Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 2 833 689,70 zł

Kwota dofinansowania: 2 404 401,70 zł

Koordynator
Grzegorz Kruszyński
tel. 601262182
e-mail: grzegorz@fee.org.pl

Opis projektu

Celem projektu jest:
– zwiększenie szans na zatrudnienie 210 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności u 30 nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w W-chu, poprzez działania szkoleniowe i doradcze, dostosowujące kwalifikacje ww osób do potrzeb rynku pracy, realizowane do VI 2022.

CZAS REALIZACJI: VII’20 – VI’22 (24 m-c)

OBSZAR: Wałbrzych

GRUPA DOCELOWA: 265 osób, w tym:
– 210 uczniów z 8 szkół zawodowych w W-chu
– 30 nauczycieli i instruktorów zawodu z ww. szkół
– 25 przeds. lokalnych instytucji rynku pracy

Problem (zgodnie z diagnozą)
– uczn. – słabe wyniki w nauce, częste rezygnacje z nauki,
– uczn. – brak zainteresowania zdobywaniem dodatkowych umiejętności i kwalifikacji,
– naucz. – potrzeba podniesienia umiejętności i kwalifikacji zawodowych np. nowoczesne rozwiązania organizacyjne w przedsiębiorstwach itp.

Celem projektu
– zwiększenie szans na zatrudnienie 210 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejetności 30 nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w W-chu, poprzez działania
szkoleniowe i doradcze, dostosowujące kwalifikacje ww osób do potrzeb rynku pracy, realizowane do VI 2022.

W projekcie wezmą udział uczniowie i nauczyciele 8 szkół zawodowych z 4 zespołów szkół
ZS5 -Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia nr 2
ZS7 -Technikum i BS I st.
ZSP -Technikum i BS I st.
ZSZS – BS I st. i Szk. Spec. Przysposabiająca do Pracy

Cele szczegółowe to:
– uzysk. kwalifikacji przez 100 uczniów (zad.9)
– uzysk. nowych komp.i przez 30 nauczycieli (zad. 1 i 2)
– uzysk. kwalif. przez 22 nauczycieli (zad.8)
– zdob. nowych umiej. prakt. przez 168 uczniów (zad.5)
– zdob. nowych umiej. prakt. przez 22 nauczycieli (zad.6)
– wyposażenie pracowni przedm. zaw. w 8 wałbrzyskich szk. zaw.
– zdob. nowych umiej. w zakresie narzędzi Kaizen przez 140 uczn., (zad.3)
– zdob. nowych umiej. w zakresie projektowania 3D przez 70 uczn., (zad.4)

ZADANIA:
Z1 – Akademia Kaizen – nauczyciele (VII – XII’20)
Z2 – Ak. Kaizen – uczniowie (VIII’20 – VI’22)
Z3 – Ak. Przyszłości – naucz. (VII – XII’20)
Z4 – Ak. Przyszłości – uczn. (VII’20 – VI’22)
Z5 – Ak. Praktyczna – uczn. (IX’20 – VI’22)
Z6 – Ak. Praktyczna – naucz. (IX’20 – VI’22)
Z7 – Ak. Współpracy (VII’20 – VI’22)
Z8 – Ak. Doskonalenia Zaw. – naucz. (IX’20 – VI’22)
Z9 – Ak. Doskonalenia Zaw. – uczn. (IX’20 – VI’22)
Z10 – Wyposażenia szkół (VII – XII’20)

Aktualności

09-12-2022 Nowoczesne Szkolnictwo Zawodowe w Wałbrzychu cz.2

W sali multimedialnej w Starej Kopalni w Wałbrzychu odbyła się dzisiaj konferencja pt””Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Wałbrzychu cz.2″, w ramach której, jednym z najważniejszych punktów była prezentacji Strategii Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Wałbrzychu.

Strategia została opracowana przez ponad 20 osobowym zespół roboczy, złożony z przedstawicieli wałbrzyskich szkół, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych i pracodawców.

Już od stycznia 2023 pierwsze działania dotyczące przygotowań do wdrażanie tego dokumentu w życie.
Opracowanie Strategii zostało zrealizowane w ramach projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO WD na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Wałbrzych.
Dalsze prace nad wdrażaniem Strategii będę realizowane w 2023r w ramach nowego projektu Fundacja Edukacji Europejskiej i Gminy Wałbrzych pt. Wałbrzyski Inkubator Zawodowy, finansowanego w ramach RPO WD na lata 2014-2020 i budżetu Gminy.

