MŁODZI GNIEWNI – III edycja – program treningowo – doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin

Wartość projektu: 1 251 948,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 058 448,00 zł

Koordynator
Łukasz Hoppe
tel.
e-mail: lukasz@fee.org.pl

Zobacz stronę internetową projektu

Opis projektu

MŁODZI GNIEWNI – to projekt szkoleniowo – doradczy dla 40 młodych ludzi – przebywających w MOS w Wałbrzychu oraz ich 20 rodziców/opiekunów prawnych.

Czas realizacji: od VI 2021 do VI 2023

Harmonogram realizacji i działania:

Zadanie 1 – Organizacja projektu (VI – IX 2021)

Remont 5 sal dydaktycznych i zakup wyposażenia

Zadanie 2 – Wychowankowie – Diagnoza uczestników, opracowanie i podpisanie kontraktu – (IX-X 2021, IX-X 2022) – 45 osób

Spotkania wychowanków ze specjalistami – diagnoza psychologiczna (EPQ-R), zawodowa (Achtnich i WOPZ) i socjalna (wywiad) wszystkich uczestników

Zadanie 3 – Wychowankowie – Zajęcia edukacyjno – rozwojowe (IX 2021 – VI 2023) – 45 osób m.in.

> Majsterkowanie: drobne naprawy, używanie narzędzi
> Prowadzenie gospodarstwa domowego
> Sztuka wizualna: fim, fotografia itp – nowe technologie
> Sztuka wizażu i autoprezentacji

Zadanie 4 – Wychowankowie – Poradnictwo psychologiczne, zawodowe i coaching (IX 2021 – VI 2023) – 45 osób

> poradnictwo psychologiczne
> poradnictwo edukacyjne i zawodowe
> coaching

Zadanie 5 – Wychowankowie – Wyjazdowe treningi umiejętności i kompetencji (IX 2021 – VI 2023) – 40 osób

6 weekendowych wyjazdów dla młodzieży podczas których realizowane są zajęcia w 3 tematach:

> Zachowania ryzykowne
> Życie w społeczeństwie
> Uczenie się oraz gospodarowanie budżetem

Zadanie 6 – Wychowankowie – Szkolenie (komputerowe) (IX 2021 – VI 2023) – 10 osób

Certyfikowane szkolenia komputerowe z certyfikatem dla 10 wychowanków z egzaminem.

Zadanie 7 – Rodzice/opiekunowie – Wyjazdowe treningi kompetencji (IX 2021 – VI 2023) – 25 osób

2 weekendowe wyjazdy dla rodziców/opiekunów prawnych i członków rodzin wychowanków MOS gdzie realizowane będą zajęcie w dwóch obszarach:

> Treningi kompetencji wychowawczych wiązań w sytuacjach problemowych, rozwiązywanie konfliktów, konstruktywne nagradzanie

> Treningi radzenia sobie z sytuacją bezradności życiowej –

Zadanie 8 – Rodzice/opiekunowie – Poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne i coaching (IX 2021 – VI 2023) – 25 osób

Wsparcie dla rodziców/opiekunów prawnych i członków rodzin wychowanków MOS:

 Zadanie 9 – Nauczyciele/wychowawcy MOS – Wyjazdowe treningi umiejętności i kompetencji (IX 2021 – VI 2023) – 10 osób

Wyjazdowy trening umiejętności z zajęciami w zakresie:

> Trening komunikacji w zespole
> Innowacyjne i efektywne metody pracy z młodzieżą w MOS Wałbrzych

Aktualności

22-06-2023 Żegnaj 8 klaso – MOS Wałbrzych

Młodzi Gniewni- pożegnanie 8 klas w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu.

 

12-05-2023 Młodzi Gniewni mają swoją siłownię plenerową

Dobry sprzęt. Zbliżają się wakacje – czas ma trening ????

07-02-2023 Młodzi Gniewni – kąpiel w dzwiękach gongów

Wspaniały koncert: gongi i instrumenty archaiczne oraz … chrapanie 🙂

20-12-2022 Młodzi Gniewni w Szklarskiej Porębie – kolejny raz

Już drugi raz spotkaliśmy się w Hotelu Bornit i trenowaliśmy od piątku do niedzieli różne umiejętności. Każdy z nasz nauczył się czegoś nowego. Dziękujemy

 

06-11-2022 Młodzi Gniewni we Wrocławiu

Tym razem Wrocław i Hotel Novotel. Od 4 do 6 listopada odbyły się kolejne warsztaty umiejętności dla Młodych Gniewnych. Tym razem hasłem przewodnim była „ZMIANA NASTAWIENIA”.

06-10-2022 Młodzi Gniewni w Szklarskiej Porębie cz.2

Treningi umiejętności wymagające współpracy, komunikacji i np. tolerancji.

05-10-2022 Młodzi Gniewni w Szklarskiej Porębie cz.1

Kolejne warsztaty umiejętności dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu. Tym razem wspaniały wyjazd do Hotelu Bornit w Szklarskiej Porębie w dniach 30.09 – 2.10.2022 – wspólne wycieczki i rozmowy

Harmonogram

Dokumenty

Promocja Projektu

Rekrutacja

Zakończona