Przedszkolaki z Podgórza – 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 1 435 149,60 zł

Kwota dofinansowania: 1 218 549,60 zł

Koordynator
Bożena Sawicka
tel. 606 513 642
e-mail: bozena@fee.pl

Opis projektu

Cel projektu
Zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej na obszarze Gminy Wałbrzych i podniesienie kompetencji 75 dzieci w wieku przedszkolnym w nowej placówce – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8 w Wałbrzychu, ul. Poznańska 8 (75 nowych miejsc) w okresie do 31.08.2023 r

Czas realizacji:
V’22 – VIII’23

Grupa odbiorców:

a/ dzieci w wieku przedszkolnym, w tym:
– 75 dzieci w okresie IX’22 – VIII’23 – korzysta z 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu (10.1.A)
– 75 dzieci skorzysta z dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych w przedszkolu (10.1.B)
b/ nauczyciele przedszkolni, w tym:
– 6 nauczycieli zatrudnionych w placówce przedszkolnej w Wałbrzychu (10.1.C), w której uruchomiono nowe miejsca przedszkolne
Łącznie: 81 osób

Zadania:

Z1 – Organizacja placówek – uruchomienie 75 nowych miejsc w OWP w Wałbrzychu – V-VIII 2022,

Z2 – Podst.działalność edukacyjno – wychowawcza w OWP w Wałbrzychu, dla 75 dzieci – od IX’22 do VIII’23

Z3 – Zajęcia dodatkowe dla 75 dzieci w OWP w Wałbrzychu – od IX’22 do VIII’23

Z4 – Doskonalenie umiejętności i kompetencji zaw. 6 nauczycieli w OWP w Wałbrzychu – od VI’22 do VIII’23

Efekty realizacji projektu to m.in.:
– 75 nowych miejsc w OWP (Zad.1)
– podniesienie kompetencji kluczowych u 75 przedszolaków w okresie IX’22-VIII’23 (Zad.2 i 3)
– podniesienie kompetencji zawodowych u 6 nauczycieli przedszkolnych (Zad.4)

Aktualności

23-09-2022 Filharmonia – występ dla przedszkolaków

W piątek odbył się pierwszy występ dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Wałbrzychu. Finansowanie audycji dla dzieci zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Przedszkolaki z Podgórza – 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu”

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2

31-08-2022 Przedszkolaki z Podgórza – spotkanie z Rodzicami

Spotkanie organizacyjne z rodzicami „Przedszkolaków z Podgórza” już za nami. 30 sierpnia w siedzibie PSP nr 5 w Wałbrzychu, przy ul. Poznańskiej 8 odbyło się spotkania z rodzicami 80 dzieci, które już od 1 września rozpoczną swą edukację w 4 grupach przedszkolnych w ramach projektu „Przedszkolaki z Podgórza”.

 

10-08-2022 Rekrutacja dzieci do projektu Przedszkolaki z Podgórza – zakończona

W załączeniu wiadomości załączamy wyniki przyjęcia przedszkolaków do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Wałbrzychu.

Ze względu na wolne miejsca rekrutacja zostaje w trybie otwartym do momentu zapełnienia nowych miejsc przedszkolnych uruchomionych w ramach projektu „Przedszkolaki z Podgórza – 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu”

O kolejnych etapach zapisu dzieci do przedszkola zostaną Państwo poinformowani w kolejnym terminie.

Wyniki rekrutacji dzieci 

08-08-2022 Rekrutacja pracowników – zakończona

W ramach projektu „Przedszkolaki z Podgórza – 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu” ogłaszamy wynik przeprowadzonej rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy. W załączeniu wiadomości protokół.

Protokół rekrutacji pracowników 

22-07-2022 Rekrutacja pracowników do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Wałbrzychu

W ramach projektu „Przedszkolaki z Podgórza – 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu” ogłaszamy nabór na wolne stanowiska pracy.

 1. Nabór obejmuje:
 • ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska, łącznie 4 etaty nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz 2 etaty pracowników obsługi;
 • przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych,
 • wstępną ocenę złożonych dokumentów aplikacyjnych;
 • postępowanie sprawdzające
 • merytoryczna ocena dokumentów aplikacyjnych
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisaniu umowy o pracę;
 • ogłoszenie wyników naboru.
 1. Okres rekrutacji obejmuje od 22.07.2022 roku do 01.08.2022 roku 

Ogłoszenie

04-07-2022 PRZEDSZKOLAKI Z PODGÓRZA – rekrutacja do projektu

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Przedszkolaki z Podgórza – 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzycu” nr RPDS.10.01.04-02-0001/20. W ramach projektu zostanie utworzonych 80 miejsc przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Wałbrzychu przy ul. Poznańskiej 8.

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja dzieci do grup przedszkolnych  jest prowadzona przez Fundację Edukacji Europejskiej we współpracy z Gminą Wałbrzych w okresie od 4 lipca do 1 sierpnia 2022 roku włącznie.
 2. Dokumenty rekrutacyjne tj. regulamin rekrutacji oraz deklaracja uczestnictwa wraz z załącznikami są do pobrania od dnia 4 lipca 2022 r. w następujących miejscach:

> w wersji elektronicznej na stronie: Fundacji Edukacji Europejskiej –https://fee.org.pl/aktualnosci.html

> w wersji papierowej: sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8, ul. Poznańskiej 8 w godzinach 8:00 – 14:00

Na dokumenty rekrutacyjne składają się:

a)    Deklaracja uczestnictwa w projekcie

b)    Podpisana zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii

c)    Podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzanych danych osobowych

d)    Zgoda na udział w zajęciach dodatkowych

Załączniki dodatkowe do deklaracji uczestnictwa, w przypadku gdy będzie większa liczba chętnych niż miejsc w placówce przedszkolnej:

> Oświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej – dla dzieci z rodzin korzystających z OSP
> Kopia orzeczenia o niepełnosprawności – dla dziecka z niepełnosprawnością
> Kopia orzeczenia o niepełnosprawności – dla rodzica/rodziców uczestnika projektu
> Kopia orzeczenia o niepełnosprawności – dla rodzeństwa uczestnika projektu.

