WAŁBRZYSKI INKUBATOR ZAWODOWY – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 2 699 625,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 289 125,00 zł

Koordynator
Bożena Sawicka
tel. 606513642
e-mail: bozena@fee.pl

Opis projektu

Celem projektu
– zwiększenie szans na zatrudnienie 232 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejetności 34 nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w W-chu, poprzez działania szkoleniowe i doradcze, dostosowujące kwalifikacje ww osób do potrzeb rynku pracy, realizowane IV 2022 do do VI 2023.

Grupa docelowa: 254 osoby, w tym:
– 232 uczniów z 8 szkół zawodowych w W-chu
– 42 nauczycieli i instruktorów zawodu z ww. szkół

Cele szczegółowe to m.in.:
– uzyskanie dodatkowych umiejętności zawodowych przez 122 uczn. – udział w zajęciach pozalekcyjnych (zadanie 3)
– uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez 120 uczn. – udział w kursach kwalifikacyjnych (zadanie 4)
– uzyskanie nowych kompetencji przez 32 naucz. – udział w szkoleniach specjalistycznych (zadanie 5)
– zdobycie nowych umiejetności praktycznych przez 132 uczn.– udział w stażach/praktykach zawodowych (zadanie 6)

Zadania:

Z1 – WIZ – wyposażenia pracowni w szkołach zawodowych (IV – VIII’22)

Z2 – WIZ – doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów szkół zawodowych (IX’22 – V’23)

Z3 – WIZ – zajęcia pozalekcyjne w szkołach zawodowych (IX’22 – V’23)

Z4 – WIZ – szkolenia/kursy zawodowe dla uczniów szkół zawodowych (IX’22 – V’23)

Z5 – WIZ – szkolenia/kursy zawodowe dla nauczycieli (IX’22 – V’23)

Z6 – WIZ – staże/praktyki zawodowe dla uczniów szkół zawodowych (IX’22 – V’23)

Z7 – WIZ – działalność Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Wałbrzychu (IX’22 – V’23)

Aktualności

27-01-2023 E-ZASOBY cz.7 – Wałbrzyski Inkubator Zawodowy

Tym razem portal z możliwością wyboru zawodu i potrzebnych materiałów. http://www.koweziu.edu.pl/programy-modulowe?fbclid=IwAR3aYdSqT8XWHuoRI9XV7PxAbJM9RVrRTkQFSZrpvdj1QA0J-hcycrTe6Yc

Po wejściu w ww. stronę należy wybrać zawód i wówczas do wyboru są:

> modułowy program nauczania

> poradniki dla nauczycieli i poradniki dla uczniów

 

16-01-2023 E-ZASOBY cz.6 – Wałbrzyski Inkubator Zawodowy

Kolejna partia informacji o E-ZASOBACH. Na portalu udostępniane są e-zasoby, które zostały stworzone w ramach projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

http://zawodowaedu.pl/?fbclid=IwAR0ztVU2w9GBa-miOQkD51Hd5IL46EuLWPQCTcsv4N-GKm8QxY-x8xEpPc8

 

13-01-2023 E-ZASOBY cz.5 – Wałbrzyski Inkubator Zawodowy

Kolejna partia materiałów edukacyjnych.

Nauka języka obcego zawodowego podzielona na gruoy zawodowe

https://zpe.gov.pl/a/e-materialy-do-jezyka-obcego-zawodowego/DDXFxFlqD?fbclid=IwAR300zydUPcSHgcHQQM50UepKyhxdL7H8M0ScWtYkkeKCqC7mJcTnbq8mZE

 

09-01-2023 E-ZASOBY cz.4 – Wałbrzyski Inkubator Zawodowy

Grupa zawodów: kształtowanie środowiska i ochrona mienia. Grupa zawodów: kształtowania środowiska https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow/95-grupa-zawodow-ksztaltowania-srodowiska.html?fbclid=IwAR09T46EGoF8Jzy_5WWP11M4HJyke2JTYnBaVpXIDs1h2Sl7X5_v7rqPTUQ

Grupa zawodów: ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow/98-grupa-zawodow-ochrony-i-bezpieczenstwa-osob-i-mienia.html?fbclid=IwAR3tc6omQxKMUJCCpei8rIRMojAvoLX4aKaTKsz9a9Xaoql8KlLvCd2r4K4

 

05-01-2023 E-ZASOBY cz.3 – Wałbrzyski Inkubator Zawodowy

Grupa zawodów: trannsport, budownictwo, instalatorstwo.