Fot. Agnieszka Pisarska / Dziennik Wałbrzych

Fot. Agnieszka Pisarska / Dziennik Wałbrzych

Fot. Agnieszka Pisarska / Dziennik Wałbrzych

Fot. Agnieszka Pisarska / Dziennik Wałbrzych

24-06-2022 Konferencja – Wałbrzyska Akademia Kaizen

Wspaniałe podsumowanie dwuletniego projektu, który powoli zbliża sie do końca (XII’2022).

Jeden z produktów naszej wspólnej pracy to:

> Partnerstwo na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego w Wałbrzychu oraz

> Strategia Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Wałbrzychu

Dziękujemy za pomoc przy organizacji i obecność na konferencji.

Na zdjęciu – członkowie Partnerstwa, które już niebawem poszerzy się o nowe instytucje.

26-04-2022 Wałbrzyscy nauczyciele w Fabryce Toyoty

25 kwietnia 2022r odbyła się wizyta nauczycieli wałbrzyskich szkół zawodowych w fabryce Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu.

W programie przewidziano m.in.
– prezentacja dot. rozwoju TMMP od powstania fabryki w Japonii po czasy współczesne,
– zwiedzanie hali produkcyjnej – skrzynia biegów do samochodów typu „hybryda”,
– zwiedzanie hali produkcyjnej – skrzynia biegów konwencjonalna,
– prezentacja rozwiązań w zakresie filozofii i narzędzi KAIZEN
Niesamowite doświadczenie, obserwacja nowoczesnych zasad organizacji pracy, produkcji, komunikacji, zasad ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych, zarządczych itp.
20-07-2021 harmonogram realizacji wsparcia – KAIZEN
W załączeniu przesyłamy aktualny harmonogram wsparcia dla uczestników projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli” w ramach staży dla uczniów na okres sierpień – wrzesień 2021.
18-06-2021 harmonogram realizacji wsparcia – KAIZEN
W załączeniu przesyłamy aktualny harmonogram wsparcia dla uczestników projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli” w ramach staży dla uczniów na okres lipiec 2021.
20-05-2021 harmonogram realizacji wsparcia – KAIZEN
W załączeniu przesyłamy aktualny harmonogram wsparcia dla uczestników projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli” w ramach staży dla uczniów na okres maj – czerwiec 2021.
16-03-2021 Akademia Kaizen – zajęcia dla uczniów
W załączeniu znajduje się harmonogram zajęć on-line dla uczniów z Akademii Kaizen
Serdecznie zapraszamy uczniów Szkół Zawodowych do zgłębienia tajników Filozofii KAIZEN
 
03-02-2021 Korekta harmonogramu zajęć Akademia Kaizen dla nauczycieli
W załączniki znajduje się skorygowany harmonogram zajęć dot. szkolenia „Akademia Kaizen” Zmiany nie dotycząc dni i godzin realizacji zajęć szkoleniowych. Dotyczą korekty zawartości merytorycznej zajęć podczas nadchodzących zjazdów on-line.
 
15-12-2020 Akademia Kaizen i Akademia Przyszłości – szkolenia trwają
Nauczyciele z 4 Zespołów Szkół Zawodowych w Wałbrzychu biorą nadal udział w szkoleniach w zakresie:

> AKADEMIA KAIZEN – narzędzie Kaizen i elementy Lean Office i Lean Management

> AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI – narzędzia do projektowania i druku 3D

27-11-2020 Zmiana harmonogramu szkolenia „Akademia Kaizen”
Aktualizacja harmonogramu (zmiana terminu ferii zimowych) szkolenia dla nauczycieli „Akademia Kaizen” znajduje się poniżej oraz w projekcie „Wałbrzyska Akademia Kaizen” w zakładce „Harmonogramy”.

Akademia Kaizen jest jednym z elementów większego projektu pn. „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”, realizowanego w 4 Zespołach Szkół Zawodowych w Wałbrzychu.

Aktualizacja Harmonogramu Szkolenia

16-11-2020 Już niebawem ruszy szkolenie dla nauczycieli – Akademia Przyszłości

Kolejne zadanie w ramach Wałbrzyskiej Akademii Kaizen to szkolenia dla nauczycieli 4 szkół zawodowych nt projektowania 3D.

Szkolenie te pn. „Akademia Przyszłości” zaczyna się już 24 listopada 2020r. W szkoleniu weźmie udział 8 nauczycieli. Będą pracowali na drukarkach 3D zainstalowanych w 4 szkołach zawodowych w Wałbrzychu. Szkolenie prowadzić będzie Krzysztof Kaszuba z firmy Kidstech spółka z o.o. w Wałbrzychu.

W zakładce – harmonogramy – umieszczony został planowany harmonogram szkolenia.

