Dwóch chłopaków, jeden starszy pokazuje drugiemu młodszemu coś na tablecie

Rekrutacja wsparcia kadry w ramach projektu „Wałbrzyskie Licea – transformacja kształcenia ogólnego w Wałbrzychu”

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte licea ogólnokształcące, podległe Gminie Wałbrzych, tj.;

  • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu (średnio 5 osób w podziale na 3K/2M)
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu (średnio 5 osób w podziale na 3K/2M)
  • III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu (średnio 5 osób w podziale na 3K/2M)
  • IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu (średnio 5 osób w podziale na 3K/2M)

w których zaplanowano wsparcie dla 20 uczestników projektu (kadry: pedagogicznej, niepedagogicznej, zarządzającej).

Wsparcie będzie dostępne w formie:

  • szkoleń/ kursów zawodowych / studiów podyplomowych.

Zaplanowane działania będą w szczególności rozwijały umiejętności zawodowe i społeczne kadry pedagogicznej i zarządzającej, mi.in w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji, w tym wykorzystania nowoczesnych narzędzi TIK i AI, projektowania uniwersalnego, coaching, tutoring, mentoring, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

Szczegóły w załącznikach poniżej.

9_3 Licea – skan regulaminu rekrutacji kadry

deklaracja uczestnictwa – kadra

regulamin rekrutacji kadry – wersja dla os. słabo widzących