Grupa zawodów: transportowa https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow/84-grupa-zawodow-transportowa.html?fbclid=IwAR1sHMzNo3KKCKd58KoakmfSyResiaDqSKLFkz6aEncaURqNOq8-JAOHV04

Grupa zawodów: budowlana 
https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow/85-grupa-zawodow-budowlana.html?fbclid=IwAR0svkA-7odXk-RHX7Fo3EfFSIEDLUMRWnudsUHb9bU0dkhwSWRsuGhqI6E

Grupa zawodów: instalacje sanitarne, sieci zewnętrzne i instalacje przemysłowe 
https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow/87-grupa-zawodow-instalacji-sanitarnych-sieci-zewnetrznych-i-instalacji-przemyslowych.html?fbclid=IwAR2vvNt6eext8GrPv7Cg8upwFFqUu7I7RVC2EuJ3NuXyjGCiMa5kNxDbvIA

Grupa zawodów: elektryczno-elektroniczno-teleinformatyczna 
https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow/88-grupa-zawodow-elektryczno-elektroniczno-teleinformatyczna.html?fbclid=IwAR2x1D0TFI7vCGrQh-63uWw4d-my-UgvL9Eu4f_N-HvnqEaJzlCl9bRBFaw

Grupa zawodów: mechaniczna https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow/89-grupa-zawodow-mechaniczna.html?fbclid=IwAR3nQAW50QHuZDFNxmHTbFjK-WsyyajQTSrKe15npYLT3kPx6cldGmFYKj8

 

04-01-2023 E-ZASOBY cz.2 – Wałbrzyski Inkubator Zawodowy

Dzisiaj grupa zawodów: gastroniczna, spożywcza, usługowa

Grupa zawodów: kosmetyczno – fryzjerska https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow/82-grupa-zawodow-kosmetyczno-fryzjerska.html?fbclid=IwAR2_3FR5DIsf8drLXVCalVbkSBkpc0fiNaTax7QOyRKTKyhtcxFhw6ULCCY

Grupa zawodów: spożywcza https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow/91-grupa-zawodow-spozywcza.html?fbclid=IwAR2_VZ8jBd09Rpedi6qKHQgdJJRnTnqIse5owSLbsRvZNqG_HczwIc7fw98

Grupa zawodów: gastronomiczna https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow/92-grupa-zawodow-gastronomiczna.html?fbclid=IwAR2QigZPdPTE6wQsRGJ7eJR95NxGQZUaj_IlS71t1Iqxcte2a5grL9spIh0

 

03-01-2023 E_ZASOBY cz.1 – Wałbrzyski Inkubator Zawodowy

Poniżej linki do podręczników, publikacji i materiałów szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli wałbrzyskich szkół zawodowych: zawody ekonomiczne i turystyczno – hotelarskie

Grupa zawodów: ekonomiczno-finansowo-biurowa – https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow/81-grupa-zawodow-ekonomiczno-finansowo-biurowa.html?fbclid=IwAR1HRL-RZuh7ZAY5GxQIT1fC8O_GqNUsdRShdCPptNBUiKEXGzkxibZUKF0

Grupa zawodów: turystyczno – hotelarska https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow/93-grupa-zawodow-turystyczno-hotelarska.html?fbclid=IwAR1LJAJssTNgvg84iINb90I_Rn8HgF9FfiSemfjBJnEPGk1EeFFVjusJQzs

 

 

02-01-2023 E-ZASOBY – dla nauczycieli i uczniów Wałbrzyskiego Inkubatora Zawodowego

Począwszy od dzisiaj będziemy publikowali linki do E-ZASOBÓW – e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS, które mogą być wykorzystane przez nauczycieli i uczniów – uczestników projektu Wałbrzyski Inkubator Zawodowy.

Z publikowanych zasobów mogą korzystać wszystkie osoby zainteresowane rozwojem zawodowym, doskonaleniem swoich umiejętności w zawodach, które są realizowane w 4 zespołach szkół zawodowych w Wałbrzychu:
> Zespół Szkół nr 5
> Zespół Szkół nr 7
> Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”
> Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych

Już jutro tj. 3 stycznia 2023 pierszy zestaw informacji o E-ZASOBACH dla uczniów i nauczycieli.

 

07-11-2022 Rekrutacja – Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – I etap zakończony

Rekrutacja uczestników projektu Wałbrzyski Inkubator Zawodowych rozpoczęła się 12 września 2022r.

Ze względu na fakt, że w wałbrzyskich szkołach zawodowych realizowane są obecnie 3 projekty skierowane do uczniów tych szkół, realizowane przez
> Fundację Edukacji Europejskiej,
> Fundację Krzyżowa
> Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
rektuacja jest przeprowadzana w etapach. Pierwszy etap rekrutacji trwał od 12.09.2022 do 4.11.2022.

W załączniu 4 protokoły z zakończonej rekrutacji w I etapie.

Harmonogram

W ramach realizowanego projektu „WAŁBRZYSKI INKUBATOR ZAWODOWY – dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy” przedstawiamy harmonogram wsparcia dla uczestników z czterech szkół biorących udział w projekcie:

1) Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu.

2) Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu.

3) Zespół Szkół nr 7 w Wałbrzychu.

4) Zespół Szkół Specjalnych w Wałbrzychu.

W ramach projektu przewidziano wsparcie w zakresie:

a. doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów,
b. zajęcia pozalekcyjne dla uczniów,
c. szkolenia/kursy zawodowe dla uczniów,
d. szkolenia/kursy zawodowe dla nauczycieli,
e. staże/praktyki zawodowe dla uczniów.

Dokumenty

Rekrutacja

Trwa

W załączeniu umieszczamy dokumenty dot. rekrutacji uczestników projektu:
– regulamin rekrutacji – uczniowie
– regulamin rekrutacji – nauczyciele
– deklaracja uczestnictwa – uczeń
– deklaracja uczestnictwa – nauczyciel