Wystąpienie Prezydent Sylwii Bielawskiej na konferencji dotyczącej edukacji w Wałbrzychu

Wałbrzyskie Licea – transformacja kształcenia ogólnego w Wałbrzychu – FEDS 09.03

W nowym okresie programowania nie zapomnieliśmy o Wałbrzyskich Liceach.

22-01-2024

Fundacja Edukacji Europejskiej wraz z Gminą Wałbrzych złożyliśmy w lipcu 2023r projekt pod tytułem „Wałbrzyskie Licea – transformacja kształcenia ogólnego w Wałbrzychu”

Już niebawem ruszamy z przygotowaniami do organizacji wsparcia dla Liceów, w tym np.

> zakup wyposażenia pracowni chemicznych
> zajęcia dodatkowe dla uczniów
> wsparcie psychologiczno – predagogicznego dla uczniów
> szkolenia/kursy i studia podyplomowe dla pracowników szkół

Wałbrzyskie Licea są bardzo ważnych ogniwem w Strategii Rozwoju Szkolnictwa w Wałbrzychu.