Zdrój w ramach Funduszu Toyoty

więcej >

Fundusz Toyoty

29.05.2020

Projekt finansowany w ramach Funduszu Toyoty

więcej >

27.05.2020

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Tenisowy Szczawno - Zdrój w ramach Funduszu Toyoty

więcej >

25.05.2020

Projekt realizowany przez Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe w ramach Funduszu Toyoty:

więcej >

Współpraca