Trwa nabór do projektu Keizen- oprymalizacja procesów.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wnioskodawca – Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe, Wałbrzych

Tytuł projektu – Siłownia Mózgu – plenerowe centrum aktywności na Piaskowej Górze

Dotacja – 19.983 zł

Opis projektu

Cel projektu

– zwiększenie szans na zatrudnienie 210 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności u 30 nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w W-chu, poprzez działania szkoleniowe i doradcze, dostosowujące kwalifikacje ww osób do potrzeb rynku pracy, realizowane do VI 2022

Czas realizacji

– zwiększenie szans na zatrudnienie 210 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności u 30 nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w W-chu, poprzez działania szkoleniowe i doradcze, dostosowujące kwalifikacje ww osób do potrzeb rynku pracy, realizowane do VI 2022

Obszar

– zwiększenie szans na zatrudnienie 210 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności u 30 nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w W-chu, poprzez działania szkoleniowe i doradcze, dostosowujące kwalifikacje ww osób do potrzeb rynku pracy, realizowane do VI 2022

Grupa docelowa

– zwiększenie szans na zatrudnienie 210 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności u 30 nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w W-chu, poprzez działania szkoleniowe i doradcze, dostosowujące kwalifikacje ww osób do potrzeb rynku pracy, realizowane do VI 2022

Problem (zgodnie z diagnozą)

– zwiększenie szans na zatrudnienie 210 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności u 30 nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w W-chu, poprzez działania szkoleniowe i doradcze, dostosowujące kwalifikacje ww osób do potrzeb rynku pracy, realizowane do VI 2022

W projekcie wezmą udział uczniowie i nauczyciele 8 szkół zawodowych z 4 zespołów szkół

– zwiększenie szans na zatrudnienie 210 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności u 30 nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w W-chu, poprzez działania szkoleniowe i doradcze, dostosowujące kwalifikacje ww osób do potrzeb rynku pracy, realizowane do VI 2022

Cele szczegółowe to:

– zwiększenie szans na zatrudnienie 210 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności u 30 nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w W-chu, poprzez działania szkoleniowe i doradcze, dostosowujące kwalifikacje ww osób do potrzeb rynku pracy, realizowane do VI 2022

Problem (zgodnie z diagnozą)

– zwiększenie szans na zatrudnienie 210 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności u 30 nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w W-chu, poprzez działania szkoleniowe i doradcze, dostosowujące kwalifikacje ww osób do potrzeb rynku pracy, realizowane do VI 2022

Aktualności

04.09.2020

Nabór wniosków o dofinansowanie rusza 7 września 2020r. Składanie wniosków odbywa się w dwóch etapach i trwać będzie do 5 lutego 2021r.

Harmonogramy

W załączeniu znajduje się harmonogram organizacji konkursu wg stanu na dzień ogłoszenia tj. 7 września 2020r. W przypadku konieczności dokonania zmian w harmonogramie, zmiany będą publikowane na tej stronie

Promocja projektu

Logo Funuduszu Toyoty

04.09.2020

Poniżej znajduje się logo Funduszu Toyoty – dla tych organizacji/instytucji, które otrzymają dofinansowanie i będą zobowiązane do działań promujących projekt i konkurs.

Załączone dokumenty: