Grupa 3 uczniów z książkami stoi pomiędzy szafkami w szkole

Kontynuujemy rekrutację w projekcie „Wałbrzyskie Licea – transformacja kształcenia ogólnego w Wałbrzychu”

Kontynuujemy rekrutację uczestników. Szczegółowe warunki udziału w projekcie znajdują się w regulaminie, który stanowi załącznik.

Z powodu niewyczerpania wszystkich dostępnych miejsc rekrutacja będzie kontynuowana stale do czasu ich wyczerpania.W ramach projektu wsparciem zostaną objęte licea ogólnokształcące, podległe Gminie Wałbrzych, tj.;

 • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu (szacunkowo 100 osób w podziale na 70%K/30%M)
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu (szacunkowo 100 osób w podziale na 56%K/46%M)
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu (szacunkowo 100 osób w podziale na 70%K/30%M)
 • IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu (szacunkowo 100 osób w podziale na 48%K/52%M)

W projekcie zaplanowano wsparcie dla 400 uczniów (ok. 60% kobiet, ok. 40% mężczyzn),
w formie:

 • doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • zajęć pozalekcyjnych (umiejętności kluczowe i TIK),
 • poradnictwa psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów,
 • wyjazdowych Treningów umiejętności: komunikacja, odporność, rezyliencja, coaching,
 • edukacji ekologicznej,
 • edukacja STEM/STEAM.

Osoby wyznaczone do kontaktu w szkołach jak i w siedzibach realizatorów projektu:

  1. I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu, Koordynator: Marcin Olkowski, e- mail: sekretariat@1lo.walbrzych.pl, 74 84 23 683
  2. II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu, Koordynator: Beata Trzcińska, e- mail: zs2@civ.pl, tel. 74 84 23 592  35
  3. III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu, Koordynator: Katarzyna Danych, e- mail: sekretariat@3lo.walbrzych.pl, tel. 74 84 24 263
  4. IV liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu, Koordynator Jacek Heiler, e- mail: jacekheiler@4lo.walbrzych.pl, tel. 74 664 88 80, 74 664 88 81, 74 664 88 82 wew. 32
  5. Biuro Edukacji i Spraw Społecznych, Referat Edukacji i Wychowania w Gminie Wałbrzych – Miasto na prawach Powiatu –  koordynator Katarzyna Byra, e-mail: byra@um.walbrzych.pl, tel. 74 66 55 311
  6. Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu – Koordynator, Łukasz Hoppe, e-mail: lukasz@fee.org.pl, tel. 600 385 690.

Załączniki:

regulamin rekrutacji Licea – dla os slabowidzacych

regulamin rekrutacji Licea – skan

wzór deklaracji uczestnictwa z załącznikami

Można również skorzystać z informacji zawartych na podstronie rekrutacji projektu (przejdź do zakładki projektu).