Rusza rekrutacja uczestników kadry 3 szkół w Wałbrzychu

Zapraszamy do wzięcia udziału do rekrutacji uczestników do realizowanego projektu „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 – transformacja w edukacji zawodowej w Wałbrzychu”

  1. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte szkoły zawodowe, podległe Gminie Wałbrzych, tj.;
  • Zespół Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu (ul. Ogrodowa 2a) – liczba zaplanowanych miejsc w projekcie dla kadry 8 osób;
  • Zespół Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu (ul. Kłodzka 29) – liczba zaplanowanych miejsc w projekcie dla kadry 8 osób;
  • Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu (Al. Wyzwolenia 5) – liczba zaplanowanych miejsc w projekcie dla kadry 5 – 8 osób.

w których zaplanowano wsparcie dla 24 uczestników projektu (kadry: pedagogicznej, niepedagogicznej, zarządzającej w formie:

  • szkoleń/ kursów zawodowych / studiów podyplomowych.

 

  1. Na finansowanie zadań wynikających z realizowanego projektu składa się finansowanie:

– ze środków unijnych,

– ze środków własnych oraz budżetu Gminy Wałbrzych.

regulamin_rekrutacji_nauczycieli_WIZ2_9_3

deklaracja_uczestnictwa_nauczyciel_WIZ_9_3