Rusza rekrutacja uczestników kadry 3 szkół w Wałbrzychu

Zapraszamy do wzięcia udziału do rekrutacji uczestników do realizowanego projektu  „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 – wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego dla 200 uczniów z 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu”
W ramach projektu wsparciem zostaną objęte szkoły zawodowe, podległe Gminie Wałbrzych, tj.;
 Zespół Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu (ul. Ogrodowa 2a) – liczba zaplanowanych miejsc w projekcie dla kadry 6 osób;
 Zespół Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu (ul. Kłodzka 29) – liczba zaplanowanych miejsc w projekcie dla kadry 6 osób;
 Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu (Al. Wyzwolenia 5) – liczba zaplanowanych miejsc w projekcie dla kadry 6 osób.
w których zaplanowano wsparcie dla 18 uczestników projektu (kadry: pedagogicznej, niepedagogicznej, zarządzającej w formie:
 szkoleń/ kursów zawodowych / studiów podyplomowych.
Na finansowanie zadań wynikających z realizowanego projektu składa się finansowanie:
– ze środków unijnych,
– ze środków własnych oraz budżetu Gminy Wałbrzych.
regulamin_rekrutacji_nauczycieli_WIZ2_8_1
deklaracja_uczestnictwa_nauczyciele_WIZ2_8_1