10-11-2020 Ruszyło szkolenia dla nauczycieli – Akademia Kaizen

W poniedziałek 9.11.2020r ruszyło szkolenia dla nauczycieli 4 Zespołów Szkół Zawodowych w Wałbrzychu pt. Akademia Kaizen

Celem Akademii Kaizen jest przygotowanie nauczycieli do szkolenia uczniów w zakresie podstawowych elementów filozogii Kaizen i narzędzi optymalizacyjnych stosowanych np. w przedsiębiorstwach działających w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

W programie Akademii Kaizen m.in.
– optymalizacja procesów
– warsztaty 5S
– starnadryzacja pracy
– narzędzia rozwiązywania problemów.

Akademia Kaizen jest jednym z elementów większego projektu pn. „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”, realizowanego w 4 Zespołach Szkół Zawodowych w Wałbrzychu.

W załączeniu harmonogram szkolenia w podziale na 2 grupy szkoleniowe.

Harmonogram

02-10-2020 Akademia KAIZEN – rekrutacja UCZNIÓW Wałbrzyskich Szkół Zawodowych

Miło nam poinformować, że ruszyła rekrutacja dla Uczniów Szkół Zawodowych w Wałbrzychu: ZS5, ZS7, Energetyk, ZSZS

AŻ 210 WOLNYCH MIEJSC DLA UCZNIÓW

– z Zespołu Szkół nr 5 im. T. Hubera
– z Zespołu Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej
– z Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk”
– z Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych

w formie:

=> zajęć pozaszkolnych z zakresu Kaizen/Lean oraz projektowania 3D
=> kursów kwalifikacyjnych

=> staży/praktyk zawodowych

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 prowadzona jest w okresie: od 05.10.2020 do 30.10.2020

Dokumenty (tj. deklaracja wraz z załącznikami) w ww. terminie można składać:
 w sekretariacie każdej szkoły biorącej udział w projekcie
 w sekretariacie Fundacji Edukacji Europejskiej

Deklaracja | Regulamin

Szczegółowe informacje znadują się w regulaminie rekrutacji.

UCZNIÓW serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!

Postaw na swój rozwój i wybierz coś dla siebie!

Harmonogram

Harmonogramy realizacji wsparcia dla uczestników w ramach projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”, realizowanego w 4 Zespołach Szkół Zawodowych w Wałbrzychu:
– harmonogram szkoleń dla nauczycieli – Akademia Kaizen
– harmonogram stażu dla uczniów
– harmonogram doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów
– harmonogram coachingu kariery dla nauczycieli – doradztwo
– hramonogram szkolenia dla nauczycieli – Akademia Przyszłości – projektowanie 3D
– harmonogram zajęć dla uczniów – Akademia Kaizen
– 
harmonogram zajęć dla uczniów – 3D
– harmonogram studiów podyplomowych dla nauczycieli – Akademia Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli

Dokumenty

Promocja Projektu

Logo Projektu

Rekrutacja

Trwa

1. Rekrutacja Nauczycieli

W ramach projektu prowadzone jest wsparcie dla 30 nauczycieli ze Szkół Zawodowych:

 Zespół Szkół nr 5 im. T. Hubera w Wałbrzychu
 Zespół Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu
 Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu
 Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu

w formie:

=> szkoleń specjalistycznych z zakresu Kaizen/Lean oraz projektowania 3D
=> studiów podyplomowych 
z zakresu Lean Management
=> staży/praktyk zawodowych

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 prowadzona jest w okresie: od 21.09.2020 do 02.10.2020

Dokumenty (tj. deklaracja wraz z załącznikami) w ww. terminie można składać:
 w sekretariacie każdej szkoły biorącej udział w projekcie
 w sekretariacie Fundacji Edukacji Europejskiej

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w regulaminie rekrutacji.

Nauczycieli zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!

 

2. Rekrutacja UCZNIÓW

W ramach projektu prowadzone jest wsparcie dla 210 uczniów ze Szkół Zawodowych:

 Zespół Szkół nr 5 im. T. Hubera w Wałbrzychu
 Zespół Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu
 Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu
 Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu

w formie:

=> zajęć pozaszkolnych z zakresu Kaizen/Lean oraz projektowania 3D
=> kursów kwalifikacyjnych

=> staży/praktyk zawodowych

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 prowadzona jest w okresie: od 05.10.2020 do 30.10.2020

Dokumenty (tj. deklaracja wraz z załącznikami) w ww. terminie można składać:
 w sekretariacie każdej szkoły biorącej udział w projekcie
 w sekretariacie Fundacji Edukacji Europejskiej

Szczegółowe informacje znadują się w regulaminie rekrutacji.

UCZNIÓW zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!

Postaw na swój rozwój i wybierz coś dla siebie!