Fundusz Toyoty 2024

Projekt finansowany ze środków Toyota Motor Manufacturing Poland.

Realizowany w ramach Partnerstwa:
> Toyota Motor Manufacturning Poland,
> Zespoł Szkół Zawodowych nr 5 w Wałbrzychu
> Zespół Szkół w Jelczu – Laskowicach
> Fundacji Edukacji Europejskiej

Koordynator

Grzegorz Kruszyński

tel. 610262182

e-mail: grzegorz@fee.org.pl

Zobacz stronę internetową projektu

 

 

Opis projektu

Nabór wniosków o dofinansowanie rusza 11 września 2023r. Składanie wniosków odbywa się w dwóch etapach i trwać będzie do 08 kwietnia 2024r.

Celem konkursu „Fundusz Toyoty 2024” organizowanego przez Toyota Motor Manufacturing Poland, jest wybór i dofinansowanie oryginalnych i ciekawych pomysłów dotyczących 6 priorytetów/obszarów wsparcia:

Przykładowe projekty, które mogą być realizowane w ramach ww. dziedzin to np.:

– Ekologia: ścieżki i ogrody dydaktyczne, ogródki warzywne, zielarskie, „hotele” dla owadów itp.
– Nauka i edukacja techniczna: doświadczalne mini-parki nauki,
– Sport, rekracja i turystyka: obiekty sportowe i rekreacyjne, ścieżki zdrowia
– Bezpieczeństwo na drogach: obiekty poprawiające bezpieczeństwo (ogrodzenia, sygnalizatory, znaki
– Mobilność/swoboda poruszania się: obiekty małej architektury związanej z środkami poruszania się (wiaty, stojaki, punkty ładowania)
– Równość w dostępie, różnorodność, inkluzywność – eliminacja barier architektonicznych, ergonomicznych, psychospołecznych, fizycznych, tablice edukacyjne

Konkurs jest organizowany dla Wnioskodawców z:
> obszaru całej Aglomeracji Wałbrzyskiej,
> 3 gmin powiatu oławskiego
 (Oława, Jelcz-Laskowice, Domaniów)
> Gminy Czernica (powiat wrocławski)

Budżet konkursu Fundusz Toyoty 2023 wynosi 330.000 zł, a maksymalna wysokości pojedynczej dotacji wynosi 30.000 zł

Liczba dotacji
– 
dla obszaru Aglomeracji Wałbrzyskiej – 6 dotacji,
– dla obszaru powiatu oławskiego i Gminy Czernica (powiat wrocławski) – 5 dotacji,

W konkursie mogą wystartować organizacje non-profit, czyli jednostki nie nastawione na osiąganie zysku takie, jak fundacje, stowarzyszenia, szkoły, wyższe uczelnie, kluby sportowe, wspólnoty samorządowe i ich jednostki organizacyjne.

Podobnie jak w ubiegłym roku Fundusz Toyoty to partnerstwo czterech podmiotów. W przygotowaniu i realizacji projektów organizacjom pomagają uczniowie Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu i Zespołu Szkół w Jelczu – Laskowice. Fabryka Toyoty finansuje najlepsze pomysły. Fundacja Edukacji Europejskiej pełni rolę koordynatora Funduszu.

Regulami konkursu wraz załącznikami znajduje się na stronie:

https://fundusztoyoty.pl/

Osoby/instytucje chcące zapoznać się z rodzajami projektów, które otrzymały wsparcie w latach 2011-2020 mogą obejrzeć film o Funduszu Toyoty – O Funduszu Toyoty

Aktualności

Fundusz Toyoty 2024 - konkurs trwa nadal

Na początku Nowego Roku 2024 przypominamy o naszym konkursie Fundusz Toyoty 2024.

14 grudnia 2023 opublikowaliśmy na https://www.facebook.com/FunduszToyoty informacje o wynikach posiedzenie Komisji Dotacyjnej:

– dla Powiatu Oławskiego i Gminy Czernica
– dla Aglomeracji Wałbrzyskiej

Jeszcze raz gratulujemy Wnioskodawcom i przypominamy o drugim etapie konkursu tj. przygotowaniem wizualizacji projektów we współpracy z partnerami Funduszu Toyoty tj.

– Zespołem Szkół nr 5 w Wałbrzychu – dla projektów złożonych a obszaru Aglomeracji Wałbrzyskiej
– Zespołu Szkół w Jelczu- Laskowicach – dla projektów złożonych z obszaru powiatu oławskiego i Gminy Czernica

Harmonogram

Harmonogram konkursu znajduje się w regulaminie na stronie 3-4 (dokumenty).

Promocja Projektu

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu "Fundusz Toyoty 2024" Zakończona