Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 2 213 985,75 zł

Kwota dofinansowania: 1 870 985,75 zł

Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Kruszyński
tel. 601262182
e-mail: grzegorz@fee.org.pl

Opis projektu

Nowe grupy przedszkolne

 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7, ul. Dunikowskiego 39 – 100 dzieci
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5, ul. Limanowskiego 12 – 50 dzieci

Okres realizacji projektu: czerwiec 2020 – sierpień 2021

– w tym okresie pobyt dziecka w przedszkolu finansowany jest ze środków unijnych – rodzice płacą jedynie za wyżywienie dzieci

 

Kto może skorzystać:

 • dzieci w wieku przedszkolnym, w tym:
  • 100 dzieci – ul. Dunikowskiego 39,
  • 50 dzieci – ul. Limanowskiego 12,
 • Kryteria rekrutacji
  • Kryteria obowiązkowe:

– wiek przedszkolny 3-6 lat

– zamieszkałe na obszarach Gminy Wałbrzych i gmin powiatu wałbrzyskiego (osoby pracujące w Wałbrzychu)

 • Kryteria dodatkowe (można zdobyć maks. 20 punktów)

– dzieci z rodzin korzystających z OPS – 5p (zaświadczenie z OPS),

– dzieci z rodzin wielodzietnych: rodzina z 3 dzieci – 4p (oświadczenie rodzica), z 4 dzieci – 6p., z 5 dzieci i więcej – 8p. (oświadczenie w deklaracji),

– dzieci rodziców niepracujących: 1 nieprac. rodzic – 1p (zaśw. z PUP), 2 rodziców – 2p. (oświadczenie w deklaracji),

– dodatkowa punktacja dla dzieci z niepełnosprawnością – 5p (kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności).

 

Zajęcia dodatkowe dla 275 dzieci (150 nowych miejsc i 125 istniejących) w ww. placówkach:

 • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

– wyjazdy dzieci na zajęcia edukacyjne do Explora Parku w Wałbrzychu

 • świadomość i ekspresja kulturalna

– zajęcia artystyczne: taniec, malarstwo, rzeźbienie w glinie, śpiew itp.

 • Konsultacje indywidualne i grupowe z logopedą

 

Zadania w ramach projektu:

 • Z1 – Organizacja placówek – uruchomienie 150 nowych miejsc w 2 OWP w W-chu – VI-VIII 2020,
 • Z2 – Podst. działalność eduk. – wychowawcza w 2 OWP w W-chu, dla 150 dzieci – od IX’20 do VIII’21
 • Z3 – Zajęcia dodatkowe dla 275 dzieci w 2 OWP w W-chu – od IX’20 do VIII’21
 • Z4 – Doskonalenie umiejętności i kompetencji zaw. 12 nauczycieli w 2 OWP w W-chu – od VI’20 do VIII’21.

Aktualności

15-12-2020 Akademia Przedszkolaka – zajęcia dla przedszkolaków trwają

Z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności i bezpieczeństwa dla dzieci, zajęcia w dwóch placówkach, w których powstało łącznie 150 nowych miejsc przedszkolnych, odbywają się bez zakłóceń.

01-10-2020 Nowe miejsca przedszkolne przy ul. Limanowskiego 12 w Wałbrzychu

W ramach tego samego projektu – „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka”, we wrześniu uruchumiliśmy wspólnie z Gminą Wałbrzychu 50 nowych miejsc przedszkolnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Wałbrzychu

Teraz w obu placówkach jest łącznie 150 nowych, nowocześnie wyposażonych miejc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-6 lat.

07-09-2020 Akademia Przedszkolaka – nowe miejsca przedszkolne w Wałbrzychu

Rozpoczęły się już pierwsze zajęcia przedszkolne w nowej placówce – Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7 w Wałbrzychu, przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu.

Po zakończeniu prac remontowych utworzone zostało 100 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wielu 3-6 lat. Finansowanie działalności placówki ze środków unijnych i Gminy Wałbrzych trwać będzie do końca sierpnia 2021r.

 

Harmonogram

Harmonogram wsparcia uczestników projektu „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka” w zakresie:

– Teatr Lalki, wystawy z Muzeum, zaproszenie aktorów, artystów do przedszkola, bilety wstępu, transport itp. Łącznie 1.500 zł/mc. Zajęcia dodatkowe odbywać się będą 1/mc w siedzibie OWP (zaproszenie aktorów, artystów) lub w np. w Teatrze Lalki (wyjście starszej gr. przedszkolnej do Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu),

– Logopeda – konsultacje ind. i grupowe – 11gr x 2g/gr x 12 m-cy x 4 tyg. = 1.056g,

– Explora Park – kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne wyjazdy dzieci na zajęcia edukacyjne do Explora Parku w Wałbrzychu – 2 wyjazdy na grupę w roku szkolny: 1 zajecia: matematyczne (1g), 1 zajęcia: naukowo – techniczne (1g),

– Warsztaty – zajęcia warsztatowe dot. dziedzictwa kulturowego oraz wyrażania siebie poprzez  różnorodne środki, z wykorzystaniem wrodzonych zdolności – zajęcia artystyczne: taniec, malarstwo, rzeźbienie w glinie, śpiew itp – 11 gr. x 2g/gr x 12 m-cy x 4 tyg. = 1.056g.

– Zajęcia podstawowe dla przedszkolaków w ZSP nr 5 odbywają się w dni robocze, od poniedziału do piątku w godzinach 6:00 – 16:00.

– Zajęcia podstawowe dla przedszkolaków w ZSP nr 7 odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piatku w godzinach 6:30 – 16:30.

– Szkolenia dla nauczycieli z PS5 oraz PS7 z zakresu: Arteterapia, Rytmika, Podstawy Przedsiębiorczości – odbędą się w formie on-line, częściowo stacjonarnie w okresie: 01-03.2021

Dokumenty

Promocja Projektu

 

Okres realizacji projektu: czerwiec 2020 – sierpień 2021

– w tym okresie pobyt dziecka w przedszkolu finansowany jest ze środków unijnych – rodzice płacą jedynie za wyżywienie dzieci

 

Nowe grupy przedszkolne

 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7, ul. Dunikowskiego 39 – 100 dzieci
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5, ul. Limanowskiego 12 – 50 dzieci

Zajęcia dodatkowe dla 275 dzieci (150 nowych miejsc i 125 istniejących) w ww. placówkach:

 • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

– wyjazdy dzieci na zajęcia edukacyjne do Explora Parku w Wałbrzychu

 • świadomość i ekspresja kulturalna

– zajęcia artystyczne: taniec, malarstwo, rzeźbienie w glinie, śpiew itp.

 • Konsultacje indywidualne i grupowe z logopedą

 

Zadania w ramach projektu:

 • Z1 – Organizacja placówek – uruchomienie 150 nowych miejsc w 2 OWP w W-chu – VI-VIII 2020,
 • Z2 – Podst. działalność eduk. – wychowawcza w 2 OWP w W-chu, dla 150 dzieci – od IX’20 do VIII’21
 • Z3 – Zajęcia dodatkowe dla 275 dzieci w 2 OWP w W-chu – od IX’20 do VIII’21
 • Z4 – Doskonalenie umiejętności i kompetencji zaw. 12 nauczycieli w 2 OWP w W-chu – od VI’20 do VIII’21.

Rekrutacja

Trwa

Składanie wniosków o dofinansowanie odbywa się zgodnie a harmonogramem znajdującym się w regulaminie konkursu. Regulamin konkursu został umieszczony w zakładce „Dokumenty”.