Chłopak pokazuje dziewczynie na monitorze jak wykonać zadanie

Wyniki rekrutacji do projektu „Wałbrzyskie Licea – Transformacja kształcenia ogólnego w Wałbrzychu”

Po przeprowadzeniu pierwszej rekrutacji w szkołach, przyjęto do udziału w projekcie łącznie 262 uczniów z 4 szkół.

Protokół zbiorczy z dnia 17.05.2024 znajduje się w dokumentach do pobrania na podstronie rekrutacji projektu (przejdź do zakładki projektu). Z powodu niewyczerpania wszystkich dostępnych miejsc rekrutacja będzie kontynuowana stale do czasu ich wyczerpania.

W ramach projektu wsparciem są objęte licea ogólnokształcące, podległe Gminie Wałbrzych, tj.;

  • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu (szacunkowo 100 osób w podziale na 70%K/30%M)
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu (szacunkowo 100 osób w podziale na 56%K/46%M)
  • III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu (szacunkowo 100 osób w podziale na 70%K/30%M)
  • IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu (szacunkowo 100 osób w podziale na 48%K/52%M)

W projekcie zaplanowano wsparcie dla 400 uczniów (ok. 60% kobiet, ok. 40% mężczyzn),
w formie:

  • doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  • zajęć pozalekcyjnych (umiejętności kluczowe i TIK),
  • poradnictwa psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów,
  • wyjazdowych Treningów umiejętności: komunikacja, odporność, rezyliencja, coaching,
  • edukacji ekologicznej,
  • edukacja STEM/STEAM.