Termin złożenia deklaracji wraz z załącznikami:
Deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami można składać w terminie
od 04.07.2022 do 01.08.2022 r.
> w: sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 przy ul. Poznańskiej 8 
w godzinach 8:00 – 14:00

13-06-2022 Przedszkolaki z Podgórza – 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu

Rekrutacja przedszkolaków do nowej placówki na Podgórzu.

Już od września rusza nowa placówka przedszkolna w Wałbrzychu, w dzielnicy Podgórze. Działalności przedszkola jest dofinansowania ze środków unijnych w ramach RPO WD 2014-2021, poddziałanie 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej – ZIT AW

W ramach projektu powstanie 75 nowych miejsc przedszolnych w ramach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, przy ul. Poznańskiej 8 w dzielnicy Podgórze.

Oprócz podstawowej edukacji przedszkolnej, placówka oferować będzie również:
> spotkania z aktorami w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu, wystawy w Muzeum Porcelany,
> wycieczki do Explora Parku, spotkania w Centrum Robotyki,
> zajęcia artystyczne: taniec, malarstwo, rzeźbienie w glinie, śpiew itp

Szczegółowych informacji o zasadach rekrutacji udziela:

Pani Ewa Michalska – (74) 84 23 658 i (74) 84 23 544 w godzinach 8:00 – 14:00

Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne niebawem na:
www.fee.org.pl
http://psp5walbrzych.superszkolna.pl
oraz w sekretariacie PSP nr 5 w Wałbrzychu, ul. Poznańska 8.

 

 

Harmonogram

W ramach projektu „Przedszkolaki z Podgórza – 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu” przedstawiamy harmonogramy wsparcia uczestników projektu. Harmonogramy wsparcia dotyczą zajęć lub wasztatów:

– warsztaty teatralne prowadzone przez Seweryna Mrożkiewicza,

– zajęcia taneczne prowadzone przez Martynę Wojciechowską,

– warsztaty w Centrum Robotyki w Wałbrzychu,

– zajęcia w Exploraparku w Wałbrzychu,

– spektakle w teatrze lalek w Wałbrzychu

 

Dokumenty

Deklaracja uczestnictwa dzieci

Rekrutacja

Zakończona

W załączeniu informacji przekazujemy listę osób zakwalifikowaną do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Wałbrzychu.

Ze względu na wolne miejsca rekrutacja pozostaje otwarta do momentu zebrania pełnej liczby zaplanowanych nowych miejsc w przedszkolu.

Zapraszamy do składania deklaracji uczestnictwa w projekcie w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.

 

Drodzy Rodzice,

Zapraszamy do zapisania swoich dzieci w wieku przedszkolnym do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Wałbrzychu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Przedszkolaki z Podgórza – 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu” nr RPDS.10.01.04-02-0001/20.
Projekt jest realizowany przez Fundację Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu, zwaną w dalszej części niniejszego regulaminu – Fundacją w partnerstwie z Gminą Wałbrzych w okresie od 1 maja 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.

 1. W ramach projektu:
 • utworzonych zostanie 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu,
 • realizowane będą dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne w przedszkoludla 75 dzieci.

Rodzice/opiekunowie prawni dziecka w okresie od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. będą ponosić jedynie opłatę za wyżywienie w wysokości ustalonej przed uruchomieniem przedszkoli.

 1. Rekrutacja dzieci do grup przedszkolnych wymienionych w Rozdziale I, punkt 2 jest prowadzona przez Fundację Edukacji Europejskiej we współpracy z Partnerem w okresie od 4 lipca do 1 sierpnia 2022 roku włącznie.
 2. Dokumenty rekrutacyjne tj. regulamin rekrutacji oraz deklaracja uczestnictwa wraz z załącznikami są do pobrania od dnia 4 lipca 2022 r. w następujących miejscach:

1)     w wersji elektronicznej na stronie: Fundacji Edukacji Europejskiej –https://fee.org.pl/aktualnosci.html

2)     w wersji papierowej: sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8, ul. Poznańskiej 8 w godzinach 8:00 – 14:00.

 1. Na dokumenty rekrutacyjne składają się:

a)    Deklaracja uczestnictwa w projekcie

b)    Podpisana zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii

c)    Podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzanych danych osobowych

d)    Zgoda na udział w zajęciach dodatkowych

 

 • Załączniki dodatkowe do deklaracji uczestnictwa:

i.     Oświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej – dla dzieci z rodzin korzystających z OSP

ii.     Kopia orzeczenia o niepełnosprawności – dla dziecka z niepełnosprawnością

iii.     Kopia orzeczenia o niepełnosprawności – dla rodzica/rodziców uczestnika projektu

iv.     Kopia orzeczenia o niepełnosprawności – dla rodzeństwa uczestnika projektu.

 

 • Załączniki po zakwalifikowaniu się do przedszkola:

a)    Umowa o świadczenie usług na zajęcia dodatkowe.

 

 1. Deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami można składać w terminie od 04.07.2022 do 01.08.2022 r. w: sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 przy ul. Poznańskiej 8 w godzinach 8:00 – 14:00.

W załącznikach wiadomości znajduje się pełna dokumentacja do złożenia w projekcie.